KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

KOMUNIKAT W SPRAWIE POGRZEBU

ŚP. ANTONIEGO SEBUNI

Kuria Diecezjalna w Łomży ze smutkiem i żalem powiadamia, że zmarł Antoni Sebunia, ojciec ks. kan. mgra Mirosława Sebuni proboszcza parafii pw. św. Jacka w Rzewniu.

Msza św. pogrzebowa za śp. Antoniego Sebunię zostanie odprawiona dnia 20 lutego 2021 r. (sobota), o godz. 11.00 w kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Rajgrodzie (diecezja Ełcka). Po Mszy św. trumna z ciałem śp. Antoniego Sebuni zostanie złożona na cmentarzu parafialnym w Rajgrodzie.

Z racji panującej pandemii nie jest przewidziana konsolacja.

Składając serdeczne wyrazy współczucia ks. Mirosławowi Sebuni oraz Rodzinie Zmarłego, prosimy o modlitwę za śp. Antoniego Sebunię.

            „Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...”

 

 

ks. Artur Szurawski

Kanclerz Kurii

 

Łomża, dnia 16 lutego 2021 r. 

INSTRUKCJA DUSZPASTERSKA
OBCHODÓW ROKU ŚW. JÓZEFA W DIECEZJI ŁOMŻYŃSKIEJ

Biskup Łomżyński ustanowił z okazji Roku św. Józefa w Diecezji Łomżyńskiej 20 kościołów stacyjnych, które mają być szczególnymi ośrodkami ożywienia czci św. Józefa i propagowania modlitwy do Opiekuna Kościoła Świętego. Wyznaczenie kościołów stacyjnych ma także na celu promocję tej ogólnokościelnej inicjatywy podjętej z woli Papieża Franciszka. Przekazujemy Księżom Proboszczom, a zwłaszcza odpowiedzialnym za kościoły stacyjne w Diecezji Łomżyńskiej, propozycje do wykorzystania w ramach duszpasterstwa w Roku św. Józefa.

 1. W centrum jakiegokolwiek działania duszpasterskiego jest liturgia. Wokół niej skupia się życie Kościoła. W Roku św. Józefa należy szczególnie obchodzić dni poświęcone św. Józefowi: Uroczystość św. Józefa - 19 marca, oraz wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika - 1 maja (porządek świąteczny lub niedzielny Mszy św.). Ponadto należy wyznaczyć dni, przekazując informacje wiernym, w które będzie sprawowana Msza wotywna o św. Józefie. O ile pozwalają na to przepisy liturgiczne, mogą to być środy, które w tradycji Kościoła są poświęcone św. Józefowi, szczególnie I środa miesiąca, następnie 19 dzień każdego miesiąca oraz inne okazje, które będą wpisywały się w obchody Roku św. Józefa – spotkania grup i wspólnot kościelnych, różnych duszpasterstw, szczególnie ludzi pracy oraz dni skupienia. Jeśli w parafii środa jest dniem poświęconym Matce Bożej, można liturgię o św. Józefie sprawować w inny dzień tygodnia według uznania.

