KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

Komunikat Wydziału Duszpasterstwa Rodzin

w sprawie Pielgrzymki Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę

                                                      

Wydział Duszpasterstwa Rodzin zaprasza: małżeństwa, całe rodziny, osoby zaangażowane w duszpasterstwo rodzin i wszystkich, którym sprawy rodziny i ochrony życia są bliskie, do udziału w XXXVII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę w dniach 25-26 września 2021 r.

Hasłem przewodnim tegorocznej pielgrzymki są słowa Pójdźcie do Józefa. Nawiązują one do ogłoszonego przez papieża Franciszka Roku św. Józefa i Roku Rodziny Amoris Laetitia oraz podkreślają niezastąpioną rolę rodziny dla przyszłości Kościoła i społeczeństwa.

Pielgrzymka od ponad 30 lat organizowana jest przez Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin. Jej celem jest przede wszystkim wzmocnienie polskich rodzin, zwrócenie uwagi na piękno powołania małżeńskiego, a także pomoc w przezwyciężeniu zagrożeń. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny. Pielgrzymi we własnym zakresie organizują przejazd do Częstochowy oraz nocleg i wyżywienie.

PROGRAM:

Sobota, 25 września 2021

15.30 Msza Święta w intencji Ojczyzny w kaplicy Matki Bożej (bp Wiesław Śmigiel, Przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP).

19.30 Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich (Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Łódzkiej).

21.00 Apel Jasnogórski.

Niedziela, 26 września 2021

9.00 Spotkanie w Auli o. A. Kordeckiego:

Miłość cierpliwa jest, czyli o małżeńskich potrzebach, Monika i Marcin Gomułkowie (małżeństwo, rodzice trójki dzieci, przedsiębiorcy, ewangelizatorzy).

Rok Rodziny Amoris Laetitia, Ks. Przemysław Drąg, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin KEP.

Wsparcie dla rodzin w specjalistycznych poradniach rodzinnych, Ks. Paweł Landwójtowicz, wykładowca na Wydziale Teologii Uniwersytetu Opolskiego

10.30 Różaniec w intencji małżeństw i rodzin na Szczycie Jasnogórskim

11.00 Msza Święta i odnowienie przyrzeczeń małżeńskich na Szczycie Jasnogórskim (abp Grzegorz Ryś, ordynariusza Archidiecezji Łódzkiej).

Zachęcamy Przewielebnych Księży do zorganizowania wyjazdu na Pielgrzymkę Rodzin na Jasną Górę, a wiernych do wzięcia w niej udziału. W sposób szczególny sprawę wyjazdu rodzin i małżeństw na Jasną Górę powierzamy Dekanalnym Duszpasterzom Rodzin.

Ks. Jacek Kotowski

Przewodniczący
Wydziału Duszpasterstwa Rodzin

Łomża, dnia 13 sierpnia 2021 r.

N. 824/2021

Komunikat

dotyczący diecezjalnego dziękczynienia za plony

Niedziela, 19 września 2021 r.

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego informuje że tegoroczne, ogólnopolskie dożynki odbędą się na Jasnej Górze w dniach 4 - 5 września br. Uroczysta Msza św. dziękczynna z błogosławieństwem wieńców żniwnych będzie odprawiona w niedzielę dnia 5 września br. o godz. 11:00 przed Szczytem Jasnogórskim.

Diecezjalne dożynki natomiast odbędą się w niedzielę 19 września 2021 r. w Katedrze łomżyńskiej i będą połączone z dziękczynieniem za beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego. W tym dniu będzie miało miejsce odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej pobyt w Łomży młodego Stefana Wyszyńskiego.

            Do udziału w dożynkach zapraszamy wszystkich wiernych, szczególnie rolników oraz osoby i instytucje związane z rolnictwem. Pod przewodnictwem Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego, chcemy dziękować Bogu za tegoroczne zbiory z naszych pól, ogrodów i sadów oraz modlić się w intencji rolników i osób związanych z rolnictwem. Pragniemy także podziękować za życie i posługę wyniesionego do chwały ołtarzy Prymasa Tysiąclecia.

            Biskup Łomżyński zobowiązuje duszpasterzy ze wszystkich parafii naszej Diecezji, także miejskich, do zorganizowania i wysłania na dożynki diecezjalne do Łomży delegacji z wieńcem dożynkowym i darem ołtarza oraz zorganizowania grupy wiernych do wzięcia udziału w tej uroczystości. Z parafii miejskich, w których nie ma rolników, delegaci, np. działkowcy, zamiast wieńca, mogą nieść kosz owoców, warzyw i kwiatów oraz innych wytworów pracy rąk ludzkich. 

