KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

Komunikat dotyczący
54. Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu
4 - 20 lutego 2021 r.

Apostolstwo Trzeźwości Osób Uzależnionych w 2021 roku w swoich działaniach kierować się będzie hasłem: "Trzeźwością pokonywać kryzys". Wynika to z faktu, że w czasach kryzysu i trudnych wyzwań potrzeba trzeźwego myślenia, trzeźwej hierarchii wartości, trzeźwego sumienia, trzeźwych więzi z samym sobą i z bliźnimi. Duszpasterze zaś powinni zatroszczyć się o trzeźwość powierzonych im wiernych, o trzeźwość całego narodu.

Zespół KEP ds. Apostolstwa i Trzeźwości i Osób Uzależnionych przygotował  na ten rok "Vademecum trzeźwości" poświęcone tematyce przezwyciężania kryzysów. Na druk tego wydawnictwa udało się pozyskać środki z funduszu Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dokonało się to dzięki zaangażowaniu Fundacji "Signum Magnum", współpracującej z Zespołem KEP. 

W dniach od 14 - 20 lutego br. będziemy obchodzić 54. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Będzie to tydzień ekspiacji za grzechy pijaństwa. W związku z tym zwracamy się z prośbą do Księży Proboszczów i wszystkich Duszpasterzy, aby dobrze przeżyć ten czas w kościołach i parafiach. Pomocą ku temu będą materiały duszpasterskie znajdujące się w „Vademecum Apostolstwa Trzeźwości 2021”, które przekazujemy do wykorzystania. Znajdują się w nich między innymi intencja dnia, wprowadzenie do Mszy św., wybór czytań mszalnych, specjalna homilia i modlitwa wiernych. Parafie otrzymują także okolicznościowy plakat.

                       

Ks. Jacek Czaplicki
Wikariusz Biskupi
ds. Duszpasterstwa Ogólnego

Łomża, dnia 1 lutego 2021 r.

Z żalem i nadzieją życia wiecznego informujemy, że dnia 23 stycznia 2021 roku w 83. roku życia i 56. roku kapłaństwa, odszedł po nagrodę do Pana  śp. Ks. prał. Stanisław Tabaka, wieloletni proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Olecku. W ostatnich latach przebywał w tej parafii jako emeryt.

Ze względu na najnowsze obostrzenia sanitarne, uroczystości pogrzebowe odbędą się w następującym porządku:

26 stycznia (wtorek), 

godz. 19:00 – Msza Święta żałobna dla kapłanów w kościele pw. NMP Królowej Polski w Olecku, pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Ks. Adriana Galbasa, Biskupa Pomocniczego Diecezji Ełckiej.

27 stycznia (środa)

godz. 9:00 - Msza Święta żałobna dla parafian w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Olecku pod przewodnictwem Ks. Dziekana Andrzeja Jaśko.

Czuwanie modlitewne przy Zmarłym Kapłanie.

godz. 12:00 – Msza Święta pogrzebowa w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Olecku pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego.

Prosimy, aby w kościele pozostawić jak najwięcej miejsca dla Rodziny Zmarłego Kapłana.

Po Mszy św. pochówek na cmentarzu parafialnym.

Prosimy o modlitwę za śp. ks. prał. Stanisława Tabakę oraz za pogrążoną w smutku Rodzinę Zmarłego. Wszystkich dysponujących czasem zachęcamy do udziału w uroczystościach pogrzebowych, uwzględniając aktualne zalecenia epidemiczne. Kapłani proszeni są o zabranie własnych szat liturgicznych.

Requiescat in pace

 S. Donata Topa - notariusz Kurii Ełckiej

Komunikat dotyczący

 Roku św. Jakuba - 2021

Pielgrzymowanie jest jedną z metod ewangelizacji i duszpasterstwa w Kościele. Dla nas Polaków, szczególnym szlakiem jest ten na Jasną Górę, gdzie pielgrzymi we wspólnocie podejmują trud, aby spotkać się z Maryją.

Jest też inny szczególny szlak, na który każdego roku wyrusza coraz więcej Polaków, a który prowadzi do sanktuarium św. Jakuba w Santiago de Compostela. W roku 2021, właśnie w Santiago i na całym świecie będzie przeżywany Rok św. Jakuba, który obchodzony jest zawsze gdy święto Apostoła przypada w niedzielę. 

