KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

Przewielebni Kapłani, Osoby Życia Konsekrowanego

Drodzy Diecezjanie,

Z żalem i nadzieją Życia Wiecznego informuję, że 21 lutego 2021 roku Pan życia i śmierci powołał do siebie śp. ks. kan. dra Edwarda Anuszkiewicza (l. 65), wieloletniego Archiwariusza i Dyrektora Bibliotek Seminaryjnych w Łomży i Ełku, ostatnie lata zamieszkałego w Domu Księży Emerytów w Augustowie.


Uroczystości pogrzebowe odbędą się w następującym porządku:

23 lutego (wtorek):

godz. 19.00 – Msza św. żałobna dla Kapłanów w Bazylice NSJ w Augustowie

Po Mszy św. przewiezienie trumny do parafii Krasnybór k. Lipska

24 lutego (środa):

godz. 11.00 – Msza św. pogrzebowa w kościele pw. Zwiastowania NMP w Krasnymborze, pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego.

Proszę o modlitwę za śp. ks. Edwarda Anuszkiewicza, za pogrążoną w żalu Rodzinę Zmarłego, a wszystkich dysponujących możliwościami zachęcam do udziału w udziału w pogrzebie. Kapłani proszeni są o zabranie własnych szat liturgicznych.

Requiescat in pace

Ks. Marcin Maczan

Kanclerz Kurii Ełckiej