KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

KOMUNIKAT LITURGICZNY

DOTYCZĄCY OBRZĘDÓW ŚRODY POPIELCOWEJ

            Czcigodni Księża!

            Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przygotowała wytyczne dotyczące Środy Popielcowej, a konkretnie obrzędu posypania głów popiołem w związku z trwającą pandemią. Poniżej przesyłam Czcigodnym Księżom Notę Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów o Środzie Popielcowej.  Nakładanie popiołu w czasie pandemii.

  Ks. Krzysztof Chodkowski

Ceremoniarz diecezjalny

Łomża, dnia 5 luty 2021 r.

N. 94/2021

Nota Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Nota o Środzie Popielcowej

Nakładanie popiołu w czasie pandemii

Po odmówieniu modlitwy błogosławieństwa kapłan kropi popiół wodą święconą, nie wypowiadając żadnych słów. Następnie zwraca się do wiernych, wypowiadając jeden raz formułę, zwartą w Mszale Rzymskim: "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię", lub: "Pamiętaj, człowiecze, że prochem jesteś i w proch się obrócisz".

Następnie ksiądz dezynfekuje ręce i zakłada maseczkę, by chronić nos i usta, a następnie nakłada popiół na podchodzących, lub, jeśli to stosowne, podchodząc do nich. Kapłan bierze popiół i nakłada go na głowę, nie wypowiadając przy tym żadnych słów.

W siedzibie Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, 12 stycznia 2021 r.

Kard. Robert Sarach                                                                   Abp Arthur Roche

          Prefekt                                                                                                  Sekretarz

 

Komunikat dotyczący
54. Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu
4 - 20 lutego 2021 r.

Apostolstwo Trzeźwości Osób Uzależnionych w 2021 roku w swoich działaniach kierować się będzie hasłem: "Trzeźwością pokonywać kryzys". Wynika to z faktu, że w czasach kryzysu i trudnych wyzwań potrzeba trzeźwego myślenia, trzeźwej hierarchii wartości, trzeźwego sumienia, trzeźwych więzi z samym sobą i z bliźnimi. Duszpasterze zaś powinni zatroszczyć się o trzeźwość powierzonych im wiernych, o trzeźwość całego narodu.

Zespół KEP ds. Apostolstwa i Trzeźwości i Osób Uzależnionych przygotował  na ten rok "Vademecum trzeźwości" poświęcone tematyce przezwyciężania kryzysów. Na druk tego wydawnictwa udało się pozyskać środki z funduszu Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dokonało się to dzięki zaangażowaniu Fundacji "Signum Magnum", współpracującej z Zespołem KEP. 

W dniach od 14 - 20 lutego br. będziemy obchodzić 54. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Będzie to tydzień ekspiacji za grzechy pijaństwa. W związku z tym zwracamy się z prośbą do Księży Proboszczów i wszystkich Duszpasterzy, aby dobrze przeżyć ten czas w kościołach i parafiach. Pomocą ku temu będą materiały duszpasterskie znajdujące się w „Vademecum Apostolstwa Trzeźwości 2021”, które przekazujemy do wykorzystania. Znajdują się w nich między innymi intencja dnia, wprowadzenie do Mszy św., wybór czytań mszalnych, specjalna homilia i modlitwa wiernych. Parafie otrzymują także okolicznościowy plakat.

                       

Ks. Jacek Czaplicki
Wikariusz Biskupi
ds. Duszpasterstwa Ogólnego

Łomża, dnia 1 lutego 2021 r.

Z żalem i nadzieją życia wiecznego informujemy, że dnia 23 stycznia 2021 roku w 83. roku życia i 56. roku kapłaństwa, odszedł po nagrodę do Pana  śp. Ks. prał. Stanisław Tabaka, wieloletni proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Olecku. W ostatnich latach przebywał w tej parafii jako emeryt.

Ze względu na najnowsze obostrzenia sanitarne, uroczystości pogrzebowe odbędą się w następującym porządku:

26 stycznia (wtorek), 

godz. 19:00 – Msza Święta żałobna dla kapłanów w kościele pw. NMP Królowej Polski w Olecku, pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Ks. Adriana Galbasa, Biskupa Pomocniczego Diecezji Ełckiej.

27 stycznia (środa)

godz. 9:00 - Msza Święta żałobna dla parafian w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Olecku pod przewodnictwem Ks. Dziekana Andrzeja Jaśko.

Czuwanie modlitewne przy Zmarłym Kapłanie.

godz. 12:00 – Msza Święta pogrzebowa w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Olecku pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego.

Prosimy, aby w kościele pozostawić jak najwięcej miejsca dla Rodziny Zmarłego Kapłana.

Po Mszy św. pochówek na cmentarzu parafialnym.

Prosimy o modlitwę za śp. ks. prał. Stanisława Tabakę oraz za pogrążoną w smutku Rodzinę Zmarłego. Wszystkich dysponujących czasem zachęcamy do udziału w uroczystościach pogrzebowych, uwzględniając aktualne zalecenia epidemiczne. Kapłani proszeni są o zabranie własnych szat liturgicznych.

Requiescat in pace

 S. Donata Topa - notariusz Kurii Ełckiej