KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

D E K R E T
w sprawie dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości
od pokarmów mięsnych dnia 30 grudnia 2022 r.

W bieżącym roku szósty dzień Oktawy Narodzenia Pańskiego – święto Świętej Rodziny: Jezusa Maryi i Józefa, przypada w piątek, który posiada charakter pokutny. Po rozważeniu słusznych racji duszpasterskich (dzień ten sprzyja radosnemu przeżywaniu oktawy Narodzenia Pańskiego oraz organizowaniu rodzinnych spotkań), dla dobra duchowego wiernych udzielam, zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, wszystkim wiernym Diecezji Łomżyńskiej, a także innym osobom przebywającym w tym dniu na terenie Diecezji, dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych.
Zachęcam jednocześnie do zastąpienia wstrzemięźliwości innymi formami pokuty, zwłaszcza uczynkami miłości i pobożności.


+ Janusz Stepnowski
BISKUP ŁOMŻYŃSKI

Ks. Artur Szurawski
KANCLERZ KURII