W liście pasterskim z okazji Roku Compostelańskiego, zatytułowanym Wyjdź z twojej ziemi! Apostoł Jakub czeka na Ciebie, arcybiskup Santiago Julio Barrio Barrio napisał: Odkryliście, że miasto Santiago to coś więcej niż piękne kamienie, gdyż jest to miejsce osób uprzejmych i gościnnych, a katedra to coś więcej niż fasada czy portyk. Jest ona bowiem budowana z żywych kamieni każdego z was przybywających do niej, z waszymi marzeniami, cierpieniami i podziękowaniami. Jest tak dlatego, że droga, miasto i katedra mają oblicze Apostoła Jakuba. On was przyciągnął aż do swego grobu, abyście poznali wzór doskonałego człowieczeństwa. On będzie wam towarzyszył na drogach waszego życia, w waszym kraju, mieście czy narodzie, gdzie żyjecie. To wy stańcie się Opatrznością Boga dla innych ludzi.

Od ponad 15 lat rozwija się w Polsce sieć dróg jakubowych, która została zorganizowana wokół trzech głównych tras: Pomorskiej Drogi św. Jakuba  - Via Baltica, Drogi Polskiej - Camino Polaco oraz Drogi Królewskiej   - Via Regia. Obok tych transgranicznych szlaków łączących się z drogami jakubowymi prowadzonymi przez inne kraje (Niemcy, Litwa, Ukraina, Rosja, Słowacja czy Czechy) istnieje w Polsce szereg dróg regionalnych, tworzących sieć ponad 7000 km.

Popularność Camino sprawia, że wyrusza na nie wiele osób bez sprecyzowania religijnego celu. Po drodze jednak doświadczają otwarcia zarówno na Ewangelię, jak też na doświadczenie Kościoła. Takich osób mamy coraz więcej w naszych parafiach. Dlatego w tym kontekście warto zadbać o tak zwaną post - pielgrzymkę, czyli zacząć rozumieć ją nie jako osiągnięcie wybranego celu, ale proces formacyjny, który trwa po zakończeniu fizycznego przejścia pielgrzymiego szlaku. Dlatego istotne wydaje się organizowanie w tym roku spotkań dla parafian z osobami, które doświadczyły przejścia Drogą św. Jakuba. W wielu polskich parafiach powstają również Bractwa św. Jakuba, gromadzące pielgrzymów, którzy przynajmniej raz w życiu dotarli do Santiago.

Propozycji duszpasterskich może być więcej. Wsparciem mogą być Pomoce duszpasterskie/ Tom 1: Na szlaku św. Jakuba Apostoła. Camino de Santiago - droga wiary. Vademecum duszpasterskie na Rok Święty Compostelański 2021.

Ponadto polecamy strony:

https://camino.net.pl/- najważniejsze informacje o polskich Drogach św. Jakuba, opis wszystkich szlaków i przewodników,

https://anosantocompostelano.org/- bieżące informacje na temat Roku Jubileuszowego

www.parlamentjakubowy.org- forum organizacji działających w Polsce na rzecz Camino

www.camino.umk.pl- Wiki-Camino - strona zawierająca informacje o Camino

 Ks. Jacek Czaplicki

Wikariusz Biskupi

ds. Duszpasterstwa Ogólnego

Łomża, dnia 25 stycznia 2021 r.

N. 59/2020

KOMUNIKAT

DO PRZEŁOŻONYCH WSPÓLNOT ZAKONNYCH I KSIĘŻY PROBOSZCZÓW DIECEZJI ŁOMZYŃSKIEJ

Czcigodni Księża i Osoby Konsekrowane!

Zbliża się Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, który jak zwykle jest obchodzony 2 lutego w Święto Ofiarowania Pańskiego.

      W związku z trwającą pandemią tegoroczne obchody Światowego Dnia Życia Konsekrowanego w Diecezji Łomżyńskiej odbędą się w poszczególnych parafiach, w których posługują Osoby Życia Konsekrowanego. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Czcigodnych Księży Proboszczów o zorganizowanie w parafiach obchodów Dnia Życia Konsekrowanego. Niech będzie to szczególna okazja do podkreślenia wartości życia zakonnego w Kościele, okazania wdzięczności Osobom Konsekrowanym za ich posługę w parafii i budzenie nowych powołań do życia zakonnego.

     Zachęcamy też, by zapoznać się ze specjalnym listem pt. „Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy, by odnowić w sobie łaskę wiary” na tegoroczny Dzień Życia Konsekrowanego wystosowanym przez bpa Jacka Kicińskiego, Przewodniczącego Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

+ Tadeusz Bronakowski

Wikariusz Generalny

Ks. Krzysztof Chodkowski

Diecezjalny Referent

ds. Życia Konsekrowanego

Łomża, 20 stycznia 2021 r.

N. 54/2020