KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

Komunikat

dotyczący diecezjalnego dziękczynienia za plony

Niedziela, 19 września 2021 r.

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego informuje że tegoroczne, ogólnopolskie dożynki odbędą się na Jasnej Górze w dniach 4 - 5 września br. Uroczysta Msza św. dziękczynna z błogosławieństwem wieńców żniwnych będzie odprawiona w niedzielę dnia 5 września br. o godz. 11:00 przed Szczytem Jasnogórskim.

Diecezjalne dożynki natomiast odbędą się w niedzielę 19 września 2021 r. w Katedrze łomżyńskiej i będą połączone z dziękczynieniem za beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego. W tym dniu będzie miało miejsce odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej pobyt w Łomży młodego Stefana Wyszyńskiego.

            Do udziału w dożynkach zapraszamy wszystkich wiernych, szczególnie rolników oraz osoby i instytucje związane z rolnictwem. Pod przewodnictwem Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego, chcemy dziękować Bogu za tegoroczne zbiory z naszych pól, ogrodów i sadów oraz modlić się w intencji rolników i osób związanych z rolnictwem. Pragniemy także podziękować za życie i posługę wyniesionego do chwały ołtarzy Prymasa Tysiąclecia.

            Biskup Łomżyński zobowiązuje duszpasterzy ze wszystkich parafii naszej Diecezji, także miejskich, do zorganizowania i wysłania na dożynki diecezjalne do Łomży delegacji z wieńcem dożynkowym i darem ołtarza oraz zorganizowania grupy wiernych do wzięcia udziału w tej uroczystości. Z parafii miejskich, w których nie ma rolników, delegaci, np. działkowcy, zamiast wieńca, mogą nieść kosz owoców, warzyw i kwiatów oraz innych wytworów pracy rąk ludzkich. 

Ramowy program uroczystości:

10:00 delegacje poszczególnych parafii gromadzą się z wieńcami i darem ołtarza na placu przy katedrze. W tym czasie zgłaszają się także w sekretariacie dożynek.

12:00 - Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Łomżyńskiego. Księża, którzy chcą wziąć udział w koncelebrze,  biorą ze sobą szaty liturgiczne (albę i białą stułę).

Prosimy Czcigodnych Księży Proboszczów o podanie do wiadomości wiernych niniejszego Komunikatu, wysłanie delegacji z wieńcem na Dożynki oraz zachęcenie wiernych, zwłaszcza rolników, do wzięcia udziału w uroczystościach dziękczynnych za plony i beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego.

 

+ Tadeusz Bronakowski

Wikariusz Generalny

Łomża, dnia 12 sierpnia 2021 r.

N. 809/2021

Komunikat dotyczący

Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych

W niedzielę 25 lipca 2021 roku będziemy obchodzić w Kościele Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Ustanowiony niedawno przez Papieża Franciszka, będzie przypadał co roku w czwartą niedzielę lipca, w bliskości wspomnienia św. Joachima i Anny - dziadków Pana Jezusa.

Dykasteria ds. Rodziny i Życia wydała specjalny dokument, w którym czytamy między innymi: "Pragniemy w tym miejscu zaproponować kilka innych sposobów na świętowanie tego Dnia. A zatem odprawienie w każdej parafii czy też w innej wspólnocie kościelnej specjalnej Mszy św. z okazji Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych; uczczenie pamięci osób starszych z terenu parafii, które odeszły na skutek Covid 19; poproszenie ludzi młodych o odwiedzenie swoich babć i dziadków, a szczególnie samotnych osób starszych, aby przekazać im przesłanie Ojca Świętego. Oprócz tego jesteśmy przekonani, że każda wspólnota kościelna, w sposób twórczy, znajdzie najlepszy sposób świętowania tego Dnia, stosowanie do swej sytuacji".

Zwracamy się z prośbą do Księży Proboszczów, aby w najbliższą niedzielę tj. 25 lipca br. zaznaczyć w liturgii niedzielnej wspomniane wydarzenie oraz w miarę możliwości włączyć w jego przeżywanie osoby starsze.

Ks. Jacek Czaplicki

Wikariusz Biskupi

ds. Duszpasterstwa Ogólnego

Łomża, dnia 20 lipca 2021 r.

N. 746/2021

Komunikat dotyczący

50. rocznicy oficjalnego pobytu w Zuzeli Prymasa Tysiąclecia

            Kościół w Polsce przygotowuje się do beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Po długim oczekiwaniu odbędzie się ona w niedzielę 12 września br. Razem z Prymasem Tysiąclecia będzie beatyfikowana Matka Róża Czacka, założycielka Zakładu dla Niewidomych w Laskach.

            Podczas ostatniego etapu duchowego przygotowania do beatyfikacji będziemy w naszych parafiach czytać przed każda Mszą św. niedzielną krótkie katechezy poświęcone życiu i dziedzictwu Kardynała.

