KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

Diecezjalny Instutut Muzyi Kościelnej serdecznie zaprasza
wszystkich organistów, muzyków kościelnych oraz sympatyków

na uroczyste obchody 50-lecia działalności

                     Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Łomży

26 listopada 2022 r.

                                                                                            

Plac Papieża Jana Pawła II 1
(gmach Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży)

                                                                                                              

Program uroczystości:

Katedra Łomżyńska

10.00 – Msza Święta pod przewodnictwem J. E. Ks. Bp. Tadeusza Bronakowskiego

11.00 – Koncert organowy – Kamil Frąś – Studium Muzyki Kościelnej Diecezji Toruńskiej

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej

11.40 – Powitanie i przemówienie – ks. Kazimierz Ostrowski – Dyrektor Instytutu (od 2014)

11.50 – Organizacja życia muzycznego Diecezji Łomżyńskiej w okresie dwudziestolecia
             międzywojennego
ks. Szczepan Dobecki – Dyrektor Instytutu (1999–2014)

12.10 – Działalność Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Łomży (19722022)
         – Anna i Tomasz Ostrowscy – Impresariat Artystyczny Słowo i Muzyka (Warszawa)

12.30 – Organista w służbie Kościoła Katolickiego – Kamil Frąś – Studium Muzyki Kościelnej
             Diecezji Toruńskiej

12.50 – Instytut we wspomnieniachabsolwenci i wykładowcy

13.10 – Koncert – studenci i absolwenci DIMK

13.30 – Obiad i tort jubileuszowy

ks. Kazimierz Ostrowski
Dyrektor DIMK