KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

Komunikat dotyczący

rekolekcji dla młodzieży z Radiem Maryja

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego zaprasza młodzież Diecezji Łomżyńskiej do udziału w rekolekcjach wielkopostnych z Radiem Maryja. Będą one nadawane z kościoła pw. Świętego Krzyża w Łapach, w dniach 25 - 27 marca 2021 roku.

Konferencje rekolekcyjne, które będą transmitowane w godz. 16.30 i 18.00 będzie głosił duszpasterz młodzieży - ks. Adam ULATOWSKI. Rozważania rekolekcyjne zostaną poszerzone każdego dnia o "Rozmowy niedokończone" o 21.30. Będą one poświęcone kondycji młodego pokolenia.

Tematy rekolekcji są następujące:

25 marca (czwartek) – „Jezus, Maryja i Józef, czyli grunt to rodzina"

26 marca (piątek) – „Św. Józef, czyli czyste sumienie najlepszą poduszką do snu"

27 marca (sobota) – „Jezus żyje, czyli najlepsze jest ciągle przed nami"

Ks. Jacek Czaplicki

Wikariusz Biskupi

ds. Duszpasterstwa Ogólnego

Łomża, dnia 22 marca 2021 r.

N. 245/2021