KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

KOMUNIKAT WYDZIAŁU DUSZPASTERSTWA RODZIN DOTYCZĄCY SPOTKANIA RODZICÓW OCZEKUJĄCYCH NARODZIN DZIECKA 2023

Wydział Duszpasterstwa Rodzin wraz z parafią pw. Świętej Rodziny w Wyszkowie organizuje w niedzielę 21 maja 2023 r. spotkanie dla rodziców oczekujących na narodziny dziecka poczętego. Spotkanie rozpocznie się Mszą św. o godz. 10:30, na zakończenie której rodzice otrzymają specjalne błogosławieństwo. Spotkanie jest okazją do modlitwy przez wstawiennictwo św. Joanny Beretta Molla, o opiekę dla matek i dzieci rozwijających się pod ich sercami, o zdrowie i szczęśliwe rozwiązanie oraz o błogosławieństwo dla rodziców.

Parafia pw. Świętej Rodziny w Wyszkowie decyzją Biskupa Łomżyńskiego jest miejscem pielgrzymowania rodzin i matek będących w stanie błogosławionym. Spotkania te odbywają się każdego roku w trzecią niedzielę miesiąca maja.

Jednocześnie informujemy, że 14 maja br. na Mszy św. o godz. 8:30 w parafii pw. Świętego Krzyża w Łapach, w obecności Biskupa Łomżyńskiego, odbędzie się uroczyste przekazanie relikwii św. Joanny Beretty Molli wspólnocie parafialnej oraz osobom odwiedzającym kaplicę w łapskim szpitalu noszącym jej imię. Relikwie świętej żony i matki przekaże Pierluigi Molla syn świętej.

Zapraszamy serdecznie rodziców i matki oczekujące narodzin dziecka poczętego do Parafii pw. Świętej Rodziny w Wyszkowie (ul. Gen. Wł. Sikorskiego 40) oraz Parafii pw. Świętego Krzyża w Łapach (ul. J. Matejki 10).

 

Uprzejmie prosimy Księży Proboszczów o podanie tej wiadomości wiernym w ogłoszeniach w niedzielę 7 maja br. po każdej Mszy św.

Ks. dr Jacek Kotowski

Przewodniczący

Wydziału Duszpasterstwa Rodzin

 

Łomża, dnia 5 maja 2023 r.

N. 357/2023

28 kwietnia – 1 maja – Kurs Jan w Domu Rekolekcyjnym św. Jana Pawła II w WSD w Łomży,
28 kwietnia – 1 maja – rekolekcje formacyjne Theoforos i „Kurs Jan” prowadzony przez Centrum Nowej Ewangelizacji Dobrego Pasterza z Ostrowi Mazowieckiej w Domu Rekolekcyjnym św. Jana Pawła II w WSD w Łomży,
29 kwietnia – 3 maja – Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin I stopnia Ruchu Domowy Kościół w Hodyszewie,
29 kwietnia – 3 maja – Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin I stopnia Ruchu Domowy Kościół w Ptakach,
6 maja (sobota) – I Kongres Różańcowy diecezji łomżyńskiej w Sanktuarium bł. Stefana Wyszyńskiego w Zuzeli,
6 maja (sobota) – Dzień skupienia wspólnoty „Przyjaciele Oblubieńca” w parafii pw. św. Brunona w Łomży,
6 maja (sobota) – Akademicka Pielgrzymka do Studzienicznej,
8 maja (poniedziałek) – spotkanie Rodziny Radia Maryja w parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Łomży,
8 maja (poniedziałek) – Krąg Diecezjalny Domowego Kościoła w Wyszkowie,
9 maja (wtorek) – Dzień skupienia wspólnoty „Przyjaciele Oblubieńca” w Grajewie,
12-14 maja (piątek-niedziela) – Kurs Maria Magdalena w parafii pw. św. Brunona w Łomży,
13 maja (sobota) godz. 10:00 – święcenia diakonatu w parafii pw. Świętego Krzyża w Łapach,
13 maja (sobota) – II stacja Kongresu Różańcowego diecezji łomżyńskiej w parafiach naszej diecezji,
14 maja (niedziela) – Rejonowe dni wspólnoty Ruchu Światło-Życie,
19-20 maja (piątek-sobota) – Rekolekcje dla kobiet „Projekt Piękna”,
20 maja (sobota) – Diecezjalny Dzień Matki w Sanktuarium św. Rodziny w Wyszkowie,
20 maja (sobota) – Diecezjalna Pielgrzymka Służby Liturgicznej diecezji łomżyńskiej w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Andrzejewie,
20 maja (sobota) godz. 17.00 – Spotkanie formacyjno - informacyjne dla uczestników ŚDM w Lizbonie w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Grądach Woniecko,
21 maja (niedziela) – Ogólnopolska pielgrzymka kobiet na Jasną Górę,
22 maja (poniedziałek) godz. 18:00 – Msza św. i modlitwa o uproszenie uzdrowienia przez przyczynę św. Szarbela w kościele rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP
w Łomży,
25 maja (czwartek) – Warsztaty kaznodziejskie dla duszpasterzy w Centrum Ewangelizacji Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej,
27 maja (sobota) godz. 10:00 – święcenia prezbiteratu w katedrze łomżyńskiej,
27 maja (sobota) godz. 19:00 – Msza św. w intencji beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego w kościele rektoralnym
pw. Wniebowzięcia NMP w Łomży,
28 maja (niedziela) – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończąca okres wielkanocny; prymicje neoprezbiterów w parafiach rodzinnych.

