KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

Rekrutacja do Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Łomży

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Łomży ogłasza nabór na nowy rok akademicki 2022/2023. Przesłuchanie kandydatów odbędzie się w dniu 03.09.2022r. (sobota) o godz. 9.00 w siedzibie DIMK w Łomży (gmach Wyższego Seminarium Duchownego Plac Jana Pawła II nr 1 w Łomży)

Warunkiem przyjęcia do Instytutu jest posiadanie predyspozycji muzycznych – słuchu muzycznego oraz poczucia rytmu. Przesłuchanie obejmuje zaśpiewanie dowolnej pieśni kościelnej oraz powtórzenie podanego schematu melodycznego i rytmicznego.

Wykłady i ćwiczenia odbywają się w środy w godz. 10.00–16.00 od września do czerwca, natomiast zajęcia indywidualne z instrumentu w czasie ustalonym z wykładowcą. Nauka w Instytucie trwa pięć lat. Studenci zdobywają gruntowną wiedzę z teorii muzyki i liturgii oraz praktyczne umiejętności muzyczne. Absolwent DIMK otrzymuje dyplom, który upoważnia do pełnienia posługi organisty.

Wymagane dokumenty: podanie, życiorys, opinia proboszcza o kandydacie, ewentualne świadectwo ukończenia szkoły muzycznej oraz 3 zdjęcia legitymacyjne.

W oczekiwaniu na spotkanie.

Czcigodni Księża Proboszczowie proszeni są o podanie niniejszego komunikatu do wiadomości wiernych w ogłoszeniach parafialnych w niedzielę 28 sierpnia br.

Łomża, dnia 22 sierpnia 2022 r.

N. 789/2022

+ Tadeusz Bronakowski

Wikariusz Generalny

Ks. Kazimierz Ostrowski

Dyrektor DIMK w Łomży