  19 marca br. Biskup Łomżyński w Katedrze Łomżyńskiej podczas Mszy św. o godz. 18 uroczyście zainauguruje Rok św. Józefa i Rok Rodziny w naszej diecezji.
 1. Zwrócić uwagę należy także na przepowiadanie słowa Bożego. W dni poświęcone św. Józefowi oraz przy okazji innych inicjatyw, np. rekolekcji parafialnych, misji czy dni skupienia warto w ramach homilii poruszać tematykę Świętej Rodziny,
  św. Józefa, małżeństwa i rodziny, ojcostwa oraz pracy ludzkiej.
 2. Miesiąc marzec niech będzie czasem codziennej modlitwy do św. Józefa. Przed lub po każdej Mszy św. można odmówić litanię do św. Józefa, modlitwę papieża Franciszka z listu Patris corde, modlitwę Do ciebie św. Józefie lub inną do wyboru.
 3. W wyznaczone dni roku zachęcamy, aby w czasie adoracji eucharystycznej rozważać modlitwę Ojcze nasz połączoną z modlitwami do św. Józefa celem uzyskania odpustu zupełnego.
 4. W przestrzeni kościoła w prezbiterium należy wystawić do publicznej czci obraz lub figurę św. Józefa. Jeśli w kościele znajduje się ołtarz św. Józefa (główny lub boczny) należy w tym roku zwrócić na niego uwagę wiernych przez odpowiednią dekorację (świece oraz kwiaty) i przy tym ołtarzu odprawiać nabożeństwa. Ponadto należy przyozdobić główne drzwi kościoła przez umieszczenie na nich informacji: „Kościół stacyjny Roku św. Józefa”.
 5. W ramach spotkań grup parafialnych warto organizować spotkania modlitewne poświęcone św. Józefowi dla osób, którym on szczególnie patronuje: mężczyzn, mężów, ojców, ludzi pracy, chorych i cierpiących. Spotkania takie warto także organizować w ramach parafialnych rekolekcji wielkopostnych, dni odpustowych, modlitwy przy okazji poświęcenia pól, spotkań kolędowych, przygotowania narzeczonych, młodzieży i dzieci do przyjęcia przez nich sakramentów świętych oraz innych spotkań grup formacyjnych. Cenną inicjatywą, funkcjonującą już w niektórych parafiach, jest środa z różańcem dla mężczyzn.
 6. Św. Józef jest patronem dobrej śmierci. Warto ten aspekt podkreślić w duszpasterstwie przy okazji modlitw za umierających oraz za zmarłych. Mogą to być liturgie pogrzebowe oraz Dzień Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych (2 listopada).
 7. Rok św. Józefa jest dobrą okazją do ożywienia innych form działalności parafialnej, tj. Parafialne Zespoły Caritas, męskie grupy formacyjne, służba liturgiczna, propagowanie i promocja Parafialnych Poradni Rodzinnych, propagowanie małżeńskich i rodzinnych grup formacyjnych (Domowy Kościół, Equipes Notre-Dame, Ruch Rodzin Nazaretańskich), organizacja spotkań i sympozjów o św. Józefie, rodzinie, ojcostwie, promocja fundacji net, itp.
 8. Cenną inicjatywą będzie przygotowanie wizerunków św. Józefa, modlitw przez jego wstawiennictwo, rozważań o św. Józefie i Modlitwie Pańskiej i przekazanie ich wiernym w formie drukowanej.
 9. Kościoły stacyjne, którym patronuje św. Jakub są wyznaczone z uwagi
  na obchodzony Rok compostelański św. Jakuba. 25 lipca br. zostanie otwarty szlak pielgrzymkowy św. Jakuba pomiędzy parafiami w Drozdowie i Jedwabnem. Tego dnia będzie sprawowana główna liturgia obchodów tego Roku w naszej diecezji.
 10. Mimo iż odpusty z okazji Roku św. Józefa zgodnie z Dekretem Penitencjarii Apostolskiej można uzyskać wszędzie, wyznaczone kościoły stacyjne niech będą miejscami szczególnego przeżywania Roku św. Józefa i podejmowania inicjatyw duszpasterskich. Powołanie kościołów stacyjnych jest okazją do ożywienia
  i promocji miejsc szczególnych w naszej diecezji. Prosimy Księży Proboszczów
  i kustoszy szczególnie o zapewnienie możliwości sprawowania sakramentu pokuty i pojednania. Dla pozostałych wspólnot parafialnych wyznaczone kościoły niech będą szczególnymi miejscami pielgrzymowania.
 11. Inauguracja kościołów stacyjnych powinna dokonać się w I niedzielę Wielkiego Postu. Nie są przewidziane na tę okazję specjalne obrzędy otwarcia, natomiast fakt ten powinien być podkreślony w liturgii w homilii oraz w ogłoszeniach parafialnych.
 12. Kuria Diecezjalna będzie na bieżąco udostępniać w formie elektronicznej
  na stronie internetowej lomza.pl w zakładce „Rok św. Józefa” oraz „Materiały duszpasterskie” różnego rodzaju pomoce do wykorzystania w duszpasterstwie oraz w katechezie w ramach obchodów Roku św. Józefa.

Łomża, dnia 10 lutego 2021 r.

N. 108/2021

+ Tadeusz Bronakowski
Wikariusz Generalny

KOMUNIKAT LITURGICZNY

DOTYCZĄCY OBRZĘDÓW ŚRODY POPIELCOWEJ

            Czcigodni Księża!

            Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przygotowała wytyczne dotyczące Środy Popielcowej, a konkretnie obrzędu posypania głów popiołem w związku z trwającą pandemią. Poniżej przesyłam Czcigodnym Księżom Notę Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów o Środzie Popielcowej.  Nakładanie popiołu w czasie pandemii.

  Ks. Krzysztof Chodkowski

Ceremoniarz diecezjalny

Łomża, dnia 5 luty 2021 r.

N. 94/2021

Nota Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Nota o Środzie Popielcowej

Nakładanie popiołu w czasie pandemii

Po odmówieniu modlitwy błogosławieństwa kapłan kropi popiół wodą święconą, nie wypowiadając żadnych słów. Następnie zwraca się do wiernych, wypowiadając jeden raz formułę, zwartą w Mszale Rzymskim: "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię", lub: "Pamiętaj, człowiecze, że prochem jesteś i w proch się obrócisz".

Następnie ksiądz dezynfekuje ręce i zakłada maseczkę, by chronić nos i usta, a następnie nakłada popiół na podchodzących, lub, jeśli to stosowne, podchodząc do nich. Kapłan bierze popiół i nakłada go na głowę, nie wypowiadając przy tym żadnych słów.

W siedzibie Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, 12 stycznia 2021 r.

Kard. Robert Sarach                                                                   Abp Arthur Roche

          Prefekt                                                                                                  Sekretarz