KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

Komunikat

XIII Tydzień Biblijny

W dniach 18-24 IV 2021 r. w Polsce będzie miał miejsce XIII Tydzień Biblijny, pod hasłem: „Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy”. Jednocześnie 18 IV (III Niedziela Wielkanocna) także odbędzie się V Narodowe Czytanie Pisma św.

Obu tym wydarzeniom patronuje Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II, które przygotowało odpowiednie materiały, które zostały przekazane do wszystkich parafii naszej Diecezji.

Mimo trwającego czasu epidemii, zachęcamy do tego, by w miarę możliwości zaznaczyć oba te wydarzenia w pracy duszpasterskiej w parafiach Diecezji Łomżyńskiej – według rozeznania Czcigodnych Księży (np. wprowadzenie do liturgii Mszy św., homilia, modlitwa wiernych, ogłoszenia duszpasterskie).

Ponieważ wybranym tekstem do V Narodowego Czytania Pisma św. w tym roku jest Ewangelia według św. Marka, można też zachęcić wiernych do indywidualnej lektury tej księgi lub do wspólnego, rodzinnego czytania w domu.

Dla ułatwienia korzystania z materiałów przygotowanych przez Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II – przesyłamy numer nowego biuletynu „Przegląd biblijny” w wersji pdf. Zawarte w nim teksty mogą być z powodzeniem wykorzystane także w innym czasie roku liturgicznego czy też w ramach pracy katechetycznej (propozycje konferencji, katechez, Droga Światła, Krąg biblijny). Są też dołączone tzw. sigla biblijne, które – jak w ubiegłych latach – można powielić i pociąć, aby umożliwić uczestnikom niedzielnej liturgii wylosowanie dla siebie fragmentów Pisma św. do czytania i medytowania w domu w ciągu roku.

Prosimy Czcigodnych Księży o zapoznanie się z przekazanymi materiałami i o ich wykorzystanie w pracy parafialnej.

 

Ks. Jacek Czaplicki

Wikariusz Biskupi

ds. Duszpasterstwa Ogólnego

Ks. Jan Krupka         

Moderator Diecezjalny

Dzieła Biblijnego

im. św. Jana Pawła II

Łomża, 8 kwietnia 2021 r.

N. 284/2021