KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

Komunikat

XIV Tydzień Biblijny

W dniach 1-7 V 2022 r. w Polsce będzie miał miejsce XIV Tydzień Biblijny,
a jednocześnie 1 V (III Niedziela Wielkanocna) także odbędzie się VI Narodowe Czytanie Pisma św.

Obu tym wydarzeniom patronuje Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II, które przygotowało odpowiednie materiały, które zostały przekazane
do wszystkich parafii naszej Diecezji.

Zachęcamy do tego, by w miarę możliwości zaznaczyć oba te wydarzenia
w pracy duszpasterskiej w parafiach Diecezji Łomżyńskiej – według rozeznania Czcigodnych Księży (np. wprowadzenie do liturgii Mszy św., homilia, modlitwa wiernych, ogłoszenia duszpasterskie).

Ponieważ wybranym tekstem do VI Narodowego Czytania Pisma św. w tym roku jest Ewangelia według św. Łukasza, można też zachęcić wiernych
do indywidualnej lektury tej księgi lub do wspólnego, rodzinnego czytania
w domu.

Zawarte w przekazanych materiałach teksty mogą być z powodzeniem wykorzystane także w innym czasie roku liturgicznego czy też w ramach pracy katechetycznej (propozycje konferencji, katechez, Droga Światła, Krąg biblijny). Są też dołączone tzw. sigla biblijne, które – jak w ubiegłych latach – można powielić i pociąć, aby umożliwić uczestnikom niedzielnej liturgii wylosowanie dla siebie fragmentów Pisma św. do czytania i medytowania w domu w ciągu roku.

Prosimy Czcigodnych Księży o zapoznanie się z przekazanymi materiałami i o ich wykorzystanie w pracy parafialnej.

 

Ks. Jacek Czaplicki

Wikariusz Biskupi

ds. Duszpasterstwa Ogólnego

 

Ks. Jan Krupka

Moderator Diecezjalny

Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II

Łomża, 29 kwietnia 2022 r.

N. 306/2022