KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

Komunikat dotyczący

 Roku św. Jakuba - 2021

Pielgrzymowanie jest jedną z metod ewangelizacji i duszpasterstwa w Kościele. Dla nas Polaków, szczególnym szlakiem jest ten na Jasną Górę, gdzie pielgrzymi we wspólnocie podejmują trud, aby spotkać się z Maryją.

Jest też inny szczególny szlak, na który każdego roku wyrusza coraz więcej Polaków, a który prowadzi do sanktuarium św. Jakuba w Santiago de Compostela. W roku 2021, właśnie w Santiago i na całym świecie będzie przeżywany Rok św. Jakuba, który obchodzony jest zawsze gdy święto Apostoła przypada w niedzielę. 

W liście pasterskim z okazji Roku Compostelańskiego, zatytułowanym Wyjdź z twojej ziemi! Apostoł Jakub czeka na Ciebie, arcybiskup Santiago Julio Barrio Barrio napisał: Odkryliście, że miasto Santiago to coś więcej niż piękne kamienie, gdyż jest to miejsce osób uprzejmych i gościnnych, a katedra to coś więcej niż fasada czy portyk. Jest ona bowiem budowana z żywych kamieni każdego z was przybywających do niej, z waszymi marzeniami, cierpieniami i podziękowaniami. Jest tak dlatego, że droga, miasto i katedra mają oblicze Apostoła Jakuba. On was przyciągnął aż do swego grobu, abyście poznali wzór doskonałego człowieczeństwa. On będzie wam towarzyszył na drogach waszego życia, w waszym kraju, mieście czy narodzie, gdzie żyjecie. To wy stańcie się Opatrznością Boga dla innych ludzi.

Od ponad 15 lat rozwija się w Polsce sieć dróg jakubowych, która została zorganizowana wokół trzech głównych tras: Pomorskiej Drogi św. Jakuba  - Via Baltica, Drogi Polskiej - Camino Polaco oraz Drogi Królewskiej   - Via Regia. Obok tych transgranicznych szlaków łączących się z drogami jakubowymi prowadzonymi przez inne kraje (Niemcy, Litwa, Ukraina, Rosja, Słowacja czy Czechy) istnieje w Polsce szereg dróg regionalnych, tworzących sieć ponad 7000 km.

Popularność Camino sprawia, że wyrusza na nie wiele osób bez sprecyzowania religijnego celu. Po drodze jednak doświadczają otwarcia zarówno na Ewangelię, jak też na doświadczenie Kościoła. Takich osób mamy coraz więcej w naszych parafiach. Dlatego w tym kontekście warto zadbać o tak zwaną post - pielgrzymkę, czyli zacząć rozumieć ją nie jako osiągnięcie wybranego celu, ale proces formacyjny, który trwa po zakończeniu fizycznego przejścia pielgrzymiego szlaku. Dlatego istotne wydaje się organizowanie w tym roku spotkań dla parafian z osobami, które doświadczyły przejścia Drogą św. Jakuba. W wielu polskich parafiach powstają również Bractwa św. Jakuba, gromadzące pielgrzymów, którzy przynajmniej raz w życiu dotarli do Santiago.

Propozycji duszpasterskich może być więcej. Wsparciem mogą być Pomoce duszpasterskie/ Tom 1: Na szlaku św. Jakuba Apostoła. Camino de Santiago - droga wiary. Vademecum duszpasterskie na Rok Święty Compostelański 2021.

Ponadto polecamy strony:

https://camino.net.pl/- najważniejsze informacje o polskich Drogach św. Jakuba, opis wszystkich szlaków i przewodników,

https://anosantocompostelano.org/- bieżące informacje na temat Roku Jubileuszowego

www.parlamentjakubowy.org- forum organizacji działających w Polsce na rzecz Camino

www.camino.umk.pl- Wiki-Camino - strona zawierająca informacje o Camino

 Ks. Jacek Czaplicki

Wikariusz Biskupi

ds. Duszpasterstwa Ogólnego

Łomża, dnia 25 stycznia 2021 r.

N. 59/2020

KOMUNIKAT

DO PRZEŁOŻONYCH WSPÓLNOT ZAKONNYCH I KSIĘŻY PROBOSZCZÓW DIECEZJI ŁOMZYŃSKIEJ

Czcigodni Księża i Osoby Konsekrowane!

Zbliża się Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, który jak zwykle jest obchodzony 2 lutego w Święto Ofiarowania Pańskiego.

      W związku z trwającą pandemią tegoroczne obchody Światowego Dnia Życia Konsekrowanego w Diecezji Łomżyńskiej odbędą się w poszczególnych parafiach, w których posługują Osoby Życia Konsekrowanego. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Czcigodnych Księży Proboszczów o zorganizowanie w parafiach obchodów Dnia Życia Konsekrowanego. Niech będzie to szczególna okazja do podkreślenia wartości życia zakonnego w Kościele, okazania wdzięczności Osobom Konsekrowanym za ich posługę w parafii i budzenie nowych powołań do życia zakonnego.

     Zachęcamy też, by zapoznać się ze specjalnym listem pt. „Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy, by odnowić w sobie łaskę wiary” na tegoroczny Dzień Życia Konsekrowanego wystosowanym przez bpa Jacka Kicińskiego, Przewodniczącego Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

+ Tadeusz Bronakowski

Wikariusz Generalny

Ks. Krzysztof Chodkowski

Diecezjalny Referent

ds. Życia Konsekrowanego

Łomża, 20 stycznia 2021 r.

