KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

Przewielebni Kapłani,

Osoby Życia Konsekrowanego i Wierni Świeccy

W duchu wiary i nadziei życia wiecznego, zawiadamiam, że dnia 12 stycznia 2021 roku, w wieku 88. lat życia i 64. lat kapłaństwa, został powołany do wieczności kapłan emeryt diecezji ełckiej śp. Ks. prał. Władysław Podeszwik (wyświęcony na kapłana w Łomży 8 grudnia 1956 roku), wieloletni Proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jeleniewie, ostatnio zamieszkały w Domu Księży Emerytów w Augustowie.

Uroczystości żałobne odbędą się w według następującego porządku:

Czwartek, 14 stycznia

PARAFIA PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO W AUGUSTOWIE:

17.00 – wprowadzenie Ciała do kościoła parafialnego

17.30 – czuwanie modlitewne

18.00 – Msza św. żałobna pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego

Piątek, 15 stycznia

PARAFIA PW. ŚW. ANNY W KOLNIE:

12.00 – Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem J. E. Ks. Bpa Adriana Galbasa, Biskupa Pomocniczego Diecezji Ełckiej

Po Mszy św. złożenie trumny w grobie rodzinnym na cmentarzu w Kolnie

Proszę o modlitwą za zmarłego Kapłana i zachęcam do udziału w uroczystościach żałobnych. Kapłani proszeni są o zabranie własnych szat liturgicznych.

Requiescat in pace.

Ks. Marcin Maczan

Kanclerz Kurii Diecezji Ełckiej

Komunikat dotyczący

 Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

18-25 stycznia 2021 r.

„Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc” (por. J 15,5-9) – pod tym hasłem będzie przebiegał Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021. Tym razem materiały do ekumenicznych modlitw przygotowane zostały we wspólnocie Grandchamp w Szwajcarii.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan odbywa się co roku między 18 a 25 stycznia. To czas, gdy chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach.

Nabożeństwo centralne Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021 odbędzie się w sobotę, 23 stycznia, o godz. 18:00 w rzymskokatolickiej archikatedrze w Łodzi. Ze względu na pandemię COVID-19 Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w 2021 r. będzie wyglądał inaczej niż w latach ubiegłych. 

W diecezji łomżyńskiej będziemy modlić się o jedność chrześcijan podczas Eucharystii w Wyższym Seminarium Duchownym 16 stycznia 2021 roku, po której odbędzie się konferencja naukowa poświęcona tematyce ekumenicznej. Poniżej zamieszczamy program wydarzenia oraz propozycję modlitwy powszechnej o jedność chrześcijan. Ze względu na sytuację epidemiologiczną konferencja będzie miała charakter zamknięty. Relacje z jej przebiegu zamieścimy na stronie internetowej Wyższego Seminarium Duchownego (www.wsd.lomza.pl).

EKUMENIA – DIALOG I APOLOGIA

 I KONFERENCJA NAUKOWA

Z OKAZJI TYGODNIA MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

16 STYCZNIA 2021

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE W ŁOMŻY IM. ŚW. JANA PAWŁA II

PROGRAM

9.00 –Otwarcie konferencji – ks. dr Robert Bączek, rektor WSD 

SESJA PIERWSZA

9.10 –Szukając źródeł jedności. Antyk i Biblia o ekumenii – ks. dr Zbigniew Skuza, wicerektor WSD

9.40 –Kościół katolicki wobec innowierców na terenie diecezji łomżyńskiej w okresie międzywojnia – ks. dr hab. Józef Łupiński, prof. UKSW

10.10 – Przerwa

SESJA DRUGA

10.30 – Kiedy sól traci swój smak? Etyczne wybory wspólnot chrześcijańskich źródłem nowych podziałów–  ks. dr Michał Cherubin, prefekt WSD

11.00 –Między apologią a dialogiem. O sensie ekumenizmu dzisiaj – ks. dr hab. Przemysław Artemiuk, prof. UKSW

11.30 –Dyskusja podsumowująca

12.00 –Modlitwa o jedność chrześcijan – ks. dr Adam Filipowicz, ojciec duchowny WSD

Przesyłamy też do wykorzystania duszpasterskiego propozycje modlitwy powszechnej

MODLITWA POWSZECHNA

Bóg obdarzył nas swoją miłością i pragnie, abyśmy w niej wytrwali. Zanieśmy do Niego wspólne modlitwy.

1. „Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem”. Módlmy się za wszystkich uczniów Jezusa, aby przyjęli swoje wybranie z wdzięcznością, odwagą i radości. Ciebie prosimy…

2. „Trwajcie we mnie, a Ja będę trwał w was”. Módlmy się za zwierzchników kościelnych, aby niestrudzenie pracowali nad kształtowaniem jednego ciała Chrystusa. Ciebie prosimy…

3. „Miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja was umiłowałem”. Módlmy się za odpowiedzialnych za życie publiczne w naszej Ojczyźnie, aby służyli na rzecz dobra wspólnego w miłości i prawdzie. Ciebie prosimy…

4. „Aby moja radość była w was i aby wasza radość była pełna”. Módlmy się za chorych, opuszczonych, ubogich i skrzywdzonych, aby doznali pomocy w swoich potrzebach. Ciebie prosimy…

5. „Wy już jesteście oczyszczeni przez słowo…”. Módlmy się za nas samych, abyśmy dali się przemienić słowu, które usłyszeliśmy. Ciebie prosimy…

Panie, nasz Boże, Ty jesteś krzewem winnym, my latoroślami. Daj, abyśmy w Tobie przynosili obfity owoc, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

    Ks.  Przemysław Artemiuk                                               

   Duszpasterz ds. ekumenizmu                                          

    

     ks. Jacek Czaplicki              

    Wikariusz Biskupi ds.

Duszpasterstwa ogólnego

Łomża, dnia 8 stycznia 2021 r.

N. 14/2021

KOMUNIKAT
dotyczący modlitwy w pierwszą rocznicę śmierci
biskupa Stanisława Stefanka

            W dniu 17 stycznia 2020 roku, po ciężkiej chorobie, zmarł w szpitalu w Lublinie Biskup Senior Diecezji Łomżyńskiej Stanisław Stefanek. We wdzięcznej pamięci diecezjan pozostał jako gorliwy Pasterz troszczący się o Kościół łomżyński i o polską rodzinę.

            W pierwszą rocznicę śmierci biskupa Stanisława - 17 stycznia 2021 roku (niedziela) -  o godz. 12.00, w Katedrze Łomżyńskiej zostanie odprawiona w jego intencji Eucharystia, pod przewodnictwem Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego.

            Łomżyńska Kuria Diecezjalna zwraca się z prośbą do Księży Proboszczów, aby także we wspólnotach parafialnych sprawować Mszę św. w intencji śp. Biskupa Seniora.

             

+ Tadeusz Bronakowski

Wikariusz Generalny   

Łomża, dnia 5 stycznia 2021 r.

N. 8/2021