KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

KOMUNIKAT W SPRAWIE POGRZEBU

ŚP. ANTONIEGO CZARTOSZEWSKIEGO

Kuria Diecezjalna w Łomży ze smutkiem i żalem powiadamia, że zmarł Antoni Czartoszewski, ojciec ks. mgra Jacka Czartoszewskiego pracownika UKSW w Warszawie.

Msza św. pogrzebowa za śp. Antoniego Czartoszewskiego zostanie odprawiona dnia 9 marca 2021 r. (wtorek), o godz. 13.00 w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie. Po Mszy św. trumna z ciałem śp. Antoniego Czartoszewskiego zostanie złożona na cmentarzu parafialnym w Augustowie.

Z racji panującej pandemii nie jest przewidziana konsolacja.

Składając serdeczne wyrazy współczucia ks. Jackowi Czartoszewskiemu oraz Rodzinie Zmarłego, prosimy o modlitwę za śp. Antoniego Czartoszewskiego.

            „Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...”

 

ks. Grzegorz Suchta

Notariusz Kurii

Zawiadomienie o śmierci Kapłana Diecezji Łomżyńskiej

Księdza Prałata Piotra Łady

Ś. P.

Ksiądz Prałat Piotr Łada

Odszedł do Pana w dniu 3 marca 2021 r.

w wieku 92 lat, w kapłaństwie 66 lat

emerytowany kapłan Diecezji Łomżyńskiej

Proboszcz parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Kuczynie (1970-1980)

Proboszcz parafii pw. Najśw. Serca Jezusowego w Rzekuniu (1980-2004)

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w następującym porządku:

Dnia 5 marca br. (piątek) od godz. 18.00 do godz. 20.00 wystawienie ciała w kaplicy pw. św. Józefa w Domu Pogrzebowym Marczyk przy ul. Przykoszarowej 22 A.

Dnia 6 marca br. (sobota) o godz. 11.30 wystawienie ciała w kaplicy przykościelnej w Śniadowie. O godz. 14.00 Msza św. w kościele parafialnym
pw. Wniebowzięcia NMP w Śniadowie pod przewodnictwem Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego.

Po Mszy św. pogrzebowej trumna z ciałem śp. Ks. Prałata Piotra Łady zostanie złożona na cmentarzu parafialnym w Śniadowie.

Przypominamy, że zgodnie z tradycją, każdy kapłan Diecezji Łomżyńskiej jest zobowiązany odprawić Mszę Świętą za zmarłego duchownego.

Z racji panującej pandemii nie jest przewidziana konsolacja

Śp. Księdza Prałata Piotra Ładę polecamy Miłosierdziu Bożemu i prosimy kapłanów oraz wiernych o modlitwę w Jego intencji.

„Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...”

 Ks. Grzegorz Suchta

Notariusz Kurii

Kalendarz duszpasterski na marzec 2021

1 marca (poniedziałek) - trwa inicjatywa modlitewna alumnów WSD w Łomży poświęcona modlitwie o powołania,

2 marca (wtorek) - spotkanie instytucji centralnych Diecezji ws. Roku Rodziny,

2 marca (wtorek) - ustanowienie trynitarzy Ruchu Gloriosa Trinita w rejonie ostrołęckim i rzekuńskim,

3 marca (środa) - krąg diecezjalny Kościoła Domowego,

4 marca (czwartek) - uroczystość św. Kazimierza Królewicza, patrona białostockiej prowincji kościelnej,

4 marca (czwartek) - 15. rocznica święceń biskupich biskupa Tadeusza Bronakowskiego,

6 marca (sobota) - dzień skupienia księży w Centrum Ewangelizacji Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej,

7 marca (niedziela) - akcja modlitewna "Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego" poświęcona modlitwie za papieża Franciszka,

12 marca (piątek) - ustanowienie trynitarzy Ruchu Gloriosa Trinita w rejonie wyszkowskim,

12 - 19 marca - rekolekcje online (nie) zwykły ojciec dostępne poprzez stronę Kościoła Domowego Diecezji Łomżyńskiej,

13 marca (sobota) - 8. rocznica wyboru na Stolicę Piotrową papieża Franciszka,

14 marca (niedziela) - dzień wspólnoty Ruchu Światło - Życie w rejonach,

19 marca (piątek) - uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP - rozpoczęcie Roku Rodziny,

19 marca (piątek) - inauguracja duchowego przygotowania do jubileuszu 100-lecia Diecezji Łomżyńskiej w kościele katedralnym w Łomży,

25 marca (czwartek) - uroczystość Zwiastowania Pańskiego - dzień świętości życia,

28 marca - Niedziela Palmowa Męki Pańskiej - rozpoczyna się Wieki Tydzień,

29 - 30 marca (poniedziałek - wtorek) - diecezjalne rekolekcje wielkopostne małżeństw w Radulach pod hasłem "Rodzina Bogiem silna".

Ks. Jacek Czaplicki

Wikariusz Biskupi

ds. Duszpasterstwa Ogólnego

Łomża, dnia 26 lutego 2021 r.

N. 186/2021

Komunikat

dotyczący inicjatywy duszpasterskiej Modlitwa o powołania

            Wydział Duszpasterstwa Ogólnego przekazuje Czcigodnym Księżom Proboszczom informacje o cennej inicjatywie alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży, która dotyczy modlitwy o nowe powołania do kapłaństwa. Równocześnie zachęcamy poszczególne wspólnoty parafialne do włączenia się w jej przebieg. Poniżej tekst omawiający to wydarzenie modlitewne:

Wspólnocie naszego seminarium, ale i także całej diecezji, na sercu leżą powołania do kapłaństwa. Dlatego w sercach alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży zrodziła się inicjatywa modlitewna, którą chcemy objąć całą naszą diecezję.

W związku z tym, poczynając od pierwszego tygodnia Wielkiego Postu (tj. od 22 lutego br.) rozpoczniemy modlitwy w naszej kaplicy, podczas których będziemy zanosić prośby do Pana Żniwa polecając Mu kolejną wspólnotę parafialną.

Chcemy w naszych modlitwach, w poszczególnych dniach rozpisanych na dołączonej liście, skupić się na konkretnej parafii, prosząc za posługujących tam duszpasterzy, wszystkich wiernych, a w szczególności o nowe powołania do Służby Chrystusowej. Pragniemy tym niejako dotknąć tych, którzy rozeznają i może walczą wewnętrznie o to, za jakim głosem pójść dalej.

Chcemy to czynić, mając w świadomości słowa naszego Pana, który powiedział swoim uczniom: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo (Łk 10, 2).

Z tego powodu pragniemy, aby ten dzień miał również w poszczególnych parafiach wymiar powołaniowy. Dołączamy też modlitwę św. Jana Pawła II o nowe powołania, którą będziemy wspólnie odmawiać w naszej kaplicy oraz materiały, które mogą być wykorzystane w liturgii.

Praktycznie, w wyznaczony na liście dzień (w załączniku) wierni konkretnej wspólnoty parafialnej gromadzą się na Mszy św., podczas której w łączności z Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży modlą się o powołania kapłańskie z terenu swojej parafii. Ważne jest, aby Ksiądz Proboszcz zaprosił do takiej modlitwy wszystkich parafian podczas ogłoszeń duszpasterskich, w niedzielę poprzedzająca modlitwę.  

Ks. Jacek Czaplicki
Wikariusz Biskupi
ds. Duszpasterstwa Ogólnego

Łomża, dnia 23 lutego 2021 r.

 

M A T E R I A Ł Y:

MODLITWA WIERNYCH

MODLITWA O POWOŁANIA

LISTA PARAFII