KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

KolejarzePielgrzymka2022

 

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego przekazuje zaproszenie Krajowego Duszpasterstwa Kolejarzy oraz Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich skierowane do kolejarzy, emerytów, rencistów oraz rodzin kolejarskich na Ogólnopolską Pielgrzymkę Kolejarzy na Jasną Górę. Odbędzie się ona w dniach 5-6 listopada. W tym roku pielgrzymce będzie towarzyszyło hasło: „W przyszłość przez rodzinę”. Pielgrzymka odbywać się w duchu wdzięczności Panu Bogu i Matce Najświętszej za orędowników narodu polskiego i mistrzów duchowych naszych rodzin: św. Jana Pawła II i bł. Stefana Wyszyńskiego.
W ramach metropolii białostockiej organizowany jest specjalny pociąg pielgrzymkowy, który wyruszy z Białegostoku do Częstochowy. Na terenie diecezji łomżyńskiej pociąg zatrzyma się na stacjach w Łapach, Szepietowie, Czyżewie, Małkini
i Wyszkowie. Zainteresowanych pielgrzymką zapraszamy do kontaktu z p. Jagodą Piekarską (tel. 539 649 048).
Diecezjalny Duszpasterz Kolejarzy zaprasza kolejarzy – pracujących, emerytów
i rencistów oraz ich rodziny na diecezjalne spotkanie kolejarzy, które corocznie odbywa się w związku ze wspomnieniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej – patronki kolejarzy.
W tym roku spotkanie to odbędzie się w niedzielę 27 listopada 2022 roku w Łapach-Osse w parafii pw. św. Jana Chrzciciela. Rozpocznie się Mszą św. o godz. 11, po której odbędzie się konferencja adwentowa oraz modlitwa za całą brać kolejarską oraz zmarłych kolejarzy.