KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

Życzenia Biskupa Łomżyńskiego

z okazji Uroczystości Narodzenia Pańskiego 2023

 

 

Drodzy Bracia i Siostry, umiłowani Diecezjanie i Goście.

            Już niebawem Liturgia prowadzić nas będzie w duchowej pielgrzymce do Betlejem, by adorować Słowo, które stało się Ciałem. Jezus, Syn Maryi, ale i Syn Boży, zechciał zstąpić na ziemię, by dokonać naszego odkupienia. On przynosi nam Swe błogosławieństwo i obdarza darami łaski.

            Oddając Mu cześć prosimy o te dary, a szczególnie o dar pokoju dla naszych serc, dla naszych rodzin, dla krewnych i przyjaciół. Prosimy o Chrystusowy pokój dla tych krajów i ludów, które właśnie w tym czasie doświadczają konsekwencji różnych wojen i konfliktów. Niech Jezus, Książę Pokoju (por. Iz 9,5) wspiera każdy ludzki wysiłek zmierzający do zakończenia przelewania ludzkiej krwi i zaprzestania niszczenia ludzkiego mienia.

            Wraz z Biskupem Tadeuszem przesyłamy Wam – umiłowani Bracia i Siostry, życzenia obfitości łask Bożych, Chrystusowego pokoju i z serca błogosławimy.

+ Janusz Stepnowski

Wasz Biskup

Łomża, dnia 15 grudnia 2023 r.

N. 1016/B/2023