KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

Z ubolewaniem przyjęliśmy informację o wypadku drogowym spowodowanym przez kapłana diecezji łomżyńskiej, w którym ucierpiała młoda osoba.

Ks. Mirosław Teofilak, jako sprawca wypadku, złożył publiczne oświadczenie, w którym wyraża swoje ubolewanie z powodu tego zdarzenia oraz gotowość współpracy dla wyjaśnienia wszystkich okoliczności wypadku i zapewnia o gotowości dołożenia starań celem naprawienia wyrządzonych krzywd. Ufamy, że sprawa zostanie wnikliwie rozpoznana i sprawiedliwie osądzona przez wymiar sprawiedliwości.

Dla zapewnienia opieki duszpasterskiej dla wspólnoty wiernych parafii w Krysiakach Biskup Łomżyński wyznaczył administratora, który będzie pełnił funkcję do momentu podjęcia innych decyzji.

Łomża, 16 marca 2021 r.

Ks. Jan Krupka

Rzecznik Łomżyńskiej

Kurii Diecezjalnej

KOMUNIKAT W SPRAWIE POGRZEBU

ŚP. JADWIGI NAJDY

Kuria Diecezjalna w Łomży ze smutkiem i żalem powiadamia, że zmarła Jadwiga Najda, matka ks. kan. Bogdana Najdy proboszcza parafii pw. Narodzenia NMP i św. Maksymiliana M. Kolbego w Nowej Wsi.

Msza św. pogrzebowa za śp. Jadwigę Najdę zostanie odprawiona dnia 18 marca 2021 r. (czwartek), o godz. 14.00 w parafii pw. św. Jana Ewangelisty w Zabielu. Po Mszy św. trumna z ciałem śp. Jadwigi Najdy zostanie złożona na cmentarzu parafialnym w Zabielu.

Z racji panującej pandemii nie jest przewidziana konsolacja.

Składając serdeczne wyrazy współczucia ks. Bogdanowi Najdzie oraz Rodzinie Zmarłej, prosimy o modlitwę za śp. Jadwigę Najdę.

            „Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie...”

 

 

ks. Grzegorz Suchta

Notariusz Kurii

 

Łomża, dnia 16 marca 2021 r. 

Komunikat Wydziału Duszpasterstwa Rodzin

na Dzień Świętości Życia 2021

Przewielebny Księże Proboszczu,

               W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca 2021 r., obchodzić będziemy Dzień Świętości Życia. Dzień ten, ustanowił św. Jan Paweł II, który niejednokrotnie przypominał, że „bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać, to zadanie, które Bóg powierza każdemu człowiekowi…” (Evangelium vitae). Niestety ciągle docierają do nas niepokojące wiadomości ze świata o liberalizacji przepisów dotyczących aborcji. Październikowe orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, dotyczące kwestii ochrony życia dzieci chorych, spowodowało emocjonalne reakcje wielu osób i środowisk także w naszym kraju. Dotknęło to również miast naszej diecezji. Patrzymy na to z wielkim bólem i niepokojem oraz gorąco modlimy się o całkowitą ochronę i szacunek do życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.

Zdajemy sobie sprawę, że jednym z fundamentalnych zadań duszpasterzy jest budzenie w sumieniach wrażliwości na wartość ludzkiego życia oraz służenie mu w każdym momencie i w każdej kondycji. Dlatego wierni Bogu i nauczaniu Papieża Rodziny, podejmujemy następujące inicjatywy:

  1. Tydzień Modlitw o ochronę życia.
  • Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka przedstawiło inicjatywę Tydzień Modlitw o Ochronę Życia. Rozpocznie się on w liturgiczną uroczystość św. Józefa (19 marca), a zakończy w liturgiczną uroczystość Zwiastowania Pańskiego (25 marca). Inicjatywa posiada rekomendację Konferencji Episkopatu Polski. Codziennie można odmawiać litanię do św. Józefa, modlitwę ułożoną przez św. Jana Pawła II oraz krótkie rozważanie. Teksty modlitw na poszczególne dni dostępne są w załączniku. Zachęcamy, aby zaprosić do wspólnej modlitwy parafian, wspólnoty działające przy parafii oraz całe rodziny.
  1. Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego.
  • Prosimy Księży o przeprowadzenie wśród wiernych Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Można to zrobić w Dzień Świętości Życia, bądź w sąsiadującą z tym dniem niedzielę, kiedy w świątyni jest większa liczba wiernych (do krucjaty bowiem można przystąpić w każdej chwili). Liturgia uroczystych przyrzeczeń znajduje się w Księdze Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, którą dwa lata temu przekazaliśmy do każdej parafii.
  • Deklaracje dotyczące Dzieła Duchowej Adopcji można nabyć w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin w Kurii.
  • Przypominamy, że od dwóch lat w każdej parafii znajduje się Księga Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Biskup Łomżyński polecił, aby znalazła się ona wśród innych ksiąg znajdujących się w kancelarii parafialnej. Księga i wpisane w nią imiona i nazwiska, mają być świadectwem obecności w parafii ludzi dobrej woli, zabezpieczających modlitwą życie tych dzieci, którym zabrakło miejsca i miłości w sercach matek już u samego początku ich istnienia. Prosimy o wyłożenie Księgi w kościele w Dniu Świętości Życia i umożliwienie wpisania się do niej osobom, które podejmą się Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
  1. Informacja do ogłoszeń parafialnych.
  • Prosimy także o podanie wiernym w ogłoszeniach parafialnych, informacji dot. ochrony ludzkiego życia: „Instytucje kościelne służą swą gotowością udzielania wielorakiej pomocy matkom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. W naszej Diecezji istnieje: Fundusz Obrony Życia, Specjalistyczna Poradnia Rodzinna, Telefon Zaufania (numer: 698 761 737), Hospicjum Perinatalne, dwa Okna Życia (Łomża – ul. Dworna 32 i Ostrołęka – ul. Szwedzka 2a) oraz Duszpasterstwo rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi w Łomży (Parafia pw. św. A. Boboli) i w Ostrołęce (Parafia pw. św. Franciszka). Więcej informacji na stronie: duszpasterstwo.rodzin.lomza.pl

