KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY

INAUGURACJI ROKU RODZINY AMORIS LAETITIA

ORAZ DUCHOWEGO PRZYGOTOWANIA DO 100. LECIA POWSTANIA DIECEZJI ŁOMŻYŃSKIEJ

 

W dniu 19 marca br., w Uroczystość św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, Papież Franciszek w Kościele powszechnym zainauguruje Rok Rodziny Amoris Laetitia. W naszym Kościele lokalnym, Biskup Janusz wraz z wiernymi, rozpocznie trzyletnią drogę duchowego przygotowania do Jubileuszu 100-lecia powstania Diecezji Łomżyńskiej. Pierwszy rok tego przygotowania również poświęcony będzie rodzinie.

Rok Rodziny to okazja do pogłębienia treści zawartych w adhortacji apostolskiej Amoris laetitia oraz szansa na ożywienie parafialnego duszpasterstwa rodzin. To dobry czas na refleksję, przemyślenia i szukanie rozwiązań, by przywrócić małżeństwu i rodzinie właściwe, pierwsze miejsce. Świadomi jesteśmy wagi tego zagadnienia, gdyż według słów św. Jana Pawła II, to przez rodzinę „idzie przyszłość społeczeństwa i Kościoła”.

Wraz z Rokiem Rodziny przeżywać będziemy rok poświęcony św. Józefowi. To wyjątkowa postać w historii zbawienia i szczególna jest jego rola w samej Świętej Rodzinie. Wzywając pomocy Opiekuna Świętej Rodziny, chcemy m.in. podkreślić rolę ojca i promować męskie grupy formacyjne. Zachęcamy już dziś do angażowania się w inicjatywy, które będą proponowane podczas trwania całego Roku Rodziny. Koordynować je będą poszczególne Wydziały Kurii Diecezjalnej, a do wiadomości Księży i wiernych będą podawane odpowiednimi komunikatami.

W dniu inauguracji, 19 marca br. o 18.00 w Katedrze Łomżyńskiej pw. św. Michała Archanioła, podczas Mszy świętej pod przewodnictwem Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego wszystkie małżeństwa i rodziny naszej Diecezji zostaną zawierzone opiece Matki Bożej Pięknej Miłości i świętego Józefa Opiekuna Rodzin. Małżonkowie włączą się w nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godzinie 16:30. Rozważania poszczególnych stacji przygotowane przez Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin zaczerpnięte są z adhortacji apostolskiej Amoris laetitia. Przesyłamy je Księżom w załączniku do wykorzystania podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej w parafiach. Informujemy jednocześnie, że Droga Krzyżowa oraz Msza św., będą transmitowane na żywo przez Diecezjalne Radio Nadzieja.

Świętej Rodzinie z Nazaretu, a w szczególności św. Józefowi, Oblubieńcowi NMP i troskliwemu ojcu, powierzmy ten szczególny czas oraz wszystkie rodziny naszej Diecezji. Prośmy – powtarzając za papieżem Franciszkiem – by wszystkie małżeństwa i rodziny, były coraz bardziej zafascynowane ewangelicznym ideałem Świętej Rodziny, stając się zaczynem nowego człowieczeństwa oraz konkretnej i powszechnej solidarności. (Niedziela Św. Rodziny 2020, Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański).

 

+ Tadeusz Bronakowski

Wikariusz Generalny

Ks. Jacek Kotowski

Diecezjalny Duszpasterz Rodzin

Łomża, dnia, 9 marca 2021r.

Modlitwa 

Droga krzyżowa