KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

Kalendarz duszpasterski na czerwiec 2021

1 czerwca (wtorek) – warsztaty organizowane przez DIMK w parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Zambrowie,

2 czerwca (środa) - obchody jubileuszu 25 - lecia kapłaństwa rocznika święceń 1996 w Katedrze Łomżyńskiej - godz. 12.00,

3 czerwca (czwartek) - uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało,

4 czerwca (piątek) - otwarcie wystawy w Muzeum Diecezjalnym, w godzinie przylotu (17.00), upamiętniającej pobyt w Łomży św. Jana Pawła II,

4 czerwca (piątek) – warsztaty organizowane przez DIMK w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Śniadowie,

5 czerwca (sobota) - diecezjalne obchody 30. rocznicy pobytu w Łomży św. Jana Pawła II w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży - godz. 10.00,

5 czerwca (sobota) - rozpoczęcie ostatniego etapu duchowego przygotowania do beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia,

6 czerwca (niedziela) - odpust ku czci Matki Boskiej Pięknej Miłości - Katedralnej - diecezjalne uroczystości 30. rocznicy pobytu w Łomży św. Jana Pawła II w Katedrze Łomżyńskiej - godz. 12.00,

10 czerwca (czwartek) - zakończenie Oktawy Bożego Ciała,

10 czerwca (czwartek) - warsztaty organizowane przez DIMK w parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Zambrowie,

11 czerwca (piątek) - uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa,

11 czerwca (piątek) - warsztaty organizowane przez DIMK w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Śniadowie,

11 - 13 czerwca (piątek - niedziela) - Oaza Rekolekcyjna Diakonii Wyzwolenia w Suchcicach,

13 czerwca (niedziela) - obchody 50. rocznicy jedynego oficjalnego pobytu w Zuzeli Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego - godz. 12.00,

17 czerwca (czwartek)- warsztaty organizowane przez DIMK w parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Zambrowie,

18 czerwca (piątek) - warsztaty organizowane przez DIMK w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Śniadowie,

19 czerwca (sobota) - 11. Festiwal Młodych w Płonce Kościelnej,

21 czerwca (poniedziałek) - liturgiczne szkolenie fotografów i operatorów kamer w WSD w Łomży - godz. 14.00,

23 czerwca (środa) - zakończenie Roku Akademickiego w WSD w Łomży,

24 czerwca (czwartek) - uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela,

24 czerwca (czwartek) - warsztaty organizowane przez DIMK w parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Zambrowie,

25 czerwca (piątek)- warsztaty organizowane przez DIMK w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Śniadowie,

26 czerwca (sobota) - 3. sesja Diecezjalnej Szkoły Ceremoniarza i Animatora Liturgicznego w Zambrowie,

26 czerwca (sobota) - diecezjalne zakończenie pracy rocznej Kościoła Domowego w Łomży,

26 - 27 czerwca (sobota - niedziela) - Zgromadzenie Ogólne Osób Konsekrowanych Ruchu Gloriosa Trinita,

27 czerwca (niedziela) - Msza św. w intencji beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego Franciszka Blachnickiego w kościele przyseminaryjnym w Łomży,

29 czerwca (wtorek) - uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła,

30 czerwca (środa) – zakończenie roku akademickiego w Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej w Łomży

Ks. Jacek Czaplicki

Wikariusz Biskupi

ds. Duszpasterstwa Ogólnego

Łomża, dnia 28 maja 2021 r.

N. 519/2021