Centralne obchody Dnia Świętości Życia odbędą się w Katedrze Łomżyńskiej. Mszy św. o godzinie 12:00 przewodniczył będzie Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski. Ksiądz Biskup przyjmie także uroczyste deklaracje przystąpienia do Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego od osób, które zdecydują się przez dziewięć miesięcy modlić za dziecko, którego imię zna tylko Bóg i którego życie już w łonie matki jest zagrożone. Serdecznie zapraszamy na tę uroczystość.

 

 Aneks

+ Tadeusz Bronakowski

Wikariusz Generalny

Ks. Jacek Kotowski

Diecezjalny Duszpasterz Rodzin

Łomża, dnia, 12 marca 2021r.

N. 228/2021

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY

INAUGURACJI ROKU RODZINY AMORIS LAETITIA

ORAZ DUCHOWEGO PRZYGOTOWANIA DO 100. LECIA POWSTANIA DIECEZJI ŁOMŻYŃSKIEJ

 

W dniu 19 marca br., w Uroczystość św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, Papież Franciszek w Kościele powszechnym zainauguruje Rok Rodziny Amoris Laetitia. W naszym Kościele lokalnym, Biskup Janusz wraz z wiernymi, rozpocznie trzyletnią drogę duchowego przygotowania do Jubileuszu 100-lecia powstania Diecezji Łomżyńskiej. Pierwszy rok tego przygotowania również poświęcony będzie rodzinie.

Rok Rodziny to okazja do pogłębienia treści zawartych w adhortacji apostolskiej Amoris laetitia oraz szansa na ożywienie parafialnego duszpasterstwa rodzin. To dobry czas na refleksję, przemyślenia i szukanie rozwiązań, by przywrócić małżeństwu i rodzinie właściwe, pierwsze miejsce. Świadomi jesteśmy wagi tego zagadnienia, gdyż według słów św. Jana Pawła II, to przez rodzinę „idzie przyszłość społeczeństwa i Kościoła”.

Wraz z Rokiem Rodziny przeżywać będziemy rok poświęcony św. Józefowi. To wyjątkowa postać w historii zbawienia i szczególna jest jego rola w samej Świętej Rodzinie. Wzywając pomocy Opiekuna Świętej Rodziny, chcemy m.in. podkreślić rolę ojca i promować męskie grupy formacyjne. Zachęcamy już dziś do angażowania się w inicjatywy, które będą proponowane podczas trwania całego Roku Rodziny. Koordynować je będą poszczególne Wydziały Kurii Diecezjalnej, a do wiadomości Księży i wiernych będą podawane odpowiednimi komunikatami.

W dniu inauguracji, 19 marca br. o 18.00 w Katedrze Łomżyńskiej pw. św. Michała Archanioła, podczas Mszy świętej pod przewodnictwem Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego wszystkie małżeństwa i rodziny naszej Diecezji zostaną zawierzone opiece Matki Bożej Pięknej Miłości i świętego Józefa Opiekuna Rodzin. Małżonkowie włączą się w nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godzinie 16:30. Rozważania poszczególnych stacji przygotowane przez Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin zaczerpnięte są z adhortacji apostolskiej Amoris laetitia. Przesyłamy je Księżom w załączniku do wykorzystania podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej w parafiach. Informujemy jednocześnie, że Droga Krzyżowa oraz Msza św., będą transmitowane na żywo przez Diecezjalne Radio Nadzieja.

Świętej Rodzinie z Nazaretu, a w szczególności św. Józefowi, Oblubieńcowi NMP i troskliwemu ojcu, powierzmy ten szczególny czas oraz wszystkie rodziny naszej Diecezji. Prośmy – powtarzając za papieżem Franciszkiem – by wszystkie małżeństwa i rodziny, były coraz bardziej zafascynowane ewangelicznym ideałem Świętej Rodziny, stając się zaczynem nowego człowieczeństwa oraz konkretnej i powszechnej solidarności. (Niedziela Św. Rodziny 2020, Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański).

 

+ Tadeusz Bronakowski

Wikariusz Generalny

Ks. Jacek Kotowski

Diecezjalny Duszpasterz Rodzin

Łomża, dnia, 9 marca 2021r.

Modlitwa 

Droga krzyżowa