KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

Komunikat

XVI Tydzień Biblijny

 W dniach 14-20 IV 2024 r. w Polsce będzie miał miejsce XVI Tydzień Biblijny, pod hasłem „Powołani do Wspólnoty – KOMUNII z Bogiem i bliźnimi
w Kościele”. Jednocześnie 14 IV (III Niedziela Wielkanocna) będzie też miało miejsce VIII Narodowe Czytanie Pisma św.

Obu tym wydarzeniom patronuje, jak każdego roku, Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II, które przygotowało odpowiednie materiały, które przed Wielkanocą już zostały przekazane do dyspozycji wszystkich parafii naszej Diecezji. W nich (podobnie jak w ubiegłych latach) znajdziemy bardziej szczegółowe omówienie obu tych wydarzeń oraz cały szereg materiałów do wykorzystania w czasie ich trwania.

Zachęcamy do tego, by w miarę możliwości zaznaczyć oba te wydarzenia w pracy duszpasterskiej w parafiach Diecezji Łomżyńskiej – według rozeznania Czcigodnych Księży (np. wprowadzenie do liturgii Mszy św., homilia, modlitwa wiernych, ogłoszenia duszpasterskie).

Ponieważ wybranym tekstem do VIII Narodowego Czytania Pisma św. w tym roku są Dzieje Apostolskie, można również zachęcić wiernych
do indywidualnej lektury tej księgi lub do wspólnego, rodzinnego czytania w domu.

Zawarte w przekazanych materiałach teksty mogą być z powodzeniem wykorzystane także w innym czasie roku liturgicznego czy też w ramach pracy katechetycznej (m.in. propozycje katechez, teksty dla przeprowadzenia celebracji Słowa Bożego czy Kręgu biblijnego). Są też dołączone tzw. sigla biblijne, które – jak w ubiegłych latach – można wydrukować w większej ilości i pociąć, aby umożliwić uczestnikom niedzielnej liturgii wylosowanie dla siebie fragmentu Pisma św. do czytania i medytowania w domu w ciągu roku.

Prosimy Czcigodnych Księży o zapoznanie się z przekazanymi materiałami i o ich wykorzystanie w pracy parafialnej.

Ks. Janusz Aptacy

Wikariusz Biskupi

ds. Duszpasterstwa Ogólnego

Ks. Jan Krupka

Moderator Diecezjalny

Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II

 

Łomża, dnia 8 kwietnia 2024 r.

N. 184/2024