KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

Komunikat w sprawie zapisów na 38 Pieszą Pielgrzymkę Łomżyńską na Jasną Górę

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w 38 Pieszej Pielgrzymce Łomżyńskiej na Jasną Górę. Zapisów na pielgrzymkę można dokonać poprzez stronę internetową pielgrzymki: www.pielgrzymkalomzynska.org
lub bezpośrednio na trasie w Sekretariacie Pielgrzymki, w którym odbierzemy karty i znaczki pielgrzyma.

Pielgrzymka rozpoczyna się Mszą świętą w Katedrze Łomżyńskiej
1 sierpnia br. o godz. 6.00 a następnie o godz. 7.15 rusza na trasę jako jedna grupa.

Kto nie może wziąć fizycznie udziału w pielgrzymce, serdecznie zapraszamy do pielgrzymowania duchowego w tzw. Białych Grupach, które gromadzą się w naszych parafiach w godzinie Apelu Jasnogórskiego.

Z wyrazami szacunku

Ks. Wiesław Ołowski

Kierownik Pieszej Pielgrzymki Łomżyńskiej  na Jasną Górę

________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE

Powyższy komunikat proszę odczytać podczas ogłoszeń duszpasterskich w XVII
i XVIII niedzielę zwykłą tj. 24 i 31 lipca br.

+ Tadeusz Bronakowski

Wikariusz Generalny

Łomża, dnia 20 lipca 2022 r.

N. 714/2022