KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

Komunikat dotyczący Światowego Dnia Misyjnego i Tygodnia Misyjnego

              Od 1926 roku przedostatnia niedziela października (w tym roku 22 października) obchodzona jest jako Światowy Dzień Misyjny, który rozpoczyna Tydzień Misyjny. To okazja, aby szerzyć ideę misyjną oraz popularyzować chęć pomagania.

1. „Potrzeba pilnych działań misyjnych Kościoła w sposób naturalny zakłada coraz ściślejszą współpracę misyjną wszystkich jego członków na każdym szczeblu” – napisał papież Franciszek w Orędziu na Światowy Dzień Misyjny 2023. Tegoroczne materiały liturgiczne pod hasłem „Misje sercem Kościoła” mają przypomnieć wszystkim ochrzczonym, że im bliżej jesteśmy serca Jezusa, tym bardziej w centrum Kościoła. W tym duchu prowadźmy naszą animację. Wykorzystajmy dobrze czas całego Tygodnia Misyjnego. Można go zorganizować w ten sposób, by codzienne nabożeństwo różańcowe z misyjnymi rozważaniami prowadziły grupy parafialne (róże różańcowe, ruchy katolickie, stowarzyszenia, lektorzy, grupy starszych dzieci).

2. „Misyjne Materiały Liturgiczne” (orędzie papieskie, przeżywanie Światowego Tygodnia Misyjnego, homilie, modlitwa powszechna, czytanki, rozważania różańcowe, dodatek dla dzieci, nieco statystyki misyjnej) na ten czas otrzymuje każda parafia w zapisie elektronicznym. Proszę o udostępnienie tychże materiałów wszystkim katechetom uczącym w szkołach na terenie parafii.

3. Organizowane akcje misyjne winny być zorientowane na pomoc w ramach PDM (fundusz papieski). Priorytet należy zdecydowanie oddać tym właśnie Dziełom Misyjnym, zwłaszcza PDRW, rezygnując ze wspierania w tym czasie misyjnych dzieł partykularnych, prowadzonych przez zakony czy misjonarzy diecezjalnych.

       Ks. Adam Krawczyk                                                      Ks. Paweł Nocko

     Dyrektor Diecezjalny                                                   Przewodniczący

Papieskich Dzieł Misyjnych                            Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego

Łomża, dnia 13 października 2023 r.
N. 912/2023