KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

KOMUNIKAT W SPRAWIE POGRZEBU

ŚP. CELINY KOTARSKIEJ

Kuria Diecezjalna w Łomży ze smutkiem i żalem powiadamia, że w wieku 96 lat zmarła Celina Kotarska, matka ks. kan. Andrzeja Kotarskiego – dziekana i proboszcza parafii pw. św. Jana Kantego w Krasnosielcu.

Msza św. pogrzebowa za śp. Celinę Kotarską zostanie odprawiona dnia 10 kwietnia 2021 r. (sobota), o godz. 15.00 w kościele parafialnym pw. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie.

Z racji panującej pandemii nie jest przewidziana konsolacja.

Składając serdeczne wyrazy współczucia ks. Andrzejowi Kotarskiemu oraz Rodzinie Zmarłej, prosimy o modlitwę za śp. Celinę Kotarską.

            „Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie...”

 

 

ks. Artur Szurawski

Kanclerz Kurii

 

Łomża, dnia 9 kwietnia 2021 r. 

Komunikat

XIII Tydzień Biblijny

W dniach 18-24 IV 2021 r. w Polsce będzie miał miejsce XIII Tydzień Biblijny, pod hasłem: „Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy”. Jednocześnie 18 IV (III Niedziela Wielkanocna) także odbędzie się V Narodowe Czytanie Pisma św.

Obu tym wydarzeniom patronuje Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II, które przygotowało odpowiednie materiały, które zostały przekazane do wszystkich parafii naszej Diecezji.

Mimo trwającego czasu epidemii, zachęcamy do tego, by w miarę możliwości zaznaczyć oba te wydarzenia w pracy duszpasterskiej w parafiach Diecezji Łomżyńskiej – według rozeznania Czcigodnych Księży (np. wprowadzenie do liturgii Mszy św., homilia, modlitwa wiernych, ogłoszenia duszpasterskie).

Ponieważ wybranym tekstem do V Narodowego Czytania Pisma św. w tym roku jest Ewangelia według św. Marka, można też zachęcić wiernych do indywidualnej lektury tej księgi lub do wspólnego, rodzinnego czytania w domu.

Dla ułatwienia korzystania z materiałów przygotowanych przez Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II – przesyłamy numer nowego biuletynu „Przegląd biblijny” w wersji pdf. Zawarte w nim teksty mogą być z powodzeniem wykorzystane także w innym czasie roku liturgicznego czy też w ramach pracy katechetycznej (propozycje konferencji, katechez, Droga Światła, Krąg biblijny). Są też dołączone tzw. sigla biblijne, które – jak w ubiegłych latach – można powielić i pociąć, aby umożliwić uczestnikom niedzielnej liturgii wylosowanie dla siebie fragmentów Pisma św. do czytania i medytowania w domu w ciągu roku.

Prosimy Czcigodnych Księży o zapoznanie się z przekazanymi materiałami i o ich wykorzystanie w pracy parafialnej.

 

Ks. Jacek Czaplicki

Wikariusz Biskupi

ds. Duszpasterstwa Ogólnego

Ks. Jan Krupka         

Moderator Diecezjalny

Dzieła Biblijnego

im. św. Jana Pawła II

Łomża, 8 kwietnia 2021 r.

N. 284/2021

KOMUNIKAT W SPRAWIE POGRZEBU

ŚP. WACŁAWA KAPUSTY

Kuria Diecezjalna w Łomży ze smutkiem i żalem powiadamia, że zmarł Wacław Kapusta, brat ks. kan. Janusza Kapusty, kapłana Diecezji Rzymskiej. 

Msza św. pogrzebowa za śp. Wacława Kapustę zostanie odprawiona dnia 30 marca 2021 r. (wtorek), o godz. 13.30 w kościele parafialnym pw. NMP Częstochowskiej w Szumowie. Po Mszy św. trumna z ciałem śp. Wacława Kapusty zostanie złożona na cmentarzu parafialnym w Szumowie.

Składając serdeczne wyrazy współczucia ks. Januszowi Kapuście oraz Rodzinie Zmarłego, prosimy o modlitwę za śp. Wacława Kapustę.

„Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...”

                                                                      

                                                                                                   ks. Artur Szurawski

                                                                                                          Kanclerz Kurii

Łomża, dnia 29 marca 2021 r. 

ŻYCZENIA BISKUPA ŁOMŻYŃSKIEGO

NA WIELKANOC 2021

Umiłowani Bracia i Siostry,

Wiadomość o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa przemieniła Apostołów i napełniła ich serca radością. Zrozumieli bowiem patrząc na pusty grób Zbawiciela, że ostatnie słowo nie należy do śmierci, ale do życia.

Niech wielkanocna radość, pomimo różnych lęków, także powodowanych pandemią, stanie się udziałem nas wszystkich.

Niech wielkanocny pokój, przyniesiony światu przez Syna Bożego, zagości na stałe w naszych sercach.

Niech wielkanocny czas będzie okazją do wielbienia Boga i doświadczania Jego miłości w codziennym życiu.

Wraz z Biskupem Tadeuszem życzymy Wam – Umiłowani Diecezjanie – błogosławionych Świąt Wielkanocnych oraz żywej wiary, która pozwoli z nową nadzieją patrzeć w przyszłość.

Wasz Biskup

+Janusz Stepnowski

Łomża, dnia 26 marca 2021 r.  

N. 251/B/2021