KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

Komunikat

dotyczący inicjatywy duszpasterskiej Modlitwa o powołania

            Wydział Duszpasterstwa Ogólnego przekazuje Czcigodnym Księżom Proboszczom informacje o cennej inicjatywie alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży, która dotyczy modlitwy o nowe powołania do kapłaństwa. Równocześnie zachęcamy poszczególne wspólnoty parafialne do włączenia się w jej przebieg. Poniżej tekst omawiający to wydarzenie modlitewne:

Wspólnocie naszego seminarium, ale i także całej diecezji, na sercu leżą powołania do kapłaństwa. Dlatego w sercach alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży zrodziła się inicjatywa modlitewna, którą chcemy objąć całą naszą diecezję.

W związku z tym, poczynając od pierwszego tygodnia Wielkiego Postu (tj. od 22 lutego br.) rozpoczniemy modlitwy w naszej kaplicy, podczas których będziemy zanosić prośby do Pana Żniwa polecając Mu kolejną wspólnotę parafialną.

Chcemy w naszych modlitwach, w poszczególnych dniach rozpisanych na dołączonej liście, skupić się na konkretnej parafii, prosząc za posługujących tam duszpasterzy, wszystkich wiernych, a w szczególności o nowe powołania do Służby Chrystusowej. Pragniemy tym niejako dotknąć tych, którzy rozeznają i może walczą wewnętrznie o to, za jakim głosem pójść dalej.

Chcemy to czynić, mając w świadomości słowa naszego Pana, który powiedział swoim uczniom: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo (Łk 10, 2).

Z tego powodu pragniemy, aby ten dzień miał również w poszczególnych parafiach wymiar powołaniowy. Dołączamy też modlitwę św. Jana Pawła II o nowe powołania, którą będziemy wspólnie odmawiać w naszej kaplicy oraz materiały, które mogą być wykorzystane w liturgii.

Praktycznie, w wyznaczony na liście dzień (w załączniku) wierni konkretnej wspólnoty parafialnej gromadzą się na Mszy św., podczas której w łączności z Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży modlą się o powołania kapłańskie z terenu swojej parafii. Ważne jest, aby Ksiądz Proboszcz zaprosił do takiej modlitwy wszystkich parafian podczas ogłoszeń duszpasterskich, w niedzielę poprzedzająca modlitwę.  

Ks. Jacek Czaplicki
Wikariusz Biskupi
ds. Duszpasterstwa Ogólnego

Łomża, dnia 23 lutego 2021 r.

 

M A T E R I A Ł Y:

MODLITWA WIERNYCH

MODLITWA O POWOŁANIA

LISTA PARAFII