KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

Z ubolewaniem przyjęliśmy informację o wypadku drogowym spowodowanym przez kapłana diecezji łomżyńskiej, w którym ucierpiała młoda osoba.

Ks. Mirosław Teofilak, jako sprawca wypadku, złożył publiczne oświadczenie, w którym wyraża swoje ubolewanie z powodu tego zdarzenia oraz gotowość współpracy dla wyjaśnienia wszystkich okoliczności wypadku i zapewnia o gotowości dołożenia starań celem naprawienia wyrządzonych krzywd. Ufamy, że sprawa zostanie wnikliwie rozpoznana i sprawiedliwie osądzona przez wymiar sprawiedliwości.

Dla zapewnienia opieki duszpasterskiej dla wspólnoty wiernych parafii w Krysiakach Biskup Łomżyński wyznaczył administratora, który będzie pełnił funkcję do momentu podjęcia innych decyzji.

Łomża, 16 marca 2021 r.

Ks. Jan Krupka

Rzecznik Łomżyńskiej

Kurii Diecezjalnej