Ks. Paweł Nocko
PRZEWODNICZĄCY
WYDZIAŁU DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO

Warsztaty kaznodziejskie

Wydział Duchowieństwa Diecezji Łomżyńskiej zaprasza kapłanów na warsztaty dla kaznodziejów, które odbędą się 25 maja (czwartek) w Centrum Ewangelizacji Diecezji Łomżyńskiej Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Pasterska 2. Zaproszenie kierowane jest do księży proboszczów i wikariuszy, księży pracujących w instytucjach centralnych diecezji oraz posługujących w innych formach duszpasterstwa.

Warsztaty kaznodziejskie pod hasłem: Świeżość głoszenia Słowa. Jak odnajdywać nowe bukłaki dla młodego wina poprowadzi dominikanin o. Wojciech Jędrzejewski, który posługiwał jako katecheta, duszpasterz młodzieży i studentów. Był współpracownikiem Radia Plus, Religia.tv, Boska.tv, publikował w Więzi, W Drodze, Tygodniku Powszechnym, Przewodniku Katolickim. Głosi rekolekcje i misje parafialne, posługuje Słowem księżom i siostrom zakonnym, prowadzi warsztaty czytania Pisma Świętego, które adresuje do małych grup duszpasterskich. Koordynuje warsztaty kaznodziejskie dla kapłanów. Zajmuje się również indywidualnym coachingiem kaznodziejskim.

Oto filmik z zaproszeniem na jedną z dotychczasowych edycji ćwiczeń:

https://www.youtube.com/watch?v=f_H38L3mzxg

Zarys zagadnień warsztatowych

Jak przygotować i wygłaszać krótkie homilie/kazania? Jak kreatywnie pracować z tekstem biblijnym? Jak przygotować homilię zorientowaną na słuchacza? Jak komunikować Słowo Boże i jak znajdować trafne metafory? Jak twórczo rozmawiać o kazaniach? Jak poznać swoje mocne strony w kaznodziejstwie? Jak odświeżyć swój kaznodziejski warsztat? Jak opanować stres i niepewność, przełamać własną rutynę albo obojętność i niechęć słuchaczy?

Forma spotkania

Zajęcia będą miały formę pracy warsztatowej w grupie maksymalnie 20 księży. Jeżeli zgłoszeń będzie więcej, prowadzący zorganizuje zajęcia dla drugiej grupy kapłanów dzień później - w piątek 26 maja (program identyczny jak w czwartek). Przewidziane jest zatem maksymalnie 40 miejsc (2 grupy po 20 księży). O przydzielonym terminie (czwartek lub piątek) zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Plan spotkania:

10.00 - 11.30 - sesja 1 (przerwa)

12.00 - 13.30 - sesja 2 (obiad)

14.15 - 15.45 - sesja 3 i podsumowanie

Zapisy

Koszt uczestnictwa 100 zł + dobrowolna ofiara na Centrum Ewangelizacji i pokrycie kosztów obiadu. Zgłoszenia przez sms z podaniem imienia i nazwiska pod jednym z numerów telefonu:

- ks. Andrzej Surdykowski - 509114457 

- ks. Marek Żmijewski - 513185002

Przypominamy, że księża uczący w szkole, tak jak każdy nauczyciel, mają prawo otrzymać od dyrekcji zwolnienie na podnoszenie swoich kwalifikacji. W tym celu otrzymają stosowne zaświadczenie bezpośrednio po spotkaniu.

Ks. Robert Bączek

Wikariusz Biskupi

Ds. Stałej Formacji Kapłańskiej

 

Łomża, dnia 28 kwietnia 2023 r.

N. 345/2023

Komunikat

XV Tydzień Biblijny

W dniach 23-29 IV 2023 r. w Polsce odbędzie się XV Tydzień Biblijny, pod hasłem „Wierzę w Kościół Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Jednocześnie 23 IV (III Niedziela Wielkanocna) będzie też miało miejsce VII Narodowe Czytanie Pisma św.

Obu tym wydarzeniom patronuje Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II, które przygotowało odpowiednie materiały, które już zostały przekazane do wszystkich parafii naszej Diecezji. W nich (podobnie jak w ubiegłych latach) znajdziemy bardziej szczegółowe omówienie obu tych wydarzeń oraz cały szereg materiałów do wykorzystania w czasie ich trwania.

Zachęcamy do tego, by w miarę możliwości zaznaczyć oba te wydarzenia w pracy duszpasterskiej w parafiach Diecezji Łomżyńskiej – według rozeznania Czcigodnych Księży (np. wprowadzenie do liturgii Mszy św., homilia, modlitwa wiernych, ogłoszenia duszpasterskie).

Ponieważ wybranym tekstem do VII Narodowego Czytania Pisma św.
w tym roku jest Ewangelia według św. Jana oraz trzy listy jego autorstwa w NT, można też zachęcić wiernych do indywidualnej lektury tych ksiąg lub
do wspólnego, rodzinnego czytania w domu.

Zawarte w przekazanych materiałach teksty mogą być z powodzeniem wykorzystane także w innym czasie roku liturgicznego czy też w ramach pracy katechetycznej (propozycje katechez, Droga Światła, Krąg biblijny). Są też dołączone tzw. sigla biblijne, które – jak w ubiegłych latach – można powielić
i pociąć, aby umożliwić uczestnikom niedzielnej liturgii wylosowanie dla siebie fragmentów Pisma św. do czytania i medytowania w domu w ciągu roku.

Prosimy Czcigodnych Księży o zapoznanie się z przekazanymi materiałami i o ich wykorzystanie w pracy parafialnej.

 

Ks. Paweł Nocko

Przewodniczący Wydziału
ds. Duszpasterstwa Ogólnego

 

Ks. Jan Krupka

Moderator Diecezjalny

Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II

 

Łomża, dnia 19 kwietnia 2023 r.

N. 305/2023