KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

Aktualny rok pracy apostolskiej na rzecz trzeźwości przeżywany jest w Kościele w Polsce pod hasłem „Ku trzeźwości z Kościołem” i nawiązuje on do programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Biskup Tadeusz Bronakowski, Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych, podkreśla, że „nasze działania duszpasterskie, wszelkie inicjatywy, które służą umocnieniu trzeźwości osobistej i społecznej, powinny mieć na uwadze zarówno złożoność problemów uzależnień, jak i konieczność pełnego, całościowego traktowania każdego człowieka”.

W ogólnopolską działalność Kościoła na rzecz trzeźwości wpisuje się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. W tym roku rozpocznie się on w niedzielę 19 lutego br. a zakończy w sobotę 25 lutego br. Przekazujemy Księżom Proboszczom, Duszpasterzom oraz świeckim liderom ruchów i stowarzyszeń kościelnych „Vademecum Apostoła Trzeźwości 2023” przygotowane przez Zespół KEP. Zawarte są w nim materiały na Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, modlitewnik z nabożeństwami, artykuły, świadectwa i inne materiały do duszpasterskiego wykorzystania w parafii. Vademecum jest do odebrania na furcie Kurii Diecezjalnej w Łomży oraz dostępne jest w formie elektronicznej na stronie internetowej diecezji łomżyńskiej pod niniejszym komunikatem.

Zachęcamy Duszpasterzy oraz świeckich zaangażowanych w ruchach i wspólnotach kościelnych do podejmowania inicjatyw na rzecz trzeźwości naszego Narodu w parafiach, ruchach i wspólnotach kościelnych.

Ks. Paweł Nocko
PRZEWODNICZĄCY
WYDZIAŁU DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO

Do pobrania:

VADEMECUM Apostoł Trzeźwości 2023

E8D91055 B20F 4C15 9219 4D075BE1C7A9

 

Wydział Duchowieństwa i Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Diecezji Łomżyńskiej zapraszają kapłanów na wielkopostny dzień skupienia, który odbędzie się 2 marca 2023 r. (czwartek) w Centrum Ewangelizacji Diecezji Łomżyńskiej Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej. Zaproszenie kierowane jest do księży proboszczów i wikariuszy, księży pracujących w instytucjach centralnych diecezji oraz posługujących w innych formach duszpasterstwa. Koszt uczestnictwa to dobrowolna ofiara na pokrycie kosztów organizacyjnych. 

Dzień skupienia, przeżywany pod hasłem: „Moje kapłańskie pragnienia”, będzie prowadzony przez ks. dra Roberta Grzybowskiego, kapłana diecezji drohiczyńskiej.  

Dla ułatwienia spraw organizacyjnych bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa do 28 lutego przez sms z podaniem imienia i nazwiska pod jednym z numerów telefonu:

- ks. Andrzej Surdykowski - 509114457 

- ks. Marek Żmijewski - 513185002

Przypominamy, że księża uczący w szkole, tak jak każdy nauczyciel, mają prawo otrzymać od dyrekcji zwolnienie na podnoszenie swoich kwalifikacji. W tym celu otrzymają stosowne zaświadczenie bezpośrednio po spotkaniu. 

Plan spotkania:

10.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej (możliwość spowiedzi).  

10.30 - Wprowadzenie w dzień skupienia

10.35 - Konferencja I 

11.30 - Przerwa 

12.00 - Konferencja II 

13.00 - Panel dyskusyjny 

13.30 - Posiłek 

14.00 - Zakończenie 

Ks. dr Robert Grzybowski – kapłan diecezji drohiczyńskiej,  administrator Pustelni Zwiastowania w Poletyłach k. Brańska.

+ Tadeusz Bronakowski 
 Wikariusz Generalny

Łomża, dnia 3 luty 2023 r.

KOMUNIKAT

Wydziału Duszpasterstwa Rodzin

dotyczący rekolekcji dla małżeństw Spotkania Małżeńskie

            Wydział Duszpasterstwa Rodzin wraz z ruchem Spotkania małżeńskie, zaprasza małżeństwa na weekendowe rekolekcje w Sanktuarium Matki Bożej Pojednania w Hodyszewie. Rekolekcje odbędą się w dwóch terminach: od 3 do 5 marca 2023 roku i od 21 do 23 kwietnia 2023 roku. Początek spotkania w piątek o godz. 19.00, a zakończenie w niedzielę o godz. 14.30.

