KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

KOMUNIKAT W SPRAWIE POGRZEBU

ŚP. HELENY WROŃSKIEJ

Kuria Diecezjalna w Łomży ze smutkiem i żalem powiadamia, że w wieku 86 lat zmarła Helena Wrońska, matka ks. kan. Stanisława Wrońskiego – kapłana diecezji ełckiej, proboszcza parafii pw. Chrystusa Króla w Suwałkach.

Msza św. pogrzebowa za śp. Helenę Wrońską zostanie odprawiona dnia 31 maja 2021 r. (poniedziałek), o godz. 12.00 w kościele parafialnym pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Łysych.

Składając serdeczne wyrazy współczucia ks. Stanisławowi Wrońskiemu oraz Rodzinie Zmarłej, prosimy o modlitwę za śp. Helenę Wrońską.

            „Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie...”

 

 

ks. Artur Szurawski

Kanclerz Kurii

 

Łomża, dnia 29 maja 2021 r. 

Kalendarz duszpasterski na czerwiec 2021

1 czerwca (wtorek) – warsztaty organizowane przez DIMK w parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Zambrowie,

2 czerwca (środa) - obchody jubileuszu 25 - lecia kapłaństwa rocznika święceń 1996 w Katedrze Łomżyńskiej - godz. 12.00,

3 czerwca (czwartek) - uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało,

4 czerwca (piątek) - otwarcie wystawy w Muzeum Diecezjalnym, w godzinie przylotu (17.00), upamiętniającej pobyt w Łomży św. Jana Pawła II,

4 czerwca (piątek) – warsztaty organizowane przez DIMK w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Śniadowie,

5 czerwca (sobota) - diecezjalne obchody 30. rocznicy pobytu w Łomży św. Jana Pawła II w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży - godz. 10.00,

5 czerwca (sobota) - rozpoczęcie ostatniego etapu duchowego przygotowania do beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia,

6 czerwca (niedziela) - odpust ku czci Matki Boskiej Pięknej Miłości - Katedralnej - diecezjalne uroczystości 30. rocznicy pobytu w Łomży św. Jana Pawła II w Katedrze Łomżyńskiej - godz. 12.00,

10 czerwca (czwartek) - zakończenie Oktawy Bożego Ciała,

10 czerwca (czwartek) - warsztaty organizowane przez DIMK w parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Zambrowie,

11 czerwca (piątek) - uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa,

11 czerwca (piątek) - warsztaty organizowane przez DIMK w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Śniadowie,

11 - 13 czerwca (piątek - niedziela) - Oaza Rekolekcyjna Diakonii Wyzwolenia w Suchcicach,

13 czerwca (niedziela) - obchody 50. rocznicy jedynego oficjalnego pobytu w Zuzeli Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego - godz. 12.00,

17 czerwca (czwartek)- warsztaty organizowane przez DIMK w parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Zambrowie,

18 czerwca (piątek) - warsztaty organizowane przez DIMK w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Śniadowie,

19 czerwca (sobota) - 11. Festiwal Młodych w Płonce Kościelnej,

21 czerwca (poniedziałek) - liturgiczne szkolenie fotografów i operatorów kamer w WSD w Łomży - godz. 14.00,

23 czerwca (środa) - zakończenie Roku Akademickiego w WSD w Łomży,

24 czerwca (czwartek) - uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela,

24 czerwca (czwartek) - warsztaty organizowane przez DIMK w parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Zambrowie,

25 czerwca (piątek)- warsztaty organizowane przez DIMK w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Śniadowie,

26 czerwca (sobota) - 3. sesja Diecezjalnej Szkoły Ceremoniarza i Animatora Liturgicznego w Zambrowie,

26 czerwca (sobota) - diecezjalne zakończenie pracy rocznej Kościoła Domowego w Łomży,

26 - 27 czerwca (sobota - niedziela) - Zgromadzenie Ogólne Osób Konsekrowanych Ruchu Gloriosa Trinita,

27 czerwca (niedziela) - Msza św. w intencji beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego Franciszka Blachnickiego w kościele przyseminaryjnym w Łomży,

29 czerwca (wtorek) - uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła,

30 czerwca (środa) – zakończenie roku akademickiego w Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej w Łomży

Ks. Jacek Czaplicki

Wikariusz Biskupi

ds. Duszpasterstwa Ogólnego

Łomża, dnia 28 maja 2021 r.

N. 519/2021

KOMUNIKAT W SPRAWIE POGRZEBU

ŚP. BOGDANA KIEMPISTY

Kuria Diecezjalna w Łomży ze smutkiem i żalem powiadamia, że zmarł Bogdan Kiempista, ojciec ks. Macieja Kiempisty – wikariusza parafii pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Wysokiem Mazowieckiem.

Msza św. pogrzebowa za śp. Bogdana Kiempistę zostanie odprawiona dnia 31 maja 2021 r. (poniedziałek), o godz. 10.00 w kościele parafialnym
pw. NMP Częstochowskiej w Klukowie. Po Mszy św. trumna z ciałem śp. Bogdana Kiempisty zostanie złożona na cmentarzu parafialnym w Klukowie.

Z racji panującej pandemii nie jest przewidziana konsolacja.

Składając serdeczne wyrazy współczucia ks. Maciejowi Kiempiście oraz Rodzinie Zmarłego, prosimy o modlitwę za śp. Bogdana Kiempistę.

            „Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...”

  

ks. Artur Szurawski

Kanclerz Kurii

Łomża, dnia 28 maja 2021 r. 

Zarządzenie Biskupa Łomżyńskiego w sprawie tegorocznej 37 PPŁ na Jasną Górę.

Ze względu na zmieniającą się sytuacje epidemiczną, spadek zachorowań, zwiększającą się ilość zaszczepionych osób przeciwko COVID 19, a także wielkie pragnienie wiernych pielgrzymowania do Matki Bożej Jasnogórskiej, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i wszelkiej ostrożności oraz uwzględniając wytyczne GIS odnośnie ruchu pielgrzymkowego, postanowiłem przywrócić tradycyjną formę pielgrzymki. Będzie ona jednak nieco zmodyfikowana z racji na konieczność zachowania zasad sanitarnych i wskazań GIS. Tegoroczna pielgrzymka wyruszy 1 sierpnia tylko z Łomży jako jedna grupa z ograniczeniem liczby pątników do 300 osób. Na szlaku rezygnujemy z noclegów w domach gospodarzy a korzystamy z pól namiotowych, aby ograniczyć kontakt z mieszkańcami i stawiania ich w niezręcznej sytuacji powodującej obawy przed ewentualnym zarażeniem COVID 19. Konkretne zalecenia i wymogi dotyczące pątników kierownictwo pielgrzymki będzie publikować na stronie internetowej i facebooku pielgrzymkowym. Zachęcam jednocześnie do wspierania pielgrzymów modlitwą i ofiarami w naszych parafiach, czy to grupach białych pielgrzymów duchowych, czy też indywidualnie. Jak w latach ubiegłych, media diecezjalne i pielgrzymkowe przygotują odpowiednie materiały i programy pozwalające w dwóch pierwszych tygodniach sierpnia na zbudowanie duchowej wspólnoty pielgrzymkowej, do której zapraszam wszystkich diecezjan. Zawierzając dzieło 37 Pieszej Pielgrzymki Łomżyńskiej na Jasną Górę Czarnej Madonnie z serca błogosławię.

+ Janusz Stepnowski

Biskup Łomżyński

Łomża 28 maja 2021

N. 497/B/2021