KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

Komunikat dotyczący

inauguracji roku formacyjnego

Ruchu Rodzin Nazaretańskich

            W dniu 18 września 2021 roku w Zuzeli, czyli w miejscu urodzenia bł. kard. Stefana Wyszyńskiego odbędzie się ogólnopolska inauguracja roku formacyjnego Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Odbędzie się ona pod hasłem: „Wszystko postawiłem na Maryję”.

 

Program spotkania:

 

10.00 - Powitanie pielgrzymów

10.30 - Słowo wprowadzenia Proboszcza ks. kan. Jerzego Krysztopy.

11.00 - wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu,

 

12.00 -   Msza Święta pod przewodnictwem Księdza Biskupa Tadeusza Bronakowskiego,

13.30- agapa, zwiedzanie muzeum Stefana Kard Wyszyńskiego

 

15.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia i konferencja ks. Stefana Czermińskiego z Archidiecezji Katowickiej. Zakończenie

 

            Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków wspólnot Ruchu Rodzin Nazaretańskich z całej diecezji oraz wszystkich chętnych.

 

 

Ks. Jacek Czaplicki

WIKARIUSZ BISKUPI

DS. DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO

Łomża, dnia 10 września 2021 r.

N. 948/2021

Komunikat dotyczący

32. Diecezjalnej Pielgrzymki Żywego Różańca

do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski

w Nowej Osuchowej

 

            Diecezjalne Duszpasterstwo Żywego Różańca zaprasza do udziału w dorocznej, 32. Pielgrzymce Żywego Różańca do Sanktuarium Królowej Polski w Nowej Osuchowej. Obędzie się ona w pierwszą sobotę miesiąca - 2 października 2021 r. Mottem spotkania są słowa: "Z Maryją, Niewiastą Nadziei". Pielgrzymką rozpoczniemy także czwarty rok Wielkiej Nowenny Różańcowej, którego hasło brzmi: "Różaniec modlitwą o zbawienie innych"

            Do udziału w pielgrzymce zapraszamy parafialne wspólnoty Żywego Różańca, zelatorów i członków kół. Ponadto księży, siostry i braci zakonnych oraz osoby, którym bliska jest modlitwa różańcowa.

 

Program:

10.00 - zawiązanie wspólnoty i powitanie Księdza Kustosza

10.15 - słowo Moderatora Diecezjalnego Żywego Różańca

10.45 - konferencja: "Maryja, Niewiastą Nadziei"

11.30 - Różaniec - tajemnica Zesłania Ducha Świętego - procesja do kaplic różańcowych

12.30 - Eucharystia zakończona błogosławieństwem zelatorów i członków kół Żywego Różańca

13.30 - agapa i zakończenie pielgrzymki

            Zwracamy się z prośbą do Księży Proboszczów o przekazanie tego zaproszenia do parafialnych kół różańcowych oraz pomoc w zorganizowaniu wyjazdu. Zgłoszenia uczestnictwa pod numerem telefonu: 784406016 (ks. D. Krajewski).

Ks. Jacek Czaplicki

Wikariusz Biskupi

ds. Duszpasterstwa Ogólnego    

Łomża, dnia 6 września 2021 r.

N. 918/2021

KOMUNIKAT

DOTYCZĄCY KATECHEZ MAŁŻEŃSKICH

DLA RODZICÓW DZIECI KOMUNIJNYCH I MŁODZIEŻY BIERZMOWANEJ

(nabór par prowadzących)

Przewielebny Księże Proboszczu,

Przygotowanie dziecka do Pierwszej Komunii Świętej i Bierzmowania jest czasem szczególnym dla całej rodziny. Jest to szansa odnowienia relacji z Panem Bogiem oraz relacji małżeńskich i rodzinnych. Każde dziecko, aby móc dobrze kształtować i rozwijać swoją religijność, potrzebuje świadectwa żywej wiary rodziców. Dlatego obok przygotowania dzieci do Pierwszej Komunii Świętej i Bierzmowania, niezmiernie ważna jest formacja rodziców tzw. katecheza dorosłych.