            W dniu 12 czerwca br. przypada 50. rocznica jedynego oficjalnego pobytu Kardynała Prymasa w miejscu jego narodzin, w Zuzeli. Diecezjalne obchody rocznicy będą miały miejsce w Zuzeli, w niedzielę 13 czerwca br. Uroczysta Msza św., pod przewodnictwem biskupa Tadeusza Bronakowskiego, zostanie odprawiona o godz. 12.00.

            Prosimy Księży Proboszczów o podkreślenie tej rocznicy w niedzielę 13 czerwca br., w czasie niedzielnych Mszy św. Można powrócić do przekazanej parafiom przed rokiem "Modlitwy o owoce beatyfikacji Prymasa Wyszyńskiego", zaznaczyć tę rocznicę we wstępie do Mszy św. i jeśli to możliwe w homilii. Duchowym motywem przewodnim niedzieli niech będzie postawa wdzięczności i skierowanie uwagi wiernych na owoce życia Prymasa Wyszyńskiego dla Kościoła, Rodziny czy Ojczyzny.

Ks. Jacek Czaplicki

Wikariusz Biskupi

ds. Duszpasterstwa Ogólnego

Łomża, dnia 8 czerwca 2021 r.

N. 551/2021

Kalendarz duszpasterski na czerwiec 2021

1 czerwca (wtorek) – warsztaty organizowane przez DIMK w parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Zambrowie,

2 czerwca (środa) - obchody jubileuszu 25 - lecia kapłaństwa rocznika święceń 1996 w Katedrze Łomżyńskiej - godz. 12.00,

3 czerwca (czwartek) - uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało,

4 czerwca (piątek) - otwarcie wystawy w Muzeum Diecezjalnym, w godzinie przylotu (17.00), upamiętniającej pobyt w Łomży św. Jana Pawła II,

4 czerwca (piątek) – warsztaty organizowane przez DIMK w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Śniadowie,

5 czerwca (sobota) - diecezjalne obchody 30. rocznicy pobytu w Łomży św. Jana Pawła II w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży - godz. 10.00,

5 czerwca (sobota) - rozpoczęcie ostatniego etapu duchowego przygotowania do beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia,

6 czerwca (niedziela) - odpust ku czci Matki Boskiej Pięknej Miłości - Katedralnej - diecezjalne uroczystości 30. rocznicy pobytu w Łomży św. Jana Pawła II w Katedrze Łomżyńskiej - godz. 12.00,

10 czerwca (czwartek) - zakończenie Oktawy Bożego Ciała,

10 czerwca (czwartek) - warsztaty organizowane przez DIMK w parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Zambrowie,

11 czerwca (piątek) - uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa,

11 czerwca (piątek) - warsztaty organizowane przez DIMK w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Śniadowie,

11 - 13 czerwca (piątek - niedziela) - Oaza Rekolekcyjna Diakonii Wyzwolenia w Suchcicach,

13 czerwca (niedziela) - obchody 50. rocznicy jedynego oficjalnego pobytu w Zuzeli Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego - godz. 12.00,

17 czerwca (czwartek)- warsztaty organizowane przez DIMK w parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Zambrowie,

18 czerwca (piątek) - warsztaty organizowane przez DIMK w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Śniadowie,

19 czerwca (sobota) - 11. Festiwal Młodych w Płonce Kościelnej,

21 czerwca (poniedziałek) - liturgiczne szkolenie fotografów i operatorów kamer w WSD w Łomży - godz. 14.00,

23 czerwca (środa) - zakończenie Roku Akademickiego w WSD w Łomży,

24 czerwca (czwartek) - uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela,

24 czerwca (czwartek) - warsztaty organizowane przez DIMK w parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Zambrowie,

25 czerwca (piątek)- warsztaty organizowane przez DIMK w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Śniadowie,

26 czerwca (sobota) - 3. sesja Diecezjalnej Szkoły Ceremoniarza i Animatora Liturgicznego w Zambrowie,

26 czerwca (sobota) - diecezjalne zakończenie pracy rocznej Kościoła Domowego w Łomży,

26 - 27 czerwca (sobota - niedziela) - Zgromadzenie Ogólne Osób Konsekrowanych Ruchu Gloriosa Trinita,

27 czerwca (niedziela) - Msza św. w intencji beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego Franciszka Blachnickiego w kościele przyseminaryjnym w Łomży,

29 czerwca (wtorek) - uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła,

30 czerwca (środa) – zakończenie roku akademickiego w Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej w Łomży

Ks. Jacek Czaplicki

Wikariusz Biskupi

ds. Duszpasterstwa Ogólnego

Łomża, dnia 28 maja 2021 r.

N. 519/2021