Rekolekcje przeznaczone są dla małżeństw o różnym stażu małżeńskim, różnym poziomie wiedzy i zaangażowaniu religijnym, z różną skalą uczuć łączących lub dzielących małżonków. Zapraszamy zarówno tzw. „dobre małżeństwa”, jak i małżeństwa przeżywające poważne konflikty, myślące niejednokrotnie o rozstaniu.

Konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie swego uczestnictwa!

Informacje na stronie internetowej duszpasterstwa rodzin diecezji łomżyńskiej.

 

Ks. dr Jacek Kotowski

Przewodniczący

Wydziału Duszpasterstwa Rodzin

 

Łomża, dnia 6 lutego 2023 r.

N. 103/2023

Kalendarz duszpasterski na luty 2023 roku

29 stycznia–4 lutego – Rekolekcje sióstr terezjanek w Domu Rekolekcyjnym św. Jana Pawła II przy WSD w Łomży,

2 lutego (czwartek) – Święto Ofiarowania Pańskiego i Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Spotkanie osób życia konsekrowanego w Łomży, Msza święta w katedrze łomżyńskiego pod przewodnictwem biskupa Tadeusza Bronakowskiego (godz. 12:00),

2 lutego (czwartek) – Błogosławieństwo wdowy w parafii w Dylewie
pod przewodnictwem biskupa Tadeusza Bronakowskiego (godz. 18:00),

5 lutego (niedziela) – Bezalkoholowy bal karnawałowy DK w Wyszkowie,

10-12 lutego (piątek – niedziela) – Stała formacja Odnowy w Duchu Świętym w Domu Rekolekcyjnym św. Jana Pawła II przy WSD w Łomży,

11 lutego (sobota) – Światowy Dzień Chorego we wspomnienie NMP z Lourdes,

11 lutego (sobota) – 17 rocznica prekonizacji biskupa Tadeusza Bronakowskiego,

11 lutego (sobota) – Studium Życia Rodzinnego im. Biskupa Stanisława Stefanka w WSD w Łomży,

11 lutego (sobota) – Diecezjalny Dzień Skupienia Ruchu Rodzin Nazaretańskich
w Łapach w parafii pw. Świętego Krzyża,

11 lutego (sobota) – Bezalkoholowy Bal Karnawałowy KSM – Ostrożne - Krajewo Korytki,

12 lutego (niedziela) – „Żar ognia – zakochani u świętego Walentego” – Msza święta z obrzędem błogosławieństwa narzeczonych i odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich w kościele Panien Benedyktynek w Łomży (godz. 17:00),

17–19 lutego (piątek – niedziela) – Rekolekcje biblijne: "Ewangelia wg św. Łukasza - Ewangelia Jezusowego miłosierdzia" dla wspólnoty Gloriosa Trinita w Domu Rekolekcyjnym św. Jana Pawła II przy WSD w Łomży,

18 lutego (sobota) – Dzień skupienia dla Wspólnoty dla Intronizacji Najświętszego Serca Jezusowego w Centrum Ewangelizacji Dobrego Pasterza Diecezji Łomżyńskiej w Ostrowi Mazowieckiej,

18 lutego (sobota) – Bezalkoholowy bal karnawałowy DK w Łomży,

19 lutego (niedziela) – Spotkanie uczestników ŚDM Lizbona 23 w parafii
pw. Krzyża św. w Łomży,

22 lutego (środa) – Środa Popielcowa. Rozpoczęcie Wielkiego Postu,

22 lutego (środa) – Msza św. i modlitwa o uproszenie uzdrowienia przez przyczynę św. Szarbela w kościele rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP
w Łomży (od godz. 18),

24–26 lutego (piątek – niedziela) – Rekolekcje seminarzystów w WSD w Łomży,

27 lutego (poniedziałek) – Msza św. w intencji beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego w kościele rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP w Łomży (godz. 19).

Ks. Paweł Nocko
Przewodniczący
Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego

Łomża, dnia 31 stycznia 2023 r.