KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

KolejarzePielgrzymka2022

 

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego przekazuje zaproszenie Krajowego Duszpasterstwa Kolejarzy oraz Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich skierowane do kolejarzy, emerytów, rencistów oraz rodzin kolejarskich na Ogólnopolską Pielgrzymkę Kolejarzy na Jasną Górę. Odbędzie się ona w dniach 5-6 listopada. W tym roku pielgrzymce będzie towarzyszyło hasło: „W przyszłość przez rodzinę”. Pielgrzymka odbywać się w duchu wdzięczności Panu Bogu i Matce Najświętszej za orędowników narodu polskiego i mistrzów duchowych naszych rodzin: św. Jana Pawła II i bł. Stefana Wyszyńskiego.
W ramach metropolii białostockiej organizowany jest specjalny pociąg pielgrzymkowy, który wyruszy z Białegostoku do Częstochowy. Na terenie diecezji łomżyńskiej pociąg zatrzyma się na stacjach w Łapach, Szepietowie, Czyżewie, Małkini
i Wyszkowie. Zainteresowanych pielgrzymką zapraszamy do kontaktu z p. Jagodą Piekarską (tel. 539 649 048).
Diecezjalny Duszpasterz Kolejarzy zaprasza kolejarzy – pracujących, emerytów
i rencistów oraz ich rodziny na diecezjalne spotkanie kolejarzy, które corocznie odbywa się w związku ze wspomnieniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej – patronki kolejarzy.
W tym roku spotkanie to odbędzie się w niedzielę 27 listopada 2022 roku w Łapach-Osse w parafii pw. św. Jana Chrzciciela. Rozpocznie się Mszą św. o godz. 11, po której odbędzie się konferencja adwentowa oraz modlitwa za całą brać kolejarską oraz zmarłych kolejarzy.

KOMUNIKAT

DO PRZEŁOŻONYCH DOMÓW ZAKONNYCH

W SPRAWIE FORMACJI OSÓB ŻYCIA KONSEKROWANEGO

Serdecznie zapraszamy wszystkie Osoby Konsekrowane na spotkania formacyjne, które odbywać się będą zgodnie z Programem Pracy Międzyzakonnej
na rok 2022/2023 w Klasztorze SS. Sióstr Benedyktynek w Łomży.  

Terminy spotkań :

26 listopada 2022 r.

14 stycznia 2023 r.(W Domu Wspólnoty Kapłańskiej w Łomży ul. Giełczyńska 20)

2 lutego 2023 r. (Dzień Życia Konsekrowanego, Katedra Łomżyńska)

25 marca 2023 r.

19 maja 2023 r. Pielgrzymka do Kodnia

17czerwca 2023 r.

Program spotkania:

 Godz. 9.30 - Msza Św. w kościele Sióstr Benedyktynek.

Godz. 10.30 – Komunikaty i Kawa.

Godz. 11.00 – Wykład.

Godz. 12.00 – Konferencja ascetyczna.

W oczekiwaniu na spotkanie łączymy serdeczne pozdrowienia w Panu:

 

Ks. Krzysztof Chodkowski

Diecezjalny Referent

ds. Instytutów Życia Konsekrowanego

 

S. Maria Sieczka

Diecezjalna Referentka Międzyzakonna

 

Łomża, dnia 26 października 2022 r.

N. 976/2022

37. Światowe Dni Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej w Grajewie
19 listopada 2022 roku

                  Zgodnie z wolą papieża Franciszka Światowe Dni Młodzieży w wymiarze diecezjalnym od ubiegłego roku odbywają się w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Duszpasterstwo młodzieży diecezji łomżyńskiej zaprasza na to święto młodych w sobotę poprzedzającą Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata –
19 listopada 2022 roku.

                  Spotkanie młodych naszej diecezji w tym roku odbędzie się w Grajewie i będzie przebiegać pod hasłem: „Maryja wstała i poszła z pośpiechem”. Motto zaczerpnięte z Ewangelii wg św. Łukasza towarzyszy Światowym Dniom Młodzieży w Kościołach partykularnych oraz spotkaniu w wymiarze światowym, które odbędzie się w Lizbonie od 1 do 6 sierpnia 2023 roku. Obecny etap spotkania młodzieży, jak zauważa papież Franciszek w Orędziu na XXXVII Światowy Dzień Młodzieży 2022 i 2023 będziemy przemierzać wspólnie z Dziewicą z Nazaretu, która zaraz po zwiastowaniu „wstała
i poszła z pośpiechem” (Łk 1, 39), żeby pomóc swej kuzynce Elżbiecie. […] W tych ostatnich, tak trudnych czasach, kiedy ludzkość, doświadczona już traumą pandemii, rozdzierana jest dramatem wojny, Maryja otwiera dla wszystkich – a zwłaszcza dla was, ludzi młodych tak, jak ona – drogę bliskości i spotkania. Mam nadzieję i głęboko wierzę w to, że doświadczenie, które stanie się udziałem wielu z was w Lizbonie, w sierpniu przyszłego roku, stanie się nowym początkiem dla was młodych, a wspólnie z wami także dla całej ludzkości.

