KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

Komunikat dotyczący

40. rocznicy śmierci Prymasa Tysiąclecia

            Kościół w Polsce przygotowuje się do beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Po długim oczekiwaniu odbędzie się ona w niedzielę 12 września br. Razem z Prymasem Tysiąclecia będzie beatyfikowana Matka Róża Czacka, założycielka Zakładu dla Niewidomych w Laskach.

            Podczas nabożeństw majowych mamy okazję słuchać tzw. "Czytanek majowych" poświęconych dorobkowi duchowemu i społecznemu Księdza Kardynała. Diecezja Łomżyńska rozpocznie ostatni etap duchowego przygotowania w dniu 5 czerwca br., podczas dziękczynienia w 30. rocznicę wizyty w Łomży św. Jana Pawła II. Etap ten zainauguruje wykład ks. prof. dra hab. Waldemara Chrostowskiego z UKSW w Warszawie zatytułowany: "Zuzela (1901 - 1910), Andrzejewo (1910 - 1912), Łomża (1915 - 1917) - u źródeł wielkości Prymasa".

            W dniu 28 maja br. przypada 40. rocznica śmierci Kardynała Prymasa. Diecezjalne obchody rocznicy będą miały miejsce w Zuzeli, w niedzielę 30 maja br. Uroczysta Msza św., pod przewodnictwem biskupa Tadeusza Bronakowskiego, zostanie odprawiona o godz. 16.00.

            Prosimy Księży Proboszczów o podkreślenie rocznicy śmierci kard. Stefana Wyszyńskiego 30 maja br., w czasie niedzielnych Mszy św. Można powrócić do przekazanej parafiom przed rokiem "Modlitwy o owoce beatyfikacji Prymasa Wyszyńskiego", zaznaczyć tę rocznicę we wstępie do Mszy św. i jeśli to możliwe w homilii. Duchowym motywem przewodnim niedzieli niech będzie postawa wdzięczności i skierowanie uwagi wiernych na owoce życia Prymasa Wyszyńskiego dla Kościoła, Rodziny czy Ojczyzny.

  

Ks. Jacek Czaplicki

Wikariusz Biskupi

ds. Duszpasterstwa Ogólnego

Łomża, dnia 21 maja 2021 r.

N. 479/2021