KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

Komunikat dotyczący peregrynacji relikwii bł. Hanny Chrzanowskiej
w diecezji łomżyńskiej
(5 listopada – 19 grudnia 2022 roku)

                  Diecezjalne Duszpasterstwo Służby Zdrowia w porozumieniu z Krajowym Duszpasterstwem Służby Zdrowia i Chorych organizuje w naszej diecezji w dniach
od 5 listopada do 19 grudnia br. peregrynację relikwii błogosławionej Hanny Heleny Chrzanowskiej, pielęgniarki i oddanej działaczki charytatywnej, beatyfikowanej w 2018 roku.

                  Bł. Hanna swoją posługę chorym, sierotom, zwłaszcza dzieciom, oraz aktywność społeczną na rzecz środowiska pielęgniarskiego, łączyła z wiarą. W 1937 roku przyczyniła się do założenia Katolickiego Związku Pielęgniarek Polskich. Jako katolicka i wierząca pielęgniarka starała się o upowszechnienie zwyczaju sprawowania Mszy św.
w domu chorych oraz ich odwiedzin z wizytą duszpasterską. Wiele troski włożyła także
w środowisko pielęgniarek i położnych dbając o ich duchowe i etyczne wychowanie.
W wielu inicjatywach na rzecz środowiska medycznego oraz środowiska chorych współpracowała z kard. Karolem Wojtyłą. Dzisiaj jako błogosławiona jest nie tylko orędowniczką dla chorych i cierpiących oraz służby zdrowia, ale jest także wzorem osoby poświęcającej się całkowicie posłudze najsłabszym i inspiracją dla współczesnych pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, lekarzy i całego personelu medycznego.

                  Peregrynacja relikwii bł. Hanny Chrzanowskiej rozpocznie się w diecezji łomżyńskiej 5 listopada br. w kościele parafialnym pw. Bożego Ciała w Łomży podczas Mszy św. sprawowanej o godz. 18. Następnie przez kolejne tygodnie jej relikwie nawiedzą szpitale, hospicja, domy pomocy społecznej oraz inne placówki pomocy medycznej znajdujące się
na terenie diecezji łomżyńskiej. Peregrynacja relikwii bł. Hanny jest bardzo dobrą okazją
do modlitwy w intencji chorych oraz pracowników służby zdrowia. Każdego dnia peregrynacji będziemy modlić się przez wstawiennictwo błogosławionej pielęgniarki
o duchowe owoce nawiedzenia jej relikwii dla wszystkich korzystających z placówek zdrowia znajdujących się na terenie naszej diecezji oraz wszystkich, którzy podejmują służbę wobec chorych i cierpiących.

                  Zapraszamy pracowników służby zdrowia, osoby chore i cierpiące, duszpasterzy
i osoby życia konsekrowanego do włączenia się w modlitwę przy relikwiach bł. Hanny Chrzanowskiej. Peregrynacja będzie przebiegała według następującego porządku:

5-6 listopada – Kościół parafialny pw. Bożego Ciała w Łomży

7-9 listopada – Szpital Wojewódzki w Łomży

10-11 listopada – Hospicjum Ducha Świętego w Łomży

12-13 listopada – Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży

14-15 listopada – Szpital Powiatowy w Kolnie

16-17 listopada – Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie

18-20 listopada – Szpital Ogólny w Grajewie

21-22 listopada – Dom Pomocy Społecznej w Tykocinie

23-25 listopada – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

26-28 listopada – Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem

29-30 listopada – Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach

1-3 grudnia – Szpital Powiatowy w Zambrowie

4-6 grudnia – Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce

7-9 grudnia – Dom Pomocy Społecznej w Ostrołęce

10-12 grudnia – Szpital Powiatowy w Ostrowi Mazowieckiej

13-14 grudnia – Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku

15-16 grudnia – Centrum Księdza Orione w Brańszczyku

17-19 grudnia – Szpital Powiatowy w Wyszkowie

 

+ Tadeusz Bronakowski

Wikariusz Generalny

 

Ks. Sławomir Gawryś

Diecezjalny Duszpasterz  

       Służby Zdrowia

 

Łomża, dnia 18 października 2022 r.

N. 952/2022