środa, 17 czerwiec 2020 11:13

Wytyczne dot. ochrony dzieci i młodzieży

KOMUNIKAT

INFORMUJĄCY O WEJŚCIU W ŻYCIE

WYTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH OCHRONY DZIECI I MŁODZIEŻY

W METROPOLII BIAŁOSTOCKIEJ

 

 

Czcigodni Kapłani,

            informacje przekazane w niniejszym komunikacie miały być przedmiotem refleksji podczas najbliższego zebrania Kongregacji Dziekanów, które ze względu na trwający stan epidemii zostało odwołane. Dziekani z kolei, podczas spotkań dekanalnych, mieli je przekazać wszystkim kapłanom posługującym w parafiach.

            Odwołanie Kongregacji wymusza na nas inny sposób przekazania decyzji Biskupa Łomżyńskiego dotyczącej wejścia w życie z dniem 1 lipca 2020 roku Wytycznych dotyczących ochrony dzieci i młodzieży w Metropolii Białostockiej, tj. Archidiecezji Białostockiej, Diecezji Drohiczyńskiej i Diecezji Łomżyńskiej (dalej: Wytyczne).

 

            Działalność prewencyjna Kościoła wobec wszelkich form przemocy, a zwłaszcza wykorzystania seksualnego małoletnich, stanowi integralną część zaangażowania Kościoła w pracę z dziećmi i młodzieżą. Metropolitalny Zespół ds. Prewencji opracował kodeks zachowań, który ma być elementem systemu prewencji w całej Metropolii Białostockiej, w tym Diecezji Łomżyńskiej. Przygotowane Wytyczne przeznaczone są do stosowania we wszystkich parafiach, wspólnotach i dziełach diecezjalnych, zarówno przez osoby duchowne, konsekrowane, jak i świeckie, które podejmują jakąkolwiek posługę wśród dzieci i młodzieży, a także wśród osób niepełnosprawnych i bezbronnych. Dlatego też wszyscy zaangażowani w tę posługę, w tym również wychowawcy, wykładowcy oraz alumni Wyższego Seminarium Duchownego, zobowiązani są do zapoznania się z Wytycznymi oraz do pisemnego poświadczenia stosowania ich w misji duszpasterskiej oraz życiu osobistym. Warunkiem włączenia w działalność duszpasterską Kościoła jest szczegółowe zapoznanie się z Wytycznymi i podpisanie Deklaracji.

Treść Wytycznych i Deklaracja niebawem znajdą się na internetowej stronie kurialnej: Diecezja Łomżyńska-Instytucje-Delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży.

 

Wskazana wyżej Deklaracja - po uprzednim zapoznaniu się z treścią dokumentu Wytycznych, wynikających z niego obowiązków, opisanych procedur i konsekwencji prawnych - winna być podpisana przez wszystkich zaangażowanych w posługę wśród dzieci i młodzieży, a także wśród osób niepełnosprawnych i bezbronnych, tj. przez biskupów, kapłanów, diakonów, osoby konsekrowane, seminarzystów, katechetów, wychowawców i nauczycieli przedszkoli i szkół katolickich, innych kościelnych placówek oświatowo-wychowawczych, animatorów, wolontariuszy, praktykantów, stażystów itd.

 

  • Dziekani poszczególnych dekanatów zobowiązani są do zgromadzenia podpisanych Deklaracji od wszystkich kapłanów posługujących na terenie dekanatu, a następnie przekazanie ich do kancelarii kurii;
  • Kapłani pracujący w instytucjach centralnych, czy zamieszkujący w prywatnych mieszkaniach, podpisane Deklaracje składają w kancelarii kurii;
  • Kapłani zamieszkujący w Domu Wspólnoty Kapłańskiej Deklaracje przekazują dyrektorowi domu;
  • Seminarzyści Deklaracje przekazują rektorowi;
  • Osoby konsekrowane Deklaracje przekazują swoim przełożonym, a przełożeni dostarczają je do kancelarii kurii;
  • Osoby świeckie Deklaracje przekazują odpowiedzialnym za dane miejsce pełnienia posługi (katecheci – za pośrednictwem proboszcza do Wydziału Nauczania i Wychowania Katolickiego, animatorzy i inni posługujący w parafii - proboszczowi, pracownicy Caritas - dyrektorowi, pracownicy placówek oświatowo-wychowawczych, przedszkoli i szkół katolickich - dyrektorom, pracownicy stowarzyszeń i fundacji - prezesom…).

 

Wszystkie kościelne podmioty prawne zatrudniające osoby zaangażowane w posługę wobec dzieci i młodzieży, a także wśród osób niepełnosprawnych i bezbronnych, są zobowiązane do przechowywania Deklaracji, jako wewnętrznej dokumentacji, według obowiązujących przepisów RODO.

Deklaracjekapłanów zostaną dołączone do akt personalnych, Deklaracje osób konsekrowanych będą przechowywane w aktach poszczególnych wspólnot, zaś pozostałe Deklaracje, odpowiedzialni za poszczególne placówki złożą w archiwach placówek.

 

Proszę o odpowiedzialne potraktowanie powyższej sprawy i niezwłoczne zgromadzenie podpisanych Deklaracji przez osoby za to odpowiedzialne.

 

 

 

+Tadeusz Bronakowski

Wikariusz Generalny

 

Łomża, dnia 16 czerwca 2020 r.

N. 533/2020

 

Czytany 961 razy

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png