KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

Rekrutacja do Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Łomży
na rok akademicki 2021/2022

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Łomży zaprasza kandydatów chcących podjąć kształcenie w Instytucie na specjalności Organista
na przesłuchanie w dniu 28.08.2021r. (sobota) o godz. 9.00 w siedzibie DIMK
w Łomży (gmach Wyższego Seminarium Duchownego Plac Jana Pawła II nr 1
w Łomży)

Instytut przygotowuje kandydatów w zakresie umiejętności wokalnych, instrumentalnych oraz wiedzy o liturgii i muzyce do pełnienia posługi organisty. Absolwent DIMK po pięciu latach edukacji otrzymuje dyplom, który upoważnia go do pełnienia obowiązków organisty.

Warunkiem przyjęcia do Instytutu jest posiadanie predyspozycji muzycznych – słuchu muzycznego oraz poczucia rytmu. Przesłuchanie obejmuje wokalne wykonanie dowolnej pieśni kościelnej oraz powtórzenie podanego schematu melodycznego i rytmicznego.

Zajęcia wykładowe odbywają się w środy w godz. 10.00–16.00, natomiast zajęcia z gry na fortepianie i organach ustalane są indywidualnie z wykładowcą. Dokumenty wymagane od kandydata: podanie, życiorys, opinia proboszcza
o kandydacie, ewentualne świadectwo ukończenia szkoły muzycznej oraz
3 zdjęcia legitymacyjne.

Czcigodni Księża Proboszczowie proszeni są o podanie niniejszego komunikatu do wiadomości wiernych w ogłoszeniach parafialnych w niedzielę
22 sierpnia br.

  W oczekiwaniu na spotkanie                                                            + Tadeusz Bronakowski

Wikariusz Generalny

Ks. Kazimierz Ostrowski

Dyrektor DIMK w Łomży

Łomża, dnia 18 sierpnia 2021 r.

N. 837/2021