KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

KOMUNIKAT W SPRAWIE POGRZEBU

ŚP. ANTONIEGO RUKATA

Kuria Diecezjalna w Łomży ze smutkiem i żalem powiadamia, że zmarł Antoni Rukat, ojciec ks. kan. mgra lic. Leszka Rukata proboszcza parafii pw. Narodzenia NMP w Wąsewie.

Msza św. pogrzebowa za śp. Antoniego Rukata zostanie odprawiona dnia 22 lutego 2021 r. (poniedziałek), o godz. 12.00 w kościele parafialnym
pw. Nawrócenia św. Pawła Ap. w Małkini. Po Mszy św. trumna z ciałem śp. Antoniego Rukata zostanie złożona na cmentarzu parafialnym w Małkini.

Z racji panującej pandemii nie jest przewidziana konsolacja.

Składając serdeczne wyrazy współczucia ks. Leszkowi Rukatowi oraz Rodzinie Zmarłego, prosimy o modlitwę za śp. Antoniego Rukata.

            „Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...”

 

 

ks. Artur Szurawski

Kanclerz Kurii

 

Łomża, dnia 18 lutego 2021 r.