Duszpasterstwo Rodzin naszej Diecezji, przygotowało 6 katechez dla rodziców. Trzy dla rodziców dzieci komunijnych i trzy dla rodziców młodzieży bierzmowanej. Dotyczą one kwestii wiary i religijności oraz odnoszą się do kształtowania relacji małżeńskich i rodzinnych. Pragniemy włączyć je w program spotkań dla rodziców, obok katechez ewangelizacyjnych i sakramentalnych, w czasie rocznego przygotowania dziecka do danego sakramentu.

Odpowiedzialnymi za katechezy ewangelizacyjne i sakramentalne są z reguły księża i katecheci. Do prowadzenia proponowanych przez nas sześciu katechez chcemy zaprosić małżeństwa. Ze względu na treści specjalistyczne (teologiczne i psychologiczne) powinny być to małżonkowie odpowiednio przygotowani, posiadający misję kanoniczną Kościoła.

Dlatego zwracamy się z prośbą do Księży Proboszczów i Księży odpowiedzialnych za dzieci i młodzież, o wybranie jednej bądź dwóch par w swojej parafii, które będą mogły włączyć się w pracę z rodzicami. Prosimy, aby były to małżonkowie z kilkuletnim stażem małżeńskim, cieszący się dobrą opinią i posiadający predyspozycje pozwalające nawiązać dobre relacje ze słuchaczami. Wydział Duszpasterstwa Rodzin zobowiązuje się do przygotowania tych par w ramach zajęć Studium Życia Rodzinnego i przeprowadzenia im odpowiednich warsztatów. Na zgłoszenia czekamy do 10 października br. W tej chwili do programu zgłoszonych jest 21 par małżonków.

Tematy katechez małżeńskich (prowadzi małżeństwo przygotowane przez Wydział)

I KOMUNIA ŚWIĘTA

1. Komunikacja w rodzinie.

2. Miłość zmienia się ale się nie kończy.

3. Wiara w naszej rodzinie.

BIERZMOWANIE

1. By lepiej się zrozumieć – podstawy komunikacji między kobietą i mężczyzną.

2. Nasze dorosłe dzieci.

3. Życie duchowe małżonków – obowiązek, możliwość czy przywilej?

Proponowany program jest ciekawą propozycją duszpasterską, która pozwala towarzyszyć rodzicom w drodze chrześcijańskiego wychowania ich dzieci. Jest także odpowiedzią na wezwanie papieża Franciszka zawarte w Amoris laetitia, aby towarzyszyć małżonkom na różnych etapach rozwoju ich miłości małżeńskiej i w atrakcyjny sposób ukazywać im ideał życia małżeńskiego. Zachęcamy raz jeszcze, aby wraz z odpowiednio przygotowanymi osobami świeckimi, objąć roczną formacją dzieci przygotowujące się do sakramentów oraz ich rodziców.

Ks. dr Jacek Kotowski

Przewodniczący

Wydziału Duszpasterstwa Rodzin

+ Tadeusz Bronakowski

Wikariusz Generalny

Łomża, dnia 1 września 2021 r.

N. 908/2021

KOMUNIKAT

DOTYCZĄCY STUDIUM ŻYCIA RODZINNEGO 2021/2022

Duszpasterstwo Rodzin naszej Diecezji zaprasza narzeczonych, małżonków i rodziców do udziału w zajęciach Studium Życia Rodzinnego w Łomży. W tym roku rusza ono na trzech poziomach. Narzeczonych i małżonków organizatorzy zapraszają na 5 spotkań poświęconych budowaniu szczęśliwego małżeństwa i trwałej rodziny, a rodziców na 5 spotkań poświęconych sztuce mądrego i odpowiedzialnego wychowania dzieci. Narzeczeni, którzy ukończą Studium Życia Rodzinnego, są zwolnieni z bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa w parafii.

Informacje i zapisy na stronie internetowej Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Łomżyńskiej ( www.duszpasterstworodzin.lomza.pl ).

Uprzejmie prosimy Księży Proboszczów o przekazanie tej informacji wiernym w ogłoszeniach parafialnych i zachęcenie narzeczonych oraz małżeństw do udziału w zajęciach.

Ks. dr Jacek Kotowski

Przewodniczący

Wydziału Duszpasterstwa Rodzin

+ Tadeusz Bronakowski

Wikariusz Generalny

Łomża, dnia 1 września 2021 r.

N. 907/2021