KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

Komunikat Wydziału Duszpasterstwa Rodzin

na Dzień Świętości Życia 2021

Przewielebny Księże Proboszczu,

               W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca 2021 r., obchodzić będziemy Dzień Świętości Życia. Dzień ten, ustanowił św. Jan Paweł II, który niejednokrotnie przypominał, że „bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać, to zadanie, które Bóg powierza każdemu człowiekowi…” (Evangelium vitae). Niestety ciągle docierają do nas niepokojące wiadomości ze świata o liberalizacji przepisów dotyczących aborcji. Październikowe orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, dotyczące kwestii ochrony życia dzieci chorych, spowodowało emocjonalne reakcje wielu osób i środowisk także w naszym kraju. Dotknęło to również miast naszej diecezji. Patrzymy na to z wielkim bólem i niepokojem oraz gorąco modlimy się o całkowitą ochronę i szacunek do życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.

Zdajemy sobie sprawę, że jednym z fundamentalnych zadań duszpasterzy jest budzenie w sumieniach wrażliwości na wartość ludzkiego życia oraz służenie mu w każdym momencie i w każdej kondycji. Dlatego wierni Bogu i nauczaniu Papieża Rodziny, podejmujemy następujące inicjatywy:

  1. Tydzień Modlitw o ochronę życia.
  • Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka przedstawiło inicjatywę Tydzień Modlitw o Ochronę Życia. Rozpocznie się on w liturgiczną uroczystość św. Józefa (19 marca), a zakończy w liturgiczną uroczystość Zwiastowania Pańskiego (25 marca). Inicjatywa posiada rekomendację Konferencji Episkopatu Polski. Codziennie można odmawiać litanię do św. Józefa, modlitwę ułożoną przez św. Jana Pawła II oraz krótkie rozważanie. Teksty modlitw na poszczególne dni dostępne są w załączniku. Zachęcamy, aby zaprosić do wspólnej modlitwy parafian, wspólnoty działające przy parafii oraz całe rodziny.
  1. Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego.
  • Prosimy Księży o przeprowadzenie wśród wiernych Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Można to zrobić w Dzień Świętości Życia, bądź w sąsiadującą z tym dniem niedzielę, kiedy w świątyni jest większa liczba wiernych (do krucjaty bowiem można przystąpić w każdej chwili). Liturgia uroczystych przyrzeczeń znajduje się w Księdze Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, którą dwa lata temu przekazaliśmy do każdej parafii.
  • Deklaracje dotyczące Dzieła Duchowej Adopcji można nabyć w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin w Kurii.
  • Przypominamy, że od dwóch lat w każdej parafii znajduje się Księga Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Biskup Łomżyński polecił, aby znalazła się ona wśród innych ksiąg znajdujących się w kancelarii parafialnej. Księga i wpisane w nią imiona i nazwiska, mają być świadectwem obecności w parafii ludzi dobrej woli, zabezpieczających modlitwą życie tych dzieci, którym zabrakło miejsca i miłości w sercach matek już u samego początku ich istnienia. Prosimy o wyłożenie Księgi w kościele w Dniu Świętości Życia i umożliwienie wpisania się do niej osobom, które podejmą się Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
  1. Informacja do ogłoszeń parafialnych.
  • Prosimy także o podanie wiernym w ogłoszeniach parafialnych, informacji dot. ochrony ludzkiego życia: „Instytucje kościelne służą swą gotowością udzielania wielorakiej pomocy matkom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. W naszej Diecezji istnieje: Fundusz Obrony Życia, Specjalistyczna Poradnia Rodzinna, Telefon Zaufania (numer: 698 761 737), Hospicjum Perinatalne, dwa Okna Życia (Łomża – ul. Dworna 32 i Ostrołęka – ul. Szwedzka 2a) oraz Duszpasterstwo rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi w Łomży (Parafia pw. św. A. Boboli) i w Ostrołęce (Parafia pw. św. Franciszka). Więcej informacji na stronie: duszpasterstwo.rodzin.lomza.pl

Centralne obchody Dnia Świętości Życia odbędą się w Katedrze Łomżyńskiej. Mszy św. o godzinie 12:00 przewodniczył będzie Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski. Ksiądz Biskup przyjmie także uroczyste deklaracje przystąpienia do Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego od osób, które zdecydują się przez dziewięć miesięcy modlić za dziecko, którego imię zna tylko Bóg i którego życie już w łonie matki jest zagrożone. Serdecznie zapraszamy na tę uroczystość.

 

 Aneks

+ Tadeusz Bronakowski

Wikariusz Generalny

Ks. Jacek Kotowski

Diecezjalny Duszpasterz Rodzin

Łomża, dnia, 12 marca 2021r.

N. 228/2021