Ramowy program uroczystości:

10:00 delegacje poszczególnych parafii gromadzą się z wieńcami i darem ołtarza na placu przy katedrze. W tym czasie zgłaszają się także w sekretariacie dożynek.

12:00 - Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Łomżyńskiego. Księża, którzy chcą wziąć udział w koncelebrze,  biorą ze sobą szaty liturgiczne (albę i białą stułę).

Prosimy Czcigodnych Księży Proboszczów o podanie do wiadomości wiernych niniejszego Komunikatu, wysłanie delegacji z wieńcem na Dożynki oraz zachęcenie wiernych, zwłaszcza rolników, do wzięcia udziału w uroczystościach dziękczynnych za plony i beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego.

 

+ Tadeusz Bronakowski

Wikariusz Generalny

Łomża, dnia 12 sierpnia 2021 r.

N. 809/2021

Komunikat dotyczący

Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych

W niedzielę 25 lipca 2021 roku będziemy obchodzić w Kościele Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Ustanowiony niedawno przez Papieża Franciszka, będzie przypadał co roku w czwartą niedzielę lipca, w bliskości wspomnienia św. Joachima i Anny - dziadków Pana Jezusa.

Dykasteria ds. Rodziny i Życia wydała specjalny dokument, w którym czytamy między innymi: "Pragniemy w tym miejscu zaproponować kilka innych sposobów na świętowanie tego Dnia. A zatem odprawienie w każdej parafii czy też w innej wspólnocie kościelnej specjalnej Mszy św. z okazji Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych; uczczenie pamięci osób starszych z terenu parafii, które odeszły na skutek Covid 19; poproszenie ludzi młodych o odwiedzenie swoich babć i dziadków, a szczególnie samotnych osób starszych, aby przekazać im przesłanie Ojca Świętego. Oprócz tego jesteśmy przekonani, że każda wspólnota kościelna, w sposób twórczy, znajdzie najlepszy sposób świętowania tego Dnia, stosowanie do swej sytuacji".

Zwracamy się z prośbą do Księży Proboszczów, aby w najbliższą niedzielę tj. 25 lipca br. zaznaczyć w liturgii niedzielnej wspomniane wydarzenie oraz w miarę możliwości włączyć w jego przeżywanie osoby starsze.

Ks. Jacek Czaplicki

Wikariusz Biskupi

ds. Duszpasterstwa Ogólnego

Łomża, dnia 20 lipca 2021 r.

N. 746/2021

Komunikat dotyczący

50. rocznicy oficjalnego pobytu w Zuzeli Prymasa Tysiąclecia

            Kościół w Polsce przygotowuje się do beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Po długim oczekiwaniu odbędzie się ona w niedzielę 12 września br. Razem z Prymasem Tysiąclecia będzie beatyfikowana Matka Róża Czacka, założycielka Zakładu dla Niewidomych w Laskach.

            Podczas ostatniego etapu duchowego przygotowania do beatyfikacji będziemy w naszych parafiach czytać przed każda Mszą św. niedzielną krótkie katechezy poświęcone życiu i dziedzictwu Kardynała.

            W dniu 12 czerwca br. przypada 50. rocznica jedynego oficjalnego pobytu Kardynała Prymasa w miejscu jego narodzin, w Zuzeli. Diecezjalne obchody rocznicy będą miały miejsce w Zuzeli, w niedzielę 13 czerwca br. Uroczysta Msza św., pod przewodnictwem biskupa Tadeusza Bronakowskiego, zostanie odprawiona o godz. 12.00.

            Prosimy Księży Proboszczów o podkreślenie tej rocznicy w niedzielę 13 czerwca br., w czasie niedzielnych Mszy św. Można powrócić do przekazanej parafiom przed rokiem "Modlitwy o owoce beatyfikacji Prymasa Wyszyńskiego", zaznaczyć tę rocznicę we wstępie do Mszy św. i jeśli to możliwe w homilii. Duchowym motywem przewodnim niedzieli niech będzie postawa wdzięczności i skierowanie uwagi wiernych na owoce życia Prymasa Wyszyńskiego dla Kościoła, Rodziny czy Ojczyzny.

Ks. Jacek Czaplicki

Wikariusz Biskupi

ds. Duszpasterstwa Ogólnego

Łomża, dnia 8 czerwca 2021 r.

N. 551/2021