KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY

X ŚWIATOWEGO SPOTKANIA RODZIN

ORAZ ZAKOŃCZENIA ROKU RODZINY AMORIS LAETITIA

 Przewielebny Księże Proboszczu,               

W dniu 26 czerwca 2022 r. w Rzymie, Papież Franciszek Mszą św. sprawowaną na Placu św. Piotra zakończy trwający w Kościele od 19 marca ubiegłego roku Rok Rodziny Amoris Laetitia. Uroczystość ta zakończy jednocześnie X Światowe Spotkanie Rodzin, które organizują Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia oraz Diecezja Rzymska. Ojciec Święty zachęca, by w każdej parafii w dniach od 22 do 26 czerwca,
w łączności z obchodami rzymskimi, odbyło się zakończenie Roku Rodziny. Materiały duszpasterskie pomocne w zorganizowaniu tych pięciodniowych obchodów, zostały przekazane Księżom podczas ostatniego zabrania Kongregacji Księży Dziekanów
i zamieszczone na stronie internetowej duszpasterstwa rodzin.

Materiały i wytyczne zawierają:

  • przykładowy program, jako sugestię, którą można dostosować w różny sposób do każdej lokalnej rzeczywistości;
  • przewodnik duszpasterski wskazujący tematykę konferencji wraz
    z propozycjami ich

realizacji;

  • przewodnik liturgiczny z propozycjami celebracji Eucharystii ŚSR w parafii,
  • kilka sugestii dotyczących posłania rodzin na zakończenie ŚSR.

Zachęcamy Księży Proboszczów, Wikariuszy oraz małżeństwa należące do ruchów
i wspólnot rodzinnych działających na terenie naszej diecezji do włączenia się
w organizację Światowego Spotkania Rodzin w parafii.

Jednocześnie informuję, że Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski odprawi uroczystą Mszę św. kończącą Rok Rodziny Amoris Laetitia w Katedrze Łomżyńskiej pw. św. Michała Archanioła 26 czerwca br. o godzinie 18:00. Podczas uroczystej Eucharystii Ksiądz Biskup, nie tylko zawierzy opiece Matki Bożej Pięknej Miłości i świętego Józefa Opiekuna Rodzin wszystkie małżeństwa i rodziny naszej Diecezji, ale pośle – podobnie jak Ojciec Święty w Rzymie – 32 pary małżonków, aby szli i dawali innym to, co sami otrzymali od Pana, utwierdzając ich w przekonaniu, że miłość małżeńska jest pięknym powołaniem i drogą do świętości (por. Dykasteria ds. Święckich, Rodziny i Życia, Wytyczne do przygotowania Światowego Spotkania Rodzin w 2022 r.).

Uroczyste posłanie małżeństw i wręczenie im misji kanonicznej, będzie równocześnie inauguracją nowego programu przygotowanego przez Duszpasterstwo Rodzin naszej diecezji w Roku Rodziny. Program ten w sposób szczególny skierowany jest do rodziców dzieci komunijnych i rodziców młodzieży bierzmowanej. Obok katechez ewangelizacyjnych i sakramentalnych, które głoszą ksiądz i katecheta, zawiera on cztery katechezy dotyczące kwestii wiary i religijności oraz inne odnoszące się do kształtowania relacji małżeńskich i rodzinnych. Głosić je będą małżonkowie uroczyście posłani przez Biskupa w Katedrze, posiadający kilkuletni staż małżeński i predyspozycje pozwalające nawiązać dobre relacje ze słuchaczami, cieszący się dobrą opinią, absolwenci Studium Życia Rodzinnego w Łomży i uczestnicy warsztatów prowadzonych przez wydział duszpasterstwa rodzin. Katechezy służące formacji małżonków będą włączone w program spotkań dla rodziców w czasie rocznego przygotowania ich dziecka do danego sakramentu.

Proponowany program jest propozycją duszpasterską, która pozwala towarzyszyć rodzicom w drodze chrześcijańskiego wychowania ich dzieci oraz włącza ich w ciągłą formację małżeńską. Jest także odpowiedzią na wezwanie papieża Franciszka zawarte w adhortacji Amoris Laetitia, aby towarzyszyć małżonkom na różnych etapach rozwoju ich miłości małżeńskiej i w atrakcyjny sposób ukazywać im ideał życia małżeńskiego.

Świętej Rodzinie z Nazaretu, powierzamy X Światowe Spotkanie Rodzin i wszystkie rodziny naszej Diecezji. Prośmy Boga – powtarzając za papieżem Franciszkiem –
by miłość uświęcona przez więź małżeńską, okazywała się silniejsza od wszelkiej słabości
i wszelkiego kryzysu i aby Kościół wypełniał swoją misję dla rodziny i z rodziną we wszystkich narodach ziemi
. (modlitwa na zakończenie Światowego Spotkania Rodzin).

+ Tadeusz Bronakowski

Wikariusz Generalny

 

Ks. dr Jacek Kotowski

Przewodniczący

Wydziału Duszpasterstwa Rodzin

 

Łomża, dnia 21 czerwca 2022 r.

N. 567/2022