KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

Diecezjalny Instutut Muzyi Kościelnej serdecznie zaprasza
wszystkich organistów, muzyków kościelnych oraz sympatyków

na uroczyste obchody 50-lecia działalności

                     Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Łomży

26 listopada 2022 r.

                                                                                            

Plac Papieża Jana Pawła II 1
(gmach Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży)

                                                                                                              

Program uroczystości:

Katedra Łomżyńska

10.00 – Msza Święta pod przewodnictwem J. E. Ks. Bp. Tadeusza Bronakowskiego

11.00 – Koncert organowy – Kamil Frąś – Studium Muzyki Kościelnej Diecezji Toruńskiej

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej

11.40 – Powitanie i przemówienie – ks. Kazimierz Ostrowski – Dyrektor Instytutu (od 2014)

11.50 – Organizacja życia muzycznego Diecezji Łomżyńskiej w okresie dwudziestolecia
             międzywojennego
ks. Szczepan Dobecki – Dyrektor Instytutu (1999–2014)

12.10 – Działalność Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Łomży (19722022)
         – Anna i Tomasz Ostrowscy – Impresariat Artystyczny Słowo i Muzyka (Warszawa)

12.30 – Organista w służbie Kościoła Katolickiego – Kamil Frąś – Studium Muzyki Kościelnej
             Diecezji Toruńskiej

12.50 – Instytut we wspomnieniachabsolwenci i wykładowcy

13.10 – Koncert – studenci i absolwenci DIMK

13.30 – Obiad i tort jubileuszowy

ks. Kazimierz Ostrowski
Dyrektor DIMK

W związku z licznymi atakami na osobę św. Jana Pawła II jakoby miał lekceważyć przestępstwa seksualne wobec małoletnich, Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski wydała „Stanowisko wobec działań Jana Pawła II odnoszących się do przestępstw seksualnych wobec małoletnich”. Z racji na obszerność dokumentu Przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki wystosował komunikat odnoszący się do wspomnianej sprawy.
Bardzo proszę czcigodnych księży proboszczów o odczytanie Komunikatu Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w ramach ogłoszeń w Niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata 20 listopada br.

+ Tadeusz Bronakowski
WIKARIUSZ GENERALNY

Łomża, dnia 17 listopada 2022 r.

 

KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO KEP

Adwentowy dzień skupienia dla kapłanów 5

Wydział Duchowieństwa i Wydział Duszpasterstwa Ogólnego diecezji łomżyńskiej zapraszają kapłanów na adwentowy dzień skupienia, który odbędzie się 1 grudnia 2022r. (czwartek) w Centrum Ewangelizacji Diecezji Łomżyńskiej Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej. Zaproszenie kierowane jest do księży proboszczów i wikariuszy, księży pracujących w instytucjach centralnych diecezji oraz posługujących w innych formach duszpasterstwa. Koszt uczestnictwa to dobrowolna ofiara na pokrycie kosztów organizacyjnych.
Dzień skupienia, przeżywany pod hasłem: „Moja posługa duszpasterska”, będzie prowadzony przez ks. dr. Piotra Spyrę, kapłana diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Dla ułatwienia spraw organizacyjnych bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa do 29 listopada przez sms z podaniem imienia i nazwiska pod jednym z numerów telefonu: ks. Paweł Nocko - 530761128, ks. Andrzej Surdykowski - 509114457 lub ks. Marek Żmijewski - 513185002.
Przypominamy, że księża uczący w szkole, tak jak każdy nauczyciel, mają prawo otrzymać od dyrekcji zwolnienie na podnoszenie swoich kwalifikacji. W tym celu otrzymają stosowne zaświadczenie bezpośrednio po spotkaniu.

Plan spotkania:
10.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej (możliwość spowiedzi).
10.30 - Wprowadzenie w dzień skupienia- Bp Janusz Stepnowski
10.35 - Konferencja I
11.30 - Przerwa
12.00 - Konferencja II
13.00 - Panel dyskusyjny
13.30 - Posiłek
14.00 - Zakończenie

Prowadzący ks. dr Piotr Spyra jest rekolekcjonistą, autorem podręczników formacyjnych, absolwente jazzu i muzyki estradowej, dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego i odpowiedzialnym za Ogólnopolską Szkołę Ewangelizatorów organizowaną przez Zespół KEP ds. Nowej Ewangelizacji oraz Fundację „Porta Fidei”.

 

Ks. Robert Bączek
WIKARIUSZ BISKUPI
DS. STAŁEJ FORMACJI KAPŁANÓW

Ks. Paweł Nocko 
PRZEWODNICZĄCY 
WYDZIAŁU DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO 

D E K R E T

w sprawie dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości
od pokarmów mięsnych dnia 11 listopada 2022 r.

W bieżącym roku Narodowe Święto Niepodległości przypada w piątek, który to dzień, zgodnie z obowiązującymi przepisami Kościoła, posiada charakter pokutny (por. kan. 1250 i 1251 KPK). Święto to jest obchodzone uroczyście i dlatego kierując się dobrem duchowym Wiernych oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Duszpasterzy, udzielam, zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, wszystkim wiernym Diecezji Łomżyńskiej, a także innym osobom przebywającym w tym dniu na terenie Diecezji, dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych.

            Zachęcam jednocześnie do zastąpienia wstrzemięźliwości innymi formami pokuty, zwłaszcza uczynkami miłości i pobożności.

            Proszę o podanie do wiadomości wiernych mojej decyzji o udzieleniu dyspensy w ramach ogłoszeń duszpasterskich.

                                                                                             

+ Janusz Stepnowski

Biskup Łomżyński

 

Ks. Grzegorz Suchta

Notariusz Kurii

 

Łomża, dnia 4 listopada 2022 r.

N. 988/B/2022