KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

Zawiadomienie o śmierci Kapłana Diecezji Łomżyńskiej

Księdza Kanonika Kazimierza Kłoska

Ś     P.

Ksiądz Kanonik Kazimierz Kłosek

Odszedł do Pana w dniu 15 maja 2021 r.

w wieku 64 lat, w kapłaństwie 37 lat

kapłan Diecezji Łomżyńskiej

Proboszcz parafii Kąty (1994-2001), Wizna (2001-2017)

oraz Wojny Krupy (2017-2021)

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w następującym porządku:

Dnia 20 maja br. (czwartek) o godz. 11.00 Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego w kościele parafialnym pw. NMP Królowej Świata w Wojnach Krupach.

Po Mszy św. pogrzebowej trumna z ciałem śp. Ks. kan. Kazimierza Kłoska zostanie przewieziona do Białegostoku i złożona do grobu na cmentarzu komunalnym (ul. Władysława Wysockiego 63).

Przypominamy, że zgodnie z tradycją, każdy kapłan Diecezji Łomżyńskiej jest zobowiązany odprawić Mszę Świętą za zmarłego duchownego.

Z racji panującej pandemii nie jest przewidziana konsolacja.

Śp. Księdza Kanonika Kazimierza Kłoska polecamy Miłosierdziu Bożemu i prosimy kapłanów oraz wiernych o modlitwę w Jego intencji.

„Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...”

Łomża, dnia 17 maja 2021 r.

Ks. Artur Szurawski  

Kanclerz Kurii