wtorek, 14 styczeń 2020 09:09

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Komunikat

dotyczący Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

18-25 stycznia 2020 r.

 

Zbliżają się tradycyjne obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Jego tegorocznym tematem wiodącym jest fragment z Dziejów Apostolskich ,,Życzliwymi bądźmy” (Dz 28,2).

Podczas podróży na morzu z powodu burzy nastąpiło rozbicie statku, w którym podróżował św. Paweł wraz z wieloma innymi osobami. Zgodnie z Bożą obietnicą zróżnicowana i skonfliktowana grupa ocalonych w liczbie 276 osiada na wyspie Malcie. Docierają oni do miejsca gdzie wszystkim – bez względu na ich pozycję i status – wyspiarze okazują gościnność. Rozbitkowie nie znajdują się już na łasce obojętnych sił przyrody, ale dzięki życzliwości mieszkańców wyspy doświadczają Bożej Opatrzności. Są otaczani troskliwą opieką aż do chwili, gdy będą mogli bezpiecznie kontynuować podróż.

W poszukiwaniu chrześcijańskiej jedności, poddając się Bożej Opatrzności, często będziemy zmuszeni do rezygnacji z wielu rzeczy, do których jesteśmy głęboko przywiązani. Dla Boga liczy się zbawienie – ocalenie ludzi, a nie to, co w życiu zgromadzili.        

Warto zauważyć, że w różnych częściach świata obojętność ludzka przybiera rożnorakie formy. My, jako chrześcijanie, mamy przeciwstawić się siłom obojętności i jak Maltańczycy okazywać życzliwość. W ten sposób stawać się świadkami, a nawet narzędziami opatrzności Bożej wobec ludzi.

Gościnność odgrywa bardzo ważną rolę w dążeniu do jedności chrześcijan. Praktykowanie jej wymaga od nas hojności dla potrzebujących. Ludzie, którzy okazywali niezwykłą życzliwość Pawłowi i jego towarzyszom, jeszcze nie znali Chrystusa. Jednak to dzięki ich niespotykanej życzliwości podzieleni rozbitkowie zbliżyli się do siebie. Nasza chrześcijańska jedność zostanie ukazana nie tylko przez okazanie sobie wzajemnej gościnności, ale także dzięki pełnemu miłości spotkaniu z tymi, którzy nie mówią naszym językiem i nie podzielają naszych poglądów, kultury czy wiary.  

W takich burzliwych podróżach i przypadkowych spotkaniach spełnia się Boża wola dla Kościoła i wszystkich ludzi.

Dostrzegając brak wspólnoty w wyznawaniu wiary wśród wyznawców Chrystusa podejmujmy kroki w stronę jedności poprzez zaangażowanie się w modlitwę w Tygodniu o Jedność Chrześcijan.

Duszpasterz ds. ekumenizmu Diecezji Łomżyńskiej zaprasza na nabożeństwo w intencji jedności chrześcijan, które odbędzie się 22 stycznia br. o godz. 18.00 w Kościele Zakonnym pw. Trójcy Przenajświętszej w Łomży, ul. Dworna 32 (SS. Benedyktynki). Liturgii będzie przewodniczył Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski. Pierwszą cześć nabożeństwa będzie stanowiła Liturgia Słowa Bożego, natomiast drugą Adoracja Krzyża w duchu ekumenicznych spotkań modlitewnych Taizé. Nabożeństwo to ma charakter otwarty. 

 

 

Proponujemy teksty modlitwy powszechnej o jedność chrześcijan, zaakceptowane przez Radę ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i Polską Radę Ekumeniczną.

 

Modlitwa wiernych

Bóg pierwszy okazał nam swoją życzliwość i uzdolnił nas do wszelkiego dobrego czynu. Zanieśmy do niego wspólne prośby.

1. Bóg pierwszy pojednał nas ze sobą. Módlmy się za wszystkich uczniów Jezusa, aby nie ustawali w wysiłkach na rzecz pojednania rodziny chrześcijańskiej. Ciebie prosimy -

- Wysłuchaj nas, Panie!

2. Bóg pierwszy nas oświecił. Módlmy się za zwierzchników kościelnych, aby napełnieni światłem Ducha Świętego w duchu służby mądrze przewodzili ludowi Bożemu. Ciebie prosimy -  

-Wysłuchaj nas, Panie!

3. Bóg jest źródłem naszej nadziei. Módlmy się za wątpiących i odchodzących od Boga, za wszystkich, którzy przeżywają duchowe trudności, aby zwyciężyła w nich moc wiary. Ciebie prosimy-    

- Wysłuchaj nas, Panie!

4. Bóg jest naszym pokrzepieniem. Módlmy się za chorych na duszy i ciele, aby zostali uzdrowieni. Ciebie prosimy –

- Wysłuchaj nas, Panie!

5. Bóg pierwszy nas przyjął. Módlmy się za opuszczonych, ubogich i skrzywdzonych, aby doznali naszej pomocy. Ciebie prosimy –

- Wysłuchaj nas, Panie!

6. Bóg wzywa do nawrócenia. Módlmy się za nas samych, abyśmy poddawali się nieustannie przemieniającej łasce Chrystusa. Ciebie prosimy –

- Wysłuchaj nas, Panie!

Boże nasz Ojcze, Ty jesteś godny wszelkiego zaufania. Tobie powierzamy nasze prośby, pokładając ufność w Twoim miłosierdziu, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Modlitwa

Boże, dawco życia, dziękujemy Ci za dar Twojej współczującej miłości, która nas koi i wzmacnia w chwilach próby i zwątpienia. Modlimy się, aby nasze Kościoły były zawsze otwarte na przyjmowanie Twoich darów od siebie nawzajem. Daj nam Ducha szczodrości wobec wszystkich, kiedy kroczymy wspólnie drogą ku chrześcijańskiej jedności. Prosimy o to w imię Twojego Syna, który króluje z Tobą i Duchem Świętym. Amen.

 

 

 

+Tadeusz Bronakowski

Wikariusz Generalny

Ks. dr Jerzy Niestępski

Duszpasterz ds. ekumenizmu

 

 

Łomża, dnia 13 stycznia 2020 r.

N. 27/2020

Czytany 426 razy

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png