N. 54/2020

Przewielebni Kapłani,

Osoby Życia Konsekrowanego i Wierni Świeccy

W duchu wiary i nadziei życia wiecznego, zawiadamiam, że dnia 12 stycznia 2021 roku, w wieku 88. lat życia i 64. lat kapłaństwa, został powołany do wieczności kapłan emeryt diecezji ełckiej śp. Ks. prał. Władysław Podeszwik (wyświęcony na kapłana w Łomży 8 grudnia 1956 roku), wieloletni Proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jeleniewie, ostatnio zamieszkały w Domu Księży Emerytów w Augustowie.

Uroczystości żałobne odbędą się w według następującego porządku:

Czwartek, 14 stycznia

PARAFIA PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO W AUGUSTOWIE:

17.00 – wprowadzenie Ciała do kościoła parafialnego

17.30 – czuwanie modlitewne

18.00 – Msza św. żałobna pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego

Piątek, 15 stycznia

PARAFIA PW. ŚW. ANNY W KOLNIE:

12.00 – Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem J. E. Ks. Bpa Adriana Galbasa, Biskupa Pomocniczego Diecezji Ełckiej

Po Mszy św. złożenie trumny w grobie rodzinnym na cmentarzu w Kolnie

Proszę o modlitwą za zmarłego Kapłana i zachęcam do udziału w uroczystościach żałobnych. Kapłani proszeni są o zabranie własnych szat liturgicznych.

Requiescat in pace.

Ks. Marcin Maczan

Kanclerz Kurii Diecezji Ełckiej

Komunikat dotyczący

 Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

18-25 stycznia 2021 r.

„Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc” (por. J 15,5-9) – pod tym hasłem będzie przebiegał Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021. Tym razem materiały do ekumenicznych modlitw przygotowane zostały we wspólnocie Grandchamp w Szwajcarii.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan odbywa się co roku między 18 a 25 stycznia. To czas, gdy chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach.

Nabożeństwo centralne Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021 odbędzie się w sobotę, 23 stycznia, o godz. 18:00 w rzymskokatolickiej archikatedrze w Łodzi. Ze względu na pandemię COVID-19 Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w 2021 r. będzie wyglądał inaczej niż w latach ubiegłych. 

W diecezji łomżyńskiej będziemy modlić się o jedność chrześcijan podczas Eucharystii w Wyższym Seminarium Duchownym 16 stycznia 2021 roku, po której odbędzie się konferencja naukowa poświęcona tematyce ekumenicznej. Poniżej zamieszczamy program wydarzenia oraz propozycję modlitwy powszechnej o jedność chrześcijan. Ze względu na sytuację epidemiologiczną konferencja będzie miała charakter zamknięty. Relacje z jej przebiegu zamieścimy na stronie internetowej Wyższego Seminarium Duchownego (www.wsd.lomza.pl).

EKUMENIA – DIALOG I APOLOGIA

 I KONFERENCJA NAUKOWA

Z OKAZJI TYGODNIA MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

16 STYCZNIA 2021

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE W ŁOMŻY IM. ŚW. JANA PAWŁA II

PROGRAM

9.00 –Otwarcie konferencji – ks. dr Robert Bączek, rektor WSD 

SESJA PIERWSZA

9.10 –Szukając źródeł jedności. Antyk i Biblia o ekumenii – ks. dr Zbigniew Skuza, wicerektor WSD

9.40 –Kościół katolicki wobec innowierców na terenie diecezji łomżyńskiej w okresie międzywojnia – ks. dr hab. Józef Łupiński, prof. UKSW

10.10 – Przerwa

SESJA DRUGA

10.30 – Kiedy sól traci swój smak? Etyczne wybory wspólnot chrześcijańskich źródłem nowych podziałów–  ks. dr Michał Cherubin, prefekt WSD

11.00 –Między apologią a dialogiem. O sensie ekumenizmu dzisiaj – ks. dr hab. Przemysław Artemiuk, prof. UKSW

11.30 –Dyskusja podsumowująca

12.00 –Modlitwa o jedność chrześcijan – ks. dr Adam Filipowicz, ojciec duchowny WSD

Przesyłamy też do wykorzystania duszpasterskiego propozycje modlitwy powszechnej

MODLITWA POWSZECHNA

Bóg obdarzył nas swoją miłością i pragnie, abyśmy w niej wytrwali. Zanieśmy do Niego wspólne modlitwy.

1. „Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem”. Módlmy się za wszystkich uczniów Jezusa, aby przyjęli swoje wybranie z wdzięcznością, odwagą i radości. Ciebie prosimy…

2. „Trwajcie we mnie, a Ja będę trwał w was”. Módlmy się za zwierzchników kościelnych, aby niestrudzenie pracowali nad kształtowaniem jednego ciała Chrystusa. Ciebie prosimy…

3. „Miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja was umiłowałem”. Módlmy się za odpowiedzialnych za życie publiczne w naszej Ojczyźnie, aby służyli na rzecz dobra wspólnego w miłości i prawdzie. Ciebie prosimy…

4. „Aby moja radość była w was i aby wasza radość była pełna”. Módlmy się za chorych, opuszczonych, ubogich i skrzywdzonych, aby doznali pomocy w swoich potrzebach. Ciebie prosimy…

5. „Wy już jesteście oczyszczeni przez słowo…”. Módlmy się za nas samych, abyśmy dali się przemienić słowu, które usłyszeliśmy. Ciebie prosimy…

Panie, nasz Boże, Ty jesteś krzewem winnym, my latoroślami. Daj, abyśmy w Tobie przynosili obfity owoc, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

    Ks.  Przemysław Artemiuk                                               

   Duszpasterz ds. ekumenizmu                                          

    

     ks. Jacek Czaplicki              

    Wikariusz Biskupi ds.

Duszpasterstwa ogólnego

Łomża, dnia 8 stycznia 2021 r.

N. 14/2021