KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

Komunikat

INAUGURACJA ROKU KATECHETYCZNEGO 2021/2022

            W dniu 28 sierpnia rozpoczniemy nowy rok szkolny 2021/2022. Po trudnym roku doświadczeń związanych z pandemią, pragniemy „powrócić” do naszej tradycji i spotkać się na wspólnej modlitwie, by prosić Pana Boga o Jego błogosławieństwo na rozpoczynający się nowy rok pracy katechetycznej
i szkolnej.

W związku z tym zapraszamy wszystkich katechizujących w szkołach: księży, osoby konsekrowane i katechetów świeckich. do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży.

Program spotkania przedstawia się następująco:

godz. 10.00 – EUCHARYSTIA przewodniczy J.E. Ks. Bp Tadeusz Bronakowski

godz. 11.00 – Konferencja – Ks. prał. dr Jarosław Kotowski

- odbiór Dokumentu Katechety /misji kanonicznej i skierowań do pracy w szkole/

- zakończenie spotkania.

Ks. dr Zbigniew Pyskło

Przewodniczący Wydziału

Nauczania i Wychowania Katolickiego

___________________________________________________________________________

Uprzejmie proszę Przewielebnego Księdza Proboszcza o przekazanie informacji o spotkaniu inaugurującym rok katechetyczny wszystkim katechizującym na terenie parafii. Obecność wszystkich katechizujących na inauguracji jest obowiązkowa.

+ Tadeusz Bronakowski

Wikariusz Generalny

Łomża, dnia 24 sierpnia 2021 r.

N. 874/2021r.