piątek, 02 październik 2015 12:19

90 rocznica powstania Diecezji Łomżyńskiej

Komunikat dotyczący
obchodów 90. rocznicy powstania Diecezji Łomżyńskiej

    „Wczoraj, dziś i jutro Kościoła łomżyńskiego"

     Dziewięćdziesięcioletnia historia Kościoła łomżyńskiego jest zapisem żywej wiary, troski o zachowanie wartości patriotycznych oraz poszukiwań duszpasterskich w świetle odczytywania znaków czasu. Czas 90. rocznicy powstania naszej diecezji jest okazją do dziękczynienia za wiarę, za męczenników i świadków wiary II Wojny Światowej, za błogosławionych naszej ziemi, za wszelkie ważne uroczystości, za pielgrzymkę do Łomży św. Jana Pawła II, ale w szczególności za duszpasterstwo prowadzone w duchu ewangelizacji i nowej ewangelizacji.
Rocznica, którą obchodzimy jest początkiem przygotowania do jubileuszu stulecia Kościoła łomżyńskiego, który będziemy przeżywać za 10 lat. To co jest naszą historią, tradycją i dorobkiem pokoleń staje się podstawą do poszukiwania tego co zawsze nowe w Kościele, co daje Duch Święty, a umiejętnie proponuje Kościół. „Nova et vetera" naszej wspólnoty lokalnej jest więc zadaniem i wyzwaniem dla każdego z nas tworzących miejscowy Kościół lokalny: dla biskupów, prezbiterów, diakonów, osób konsekrowanych i wspólnoty wiernych świeckich, parafii, wspólnot formacyjnych, młodzieżowych i innych podmiotów działalności Kościoła. Wymienione wyżej treści znajdą swoje miejsce w liście pasterskim Biskupa Łomżyńskiego z okazji 90. lecia powstania Diecezji Łomżyńskiej.

Świętując 90. rocznicę utworzenia Diecezji Łomżyńskiej, a jednocześnie wybiegając w przyszłość, w duchu nowej ewangelizacji, zapraszamy do udziału w obchodach rocznicowych według następującego programu:

Sobota - 24 października 2015 r.
Aula Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży (ul. Sadowa 12A)
Konferencja popularno - naukowa: „Wczoraj, dziś i jutro Kościoła łomżyńskiego" organizowana przez Łomżyńską Kurię Diecezjalną, Wyższe Seminarium Duchowne, Radę Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Łomżyńskiej, Muzeum Diecezjalne, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, Akademię Społeczną w Łomży oraz Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży.
9.00 - rozpoczęcie konferencji i powitanie uczestników konferencji
9.15 - wprowadzenie w temat konferencji - ks. dr Wojciech Nowacki - Łomża
9.20 - „Od diecezji sejneńskiej do diecezji łomżyńskiej" - ks. dr hab. Józef Łupiński, prof. UKSW - Warszawa - Łomża
9.40 - „Od Kościoła masowego do Kościoła wspólnoty wspólnot w diecezji łomżyńskiej" - ks. kan. Aleksander Suchocki - proboszcz par. pw. św. Jakuba Apostoła w Drozdowie
10.00 - przerwa, możliwość zapoznania się z ofertą wydawniczą prezentowaną w kuluarach
10.15 - „Cechy szczególne religijności i duchowości wiernych diecezji łomżyńskiej"- ks. dr Dariusz Tułowiecki - Kraków - Łomża
10.35 - „Duszpasterskie wyzwania przyszłości stojące przed Kościołem łomżyńskim" - ks. dr Jacek Czaplicki - Łomża
10.55 - „90 lat budownictwa sakralnego na terenie diecezji łomżyńskiej. Neogotyk a historia współczesna" - ks. mgr lic. Tomasz Grabowski - Łomża
ok. 11.20 - przejście do katedry
12.00 - Msza św. koncelebrowana w 90. rocznicę powstania Diecezji Łomżyńskiej, pod przewodnictwem Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego - katedra łomżyńska
13.15 - otwarcie wystawy „Kościół, kościółek, kapliczka" - Muzeum Diecezjalne
13.45 - posiłek - Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży
14.15 - 15.45 - dla chętnych spotkania panelowe w grupach (budynek Szkół Katolickich):
1. „Rozwój i znaczenie duszpasterstwa rodzin w diecezji łomżyńskiej" - moderatorzy: ks. dr Jacek Kotowski i p. Katarzyna i Krzysztof Jankowscy
2. „Wyzwania stojące przed apostolstwem trzeźwości w diecezji łomżyńskiej" - moderator: ks. mgr lic. Tomasz Wilga
3."Zadania stojące przed katechezą i duszpasterstwem młodzieży w diecezji łomżyńskiej" - moderatorzy: ks. dr Zbigniew Pyskło i ks. dr Jarosław Kotowski
4. „Kościół wspólnota wspólnot w diecezji łomżyńskiej" - moderator: ks. dr Wojciech Nowacki
5. „Wkład Kościoła łomżyńskiego w bogactwo Kościoła powszechnego" - moderator: ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński
6. „Duszpasterska troska o diecezję biskupa Mikołaja Sasinowskiego" - moderator: ks. dr hab. Józef Łupiński, prof. UKSW
Do udziału w obchodach zaproszeni są wszyscy wierni Diecezji Łomżyńskiej. Zapraszamy kapłanów prezbiterium łomżyńskiego, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników instytucji centralnych, księży dziekanów, siostry i braci zakonnych, samorządowców, katechetów, oraz członków ruchów i stowarzyszeń kościelnych Diecezji Łomżyńskiej.

Przed rozpoczęciem konferencji, będzie można zgłosić się w recepcji do udziału w jednym z sześciu wymienionych wyżej paneli dyskusyjnych. Dlatego prosimy, aby przed przybyciem wybrać bliski sobie temat.

Łomża, dnia 30 września 2015 r.
N. 1499/2015

+ Tadeusz Bronakowski
Wikariusz Generalny
Czytany 2282 razy

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png