KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

Komunikat

XIII Tydzień Biblijny

W dniach 18-24 IV 2021 r. w Polsce będzie miał miejsce XIII Tydzień Biblijny, pod hasłem: „Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy”. Jednocześnie 18 IV (III Niedziela Wielkanocna) także odbędzie się V Narodowe Czytanie Pisma św.

Obu tym wydarzeniom patronuje Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II, które przygotowało odpowiednie materiały, które zostały przekazane do wszystkich parafii naszej Diecezji.

Mimo trwającego czasu epidemii, zachęcamy do tego, by w miarę możliwości zaznaczyć oba te wydarzenia w pracy duszpasterskiej w parafiach Diecezji Łomżyńskiej – według rozeznania Czcigodnych Księży (np. wprowadzenie do liturgii Mszy św., homilia, modlitwa wiernych, ogłoszenia duszpasterskie).

Ponieważ wybranym tekstem do V Narodowego Czytania Pisma św. w tym roku jest Ewangelia według św. Marka, można też zachęcić wiernych do indywidualnej lektury tej księgi lub do wspólnego, rodzinnego czytania w domu.

Dla ułatwienia korzystania z materiałów przygotowanych przez Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II – przesyłamy numer nowego biuletynu „Przegląd biblijny” w wersji pdf. Zawarte w nim teksty mogą być z powodzeniem wykorzystane także w innym czasie roku liturgicznego czy też w ramach pracy katechetycznej (propozycje konferencji, katechez, Droga Światła, Krąg biblijny). Są też dołączone tzw. sigla biblijne, które – jak w ubiegłych latach – można powielić i pociąć, aby umożliwić uczestnikom niedzielnej liturgii wylosowanie dla siebie fragmentów Pisma św. do czytania i medytowania w domu w ciągu roku.

Prosimy Czcigodnych Księży o zapoznanie się z przekazanymi materiałami i o ich wykorzystanie w pracy parafialnej.

 

Ks. Jacek Czaplicki

Wikariusz Biskupi

ds. Duszpasterstwa Ogólnego

Ks. Jan Krupka         

Moderator Diecezjalny

Dzieła Biblijnego

im. św. Jana Pawła II

Łomża, 8 kwietnia 2021 r.

N. 284/2021

KOMUNIKAT W SPRAWIE POGRZEBU

ŚP. WACŁAWA KAPUSTY

Kuria Diecezjalna w Łomży ze smutkiem i żalem powiadamia, że zmarł Wacław Kapusta, brat ks. kan. Janusza Kapusty, kapłana Diecezji Rzymskiej. 

Msza św. pogrzebowa za śp. Wacława Kapustę zostanie odprawiona dnia 30 marca 2021 r. (wtorek), o godz. 13.30 w kościele parafialnym pw. NMP Częstochowskiej w Szumowie. Po Mszy św. trumna z ciałem śp. Wacława Kapusty zostanie złożona na cmentarzu parafialnym w Szumowie.

Składając serdeczne wyrazy współczucia ks. Januszowi Kapuście oraz Rodzinie Zmarłego, prosimy o modlitwę za śp. Wacława Kapustę.

„Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...”

                                                                      

                                                                                                   ks. Artur Szurawski

                                                                                                          Kanclerz Kurii

Łomża, dnia 29 marca 2021 r. 

ŻYCZENIA BISKUPA ŁOMŻYŃSKIEGO

NA WIELKANOC 2021

Umiłowani Bracia i Siostry,

Wiadomość o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa przemieniła Apostołów i napełniła ich serca radością. Zrozumieli bowiem patrząc na pusty grób Zbawiciela, że ostatnie słowo nie należy do śmierci, ale do życia.

Niech wielkanocna radość, pomimo różnych lęków, także powodowanych pandemią, stanie się udziałem nas wszystkich.

Niech wielkanocny pokój, przyniesiony światu przez Syna Bożego, zagości na stałe w naszych sercach.

Niech wielkanocny czas będzie okazją do wielbienia Boga i doświadczania Jego miłości w codziennym życiu.

Wraz z Biskupem Tadeuszem życzymy Wam – Umiłowani Diecezjanie – błogosławionych Świąt Wielkanocnych oraz żywej wiary, która pozwoli z nową nadzieją patrzeć w przyszłość.

Wasz Biskup

+Janusz Stepnowski

Łomża, dnia 26 marca 2021 r.  

N. 251/B/2021

WSKAZANIA NA WIELKI TYDZIEŃ 2021 ROKU
DLA DIECEZJI ŁOMŻYŃSKIEJ

               W oparciu o wytyczne Stolicy Apostolskiej i wskazania Konferencji Episkopatu Polski, ustanawiam następujące normy dotyczące duszpasterstwa i liturgii w Diecezji Łomżyńskiej na Wielki Tydzień 2021 r.

