KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

Zawiadomienie o śmierci Kapłana Diecezji Łomżyńskiej

Księdza Prałata Piotra Łady

Ś. P.

Ksiądz Prałat Piotr Łada

Odszedł do Pana w dniu 3 marca 2021 r.

w wieku 92 lat, w kapłaństwie 66 lat

emerytowany kapłan Diecezji Łomżyńskiej

Proboszcz parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Kuczynie (1970-1980)

Proboszcz parafii pw. Najśw. Serca Jezusowego w Rzekuniu (1980-2004)

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w następującym porządku:

Dnia 5 marca br. (piątek) od godz. 18.00 do godz. 20.00 wystawienie ciała w kaplicy pw. św. Józefa w Domu Pogrzebowym Marczyk przy ul. Przykoszarowej 22 A.

Dnia 6 marca br. (sobota) o godz. 11.30 wystawienie ciała w kaplicy przykościelnej w Śniadowie. O godz. 14.00 Msza św. w kościele parafialnym
pw. Wniebowzięcia NMP w Śniadowie pod przewodnictwem Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego.

Po Mszy św. pogrzebowej trumna z ciałem śp. Ks. Prałata Piotra Łady zostanie złożona na cmentarzu parafialnym w Śniadowie.

Przypominamy, że zgodnie z tradycją, każdy kapłan Diecezji Łomżyńskiej jest zobowiązany odprawić Mszę Świętą za zmarłego duchownego.

Z racji panującej pandemii nie jest przewidziana konsolacja

Śp. Księdza Prałata Piotra Ładę polecamy Miłosierdziu Bożemu i prosimy kapłanów oraz wiernych o modlitwę w Jego intencji.

„Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...”

 Ks. Grzegorz Suchta

Notariusz Kurii