KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

Przewielebni Kapłani,

Osoby Życia Konsekrowanego i Wierni Świeccy

W duchu wiary i nadziei życia wiecznego, zawiadamiam, że dnia 12 stycznia 2021 roku, w wieku 88. lat życia i 64. lat kapłaństwa, został powołany do wieczności kapłan emeryt diecezji ełckiej śp. Ks. prał. Władysław Podeszwik (wyświęcony na kapłana w Łomży 8 grudnia 1956 roku), wieloletni Proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jeleniewie, ostatnio zamieszkały w Domu Księży Emerytów w Augustowie.

Uroczystości żałobne odbędą się w według następującego porządku:

Czwartek, 14 stycznia

PARAFIA PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO W AUGUSTOWIE:

17.00 – wprowadzenie Ciała do kościoła parafialnego

17.30 – czuwanie modlitewne

18.00 – Msza św. żałobna pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego

Piątek, 15 stycznia

PARAFIA PW. ŚW. ANNY W KOLNIE:

12.00 – Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem J. E. Ks. Bpa Adriana Galbasa, Biskupa Pomocniczego Diecezji Ełckiej

Po Mszy św. złożenie trumny w grobie rodzinnym na cmentarzu w Kolnie

Proszę o modlitwą za zmarłego Kapłana i zachęcam do udziału w uroczystościach żałobnych. Kapłani proszeni są o zabranie własnych szat liturgicznych.

Requiescat in pace.

Ks. Marcin Maczan

Kanclerz Kurii Diecezji Ełckiej