KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

Komunikat dotyczący

Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych

W niedzielę 25 lipca 2021 roku będziemy obchodzić w Kościele Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Ustanowiony niedawno przez Papieża Franciszka, będzie przypadał co roku w czwartą niedzielę lipca, w bliskości wspomnienia św. Joachima i Anny - dziadków Pana Jezusa.

Dykasteria ds. Rodziny i Życia wydała specjalny dokument, w którym czytamy między innymi: "Pragniemy w tym miejscu zaproponować kilka innych sposobów na świętowanie tego Dnia. A zatem odprawienie w każdej parafii czy też w innej wspólnocie kościelnej specjalnej Mszy św. z okazji Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych; uczczenie pamięci osób starszych z terenu parafii, które odeszły na skutek Covid 19; poproszenie ludzi młodych o odwiedzenie swoich babć i dziadków, a szczególnie samotnych osób starszych, aby przekazać im przesłanie Ojca Świętego. Oprócz tego jesteśmy przekonani, że każda wspólnota kościelna, w sposób twórczy, znajdzie najlepszy sposób świętowania tego Dnia, stosowanie do swej sytuacji".

Zwracamy się z prośbą do Księży Proboszczów, aby w najbliższą niedzielę tj. 25 lipca br. zaznaczyć w liturgii niedzielnej wspomniane wydarzenie oraz w miarę możliwości włączyć w jego przeżywanie osoby starsze.

Ks. Jacek Czaplicki

Wikariusz Biskupi

ds. Duszpasterstwa Ogólnego

Łomża, dnia 20 lipca 2021 r.

N. 746/2021