                  Zapraszamy młodzież całej naszej diecezji od 7 klasy szkoły podstawowej, szkoły średniej i studentów oraz duszpasterzy i katechetów do wspólnego doświadczenia radości spotkania z Bogiem oraz z braćmi i siostrami. Światowe Dni Młodzieży w Grajewie odbędą się według następującego programu:

9:00 -10:00 – Zjazd i recepcja przy MOSiR w Grajewie (ul. Strażacka 2),

10:00 – 18:00 Rozpoczęcie ŚDM i program na Hali Sportowej przy MOSiR w Grajewie,

18:00 – Przemarsz ulicami Grajewa do parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy,

Ok. 19:00 – Msza Święta w kościele parafialnym i zakończenie ŚDM.

                  Zgłoszeń uczestnictwa w spotkaniu młodzieży w Grajewie możemy dokonywać
u duszpasterzy w parafiach oraz na stronie internetowej Centrum Ewangelizacji Diecezji Łomżyńskiej.

 

+ Tadeusz Bronakowski

Wikariusz Generalny

 

Ks. Marek Żmijewski

Diecezjalny Duszpasterz

Młodzieży

 

Łomża, dnia 18 października 2022 r.

N. 953/2022

Komunikat dotyczący peregrynacji relikwii bł. Hanny Chrzanowskiej
w diecezji łomżyńskiej
(5 listopada – 19 grudnia 2022 roku)

                  Diecezjalne Duszpasterstwo Służby Zdrowia w porozumieniu z Krajowym Duszpasterstwem Służby Zdrowia i Chorych organizuje w naszej diecezji w dniach
od 5 listopada do 19 grudnia br. peregrynację relikwii błogosławionej Hanny Heleny Chrzanowskiej, pielęgniarki i oddanej działaczki charytatywnej, beatyfikowanej w 2018 roku.

                  Bł. Hanna swoją posługę chorym, sierotom, zwłaszcza dzieciom, oraz aktywność społeczną na rzecz środowiska pielęgniarskiego, łączyła z wiarą. W 1937 roku przyczyniła się do założenia Katolickiego Związku Pielęgniarek Polskich. Jako katolicka i wierząca pielęgniarka starała się o upowszechnienie zwyczaju sprawowania Mszy św.
w domu chorych oraz ich odwiedzin z wizytą duszpasterską. Wiele troski włożyła także
w środowisko pielęgniarek i położnych dbając o ich duchowe i etyczne wychowanie.
W wielu inicjatywach na rzecz środowiska medycznego oraz środowiska chorych współpracowała z kard. Karolem Wojtyłą. Dzisiaj jako błogosławiona jest nie tylko orędowniczką dla chorych i cierpiących oraz służby zdrowia, ale jest także wzorem osoby poświęcającej się całkowicie posłudze najsłabszym i inspiracją dla współczesnych pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, lekarzy i całego personelu medycznego.

                  Peregrynacja relikwii bł. Hanny Chrzanowskiej rozpocznie się w diecezji łomżyńskiej 5 listopada br. w kościele parafialnym pw. Bożego Ciała w Łomży podczas Mszy św. sprawowanej o godz. 18. Następnie przez kolejne tygodnie jej relikwie nawiedzą szpitale, hospicja, domy pomocy społecznej oraz inne placówki pomocy medycznej znajdujące się
na terenie diecezji łomżyńskiej. Peregrynacja relikwii bł. Hanny jest bardzo dobrą okazją
do modlitwy w intencji chorych oraz pracowników służby zdrowia. Każdego dnia peregrynacji będziemy modlić się przez wstawiennictwo błogosławionej pielęgniarki
o duchowe owoce nawiedzenia jej relikwii dla wszystkich korzystających z placówek zdrowia znajdujących się na terenie naszej diecezji oraz wszystkich, którzy podejmują służbę wobec chorych i cierpiących.

                  Zapraszamy pracowników służby zdrowia, osoby chore i cierpiące, duszpasterzy
i osoby życia konsekrowanego do włączenia się w modlitwę przy relikwiach bł. Hanny Chrzanowskiej. Peregrynacja będzie przebiegała według następującego porządku:

5-6 listopada – Kościół parafialny pw. Bożego Ciała w Łomży

7-9 listopada – Szpital Wojewódzki w Łomży

10-11 listopada – Hospicjum Ducha Świętego w Łomży

12-13 listopada – Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży

14-15 listopada – Szpital Powiatowy w Kolnie

16-17 listopada – Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie

18-20 listopada – Szpital Ogólny w Grajewie

21-22 listopada – Dom Pomocy Społecznej w Tykocinie

23-25 listopada – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

26-28 listopada – Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem

29-30 listopada – Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach

1-3 grudnia – Szpital Powiatowy w Zambrowie

4-6 grudnia – Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce

7-9 grudnia – Dom Pomocy Społecznej w Ostrołęce

10-12 grudnia – Szpital Powiatowy w Ostrowi Mazowieckiej

13-14 grudnia – Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku

15-16 grudnia – Centrum Księdza Orione w Brańszczyku

17-19 grudnia – Szpital Powiatowy w Wyszkowie

 

+ Tadeusz Bronakowski

Wikariusz Generalny

 

Ks. Sławomir Gawryś

Diecezjalny Duszpasterz  

       Służby Zdrowia

 

Łomża, dnia 18 października 2022 r.

N. 952/2022