KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

Komunikat dotyczący

50. rocznicy oficjalnego pobytu w Zuzeli Prymasa Tysiąclecia

            Kościół w Polsce przygotowuje się do beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Po długim oczekiwaniu odbędzie się ona w niedzielę 12 września br. Razem z Prymasem Tysiąclecia będzie beatyfikowana Matka Róża Czacka, założycielka Zakładu dla Niewidomych w Laskach.

            Podczas ostatniego etapu duchowego przygotowania do beatyfikacji będziemy w naszych parafiach czytać przed każda Mszą św. niedzielną krótkie katechezy poświęcone życiu i dziedzictwu Kardynała.

            W dniu 12 czerwca br. przypada 50. rocznica jedynego oficjalnego pobytu Kardynała Prymasa w miejscu jego narodzin, w Zuzeli. Diecezjalne obchody rocznicy będą miały miejsce w Zuzeli, w niedzielę 13 czerwca br. Uroczysta Msza św., pod przewodnictwem biskupa Tadeusza Bronakowskiego, zostanie odprawiona o godz. 12.00.

            Prosimy Księży Proboszczów o podkreślenie tej rocznicy w niedzielę 13 czerwca br., w czasie niedzielnych Mszy św. Można powrócić do przekazanej parafiom przed rokiem "Modlitwy o owoce beatyfikacji Prymasa Wyszyńskiego", zaznaczyć tę rocznicę we wstępie do Mszy św. i jeśli to możliwe w homilii. Duchowym motywem przewodnim niedzieli niech będzie postawa wdzięczności i skierowanie uwagi wiernych na owoce życia Prymasa Wyszyńskiego dla Kościoła, Rodziny czy Ojczyzny.

Ks. Jacek Czaplicki

Wikariusz Biskupi

ds. Duszpasterstwa Ogólnego

Łomża, dnia 8 czerwca 2021 r.

N. 551/2021