KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

D E K R E T

w sprawie dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości
od pokarmów mięsnych dnia 17 czerwca 2022 r.

 

Mając na względzie, że piątek 17 czerwca br. przypadający po Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, sprzyja organizowaniu rodzinnych
i towarzyskich spotkań, po rozważeniu słusznych racji duszpasterskich, udzielam, zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, wszystkim wiernym Diecezji Łomżyńskiej, a także innym osobom przebywającym w tym dniu na terenie Diecezji, dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych.

            Zachęcam jednocześnie do zastąpienia wstrzemięźliwości innymi formami pokuty, zwłaszcza uczynkami miłości i pobożności.

            Proszę o podanie do wiadomości wiernych mojej decyzji o udzieleniu dyspensy w ramach ogłoszeń duszpasterskich.

                                                                                             

+ Janusz Stepnowski

Biskup Łomżyński

Ks. Grzegorz Suchta

Notariusz Kurii

Łomża, dnia 10 czerwca 2022 r.

N. 512/B/2022