 1. W związku z obowiązującymi normami bezpieczeństwa sanitarnego niektóre formy liturgii i pobożności ludowej mogą być, według roztropnego rozeznania duszpasterzy uproszczone, bądź dostosowane do okoliczności. Liturgię należy sprawować bez niekoniecznych śpiewów i procesji. Dekoracje świąteczne należy urządzić skromnie i z umiarem.
 2. Należy stosować się do aktualnych obostrzeń sanitarnych: limit osób (1 osoba na 20 m 2), dystans społeczny, zakrycie ust i nosa maseczką, dezynfekcja rąk.
 3. Obrzędy Niedzieli Palmowej należy sprawować wewnątrz budynku sakralnego. Można przejść procesyjnie przez świątynię, ale jedynie z udziałem asysty. Pokropienia palm należy dokonać w tradycyjnej formie z użyciem świeżej wody pobłogosławionej przed każdą liturgią.
 4. Kapłanom pozostającym w izolacji pozwalam na sprawowanie Mszy św. sine populo poza miejscem świętym z zachowaniem przepisów liturgicznych z wyłączeniem liturgii Wigilii Paschalnej.
 5. Msza św. krzyżma z poświęceniem olejów będzie sprawowana w Katedrze Łomżyńskiej w Wielki Czwartek 1 kwietnia br. o godz. 10.00. Do koncelebry zapraszam wyznaczonych przedstawicieli Centralnych Instytucji Diecezji oraz Księży Dziekanów lub ich reprezentantów.
 6. Zezwalam na sprawowanie w Wielki Czwartek dwóch Mszy Wieczerzy Pańskiej (por. art. 47 Listu okólnego o przygotowaniu i obchodzeniu Świąt Paschalnych). W tym roku należy pominąć obrzęd obmycia nóg, natomiast przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy adoracji powinno odbyć się po drugiej Mszy Wieczerzy Pańskiej.
 7. W Wielki Piątek w modlitwie powszechnej między 9 i 10 wezwaniem należy dodać wezwanie Za udręczonych w okresie epidemii (w załączniku do dekretu). Adoracja krzyża po odsłonięciu odbywa się przez przyklęknięcie bez podchodzenia do krzyża. Adorację można przedłużyć przez odpowiedni śpiew; w tym czasie należy dokonać tradycyjnej zbiórki ofiar na Boży Grób w Jerozolimie.
 8. Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny w Wielką Sobotą może odbyć się jedynie poza świątynią (na placu przed kościołem lub w innym odpowiednim miejscu). Nie należy urządzać błogosławieństwa pokarmów w domach prywatnych. Wiernych, którzy nie będą uczestniczyli w tym obrzędzie, należy zachęcić do odmówienia błogosławieństwa pokarmów w domu rodzinnym podczas świątecznego posiłku według podanego obrzędu (w załączniku).
 9. Liturgia Wigilii Paschalnej może być sprawowana w formie uroczystej z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Należy wykonać minimalną ilość czytań i ograniczyć śpiewy.
 10. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego nie należy urządzać tradycyjnej procesji rezurekcyjnej. Zezwalam aby w tym dniu według roztropnego rozeznania sprawować więcej Mszy św.
 11. W czasie Triduum Paschalnego należy umożliwić wiernym poza godzinami sprawowanych liturgii możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania aż do późnych godzin nocnych. Można przy tej okazji, poza Wielkim Piątkiem i Wielką Sobotą, sprawować Obrzęd Komunii św. poza Mszą św.
 12. Zachęcam duszpasterzy do organizowania transmisji liturgii Triduum Paschalnego przez środki społecznego przekazu, aby w ten sposób umożliwić wiernym pozostającym w domach uczestnictwo i łączność duchową. Liturgia Triduum Paschalnego będzie transmitowana na antenie Radia Nadzieja.
 13. Przypominam, iż nadal obowiązuje dyspensa od obowiązku uczestniczenia we Mszy św. w dni nakazane.

Dziękuję wszystkim kapłanom za ich gorliwą posługę wielkopostną i przygotowanie wiernych do przeżywania Świąt Paschalnych. Wszystkie wspólnoty parafialne: rodziny, osoby samotne, chorych, cierpiących i wszystkich troszczących się o nich polecam Bogu wypraszając łaskę błogosławieństwa.

 

 

+ Janusz Stepnowski

Biskup Łomżyński

Łomża, dnia 26 marca 2021 r.       

N. 252/B/2021

Załaczniki: