KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

Komunikat dotyczący peregrynacji relikwii bł. Hanny Chrzanowskiej
w diecezji łomżyńskiej
(5 listopada – 19 grudnia 2022 roku)

                  Diecezjalne Duszpasterstwo Służby Zdrowia w porozumieniu z Krajowym Duszpasterstwem Służby Zdrowia i Chorych organizuje w naszej diecezji w dniach
od 5 listopada do 19 grudnia br. peregrynację relikwii błogosławionej Hanny Heleny Chrzanowskiej, pielęgniarki i oddanej działaczki charytatywnej, beatyfikowanej w 2018 roku.

                  Bł. Hanna swoją posługę chorym, sierotom, zwłaszcza dzieciom, oraz aktywność społeczną na rzecz środowiska pielęgniarskiego, łączyła z wiarą. W 1937 roku przyczyniła się do założenia Katolickiego Związku Pielęgniarek Polskich. Jako katolicka i wierząca pielęgniarka starała się o upowszechnienie zwyczaju sprawowania Mszy św.
w domu chorych oraz ich odwiedzin z wizytą duszpasterską. Wiele troski włożyła także
w środowisko pielęgniarek i położnych dbając o ich duchowe i etyczne wychowanie.
W wielu inicjatywach na rzecz środowiska medycznego oraz środowiska chorych współpracowała z kard. Karolem Wojtyłą. Dzisiaj jako błogosławiona jest nie tylko orędowniczką dla chorych i cierpiących oraz służby zdrowia, ale jest także wzorem osoby poświęcającej się całkowicie posłudze najsłabszym i inspiracją dla współczesnych pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, lekarzy i całego personelu medycznego.

                  Peregrynacja relikwii bł. Hanny Chrzanowskiej rozpocznie się w diecezji łomżyńskiej 5 listopada br. w kościele parafialnym pw. Bożego Ciała w Łomży podczas Mszy św. sprawowanej o godz. 18. Następnie przez kolejne tygodnie jej relikwie nawiedzą szpitale, hospicja, domy pomocy społecznej oraz inne placówki pomocy medycznej znajdujące się
na terenie diecezji łomżyńskiej. Peregrynacja relikwii bł. Hanny jest bardzo dobrą okazją
do modlitwy w intencji chorych oraz pracowników służby zdrowia. Każdego dnia peregrynacji będziemy modlić się przez wstawiennictwo błogosławionej pielęgniarki
o duchowe owoce nawiedzenia jej relikwii dla wszystkich korzystających z placówek zdrowia znajdujących się na terenie naszej diecezji oraz wszystkich, którzy podejmują służbę wobec chorych i cierpiących.

                  Zapraszamy pracowników służby zdrowia, osoby chore i cierpiące, duszpasterzy
i osoby życia konsekrowanego do włączenia się w modlitwę przy relikwiach bł. Hanny Chrzanowskiej. Peregrynacja będzie przebiegała według następującego porządku:

5-6 listopada – Kościół parafialny pw. Bożego Ciała w Łomży

7-9 listopada – Szpital Wojewódzki w Łomży

10-11 listopada – Hospicjum Ducha Świętego w Łomży

12-13 listopada – Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży

14-15 listopada – Szpital Powiatowy w Kolnie

16-17 listopada – Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie

18-20 listopada – Szpital Ogólny w Grajewie

21-22 listopada – Dom Pomocy Społecznej w Tykocinie

23-25 listopada – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

26-28 listopada – Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem

29-30 listopada – Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach

1-3 grudnia – Szpital Powiatowy w Zambrowie

4-6 grudnia – Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce

7-9 grudnia – Dom Pomocy Społecznej w Ostrołęce

10-12 grudnia – Szpital Powiatowy w Ostrowi Mazowieckiej

13-14 grudnia – Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku

15-16 grudnia – Centrum Księdza Orione w Brańszczyku

17-19 grudnia – Szpital Powiatowy w Wyszkowie

 

+ Tadeusz Bronakowski

Wikariusz Generalny

 

Ks. Sławomir Gawryś

Diecezjalny Duszpasterz  

       Służby Zdrowia

 

Łomża, dnia 18 października 2022 r.

N. 952/2022

Przedostatnia niedziela października od wielu lat jest obchodzona jako Światowy Dzień Misyjny (w Polsce znany pod nazwą Niedzieli Misyjnej). Rozpoczyna ona Tydzień Misyjny.
Hasło, które widnieje na plakacie na Światowy Dzień Misyjny (Niedziela Misyjna) i Tydzień Misyjny 2022 roku, brzmi: „Będziecie moimi świadkami”. Skierowane jest ono do każdego chrześcijanina, który, będąc uczniem Chrystusa, jest jednocześnie Jego misjonarzem. W tym duchu prowadźmy animację misyjną we wspólnotach parafialnych naszej diecezji. Wykorzystajmy dobrze czas całego Tygodnia Misyjnego. Można go zorganizować w ten sposób, by codzienne nabożeństwo różańcowe z misyjnymi rozważaniami prowadziły grupy parafialne (róże różańcowe, ruchy katolickie, stowarzyszenia, lektorzy, grupy starszych dzieci).
„Misyjne Materiały Liturgiczne” (orędzie papieskie, przeżywanie Światowego Tygodnia Misyjnego, homilie, modlitwa powszechna, czytanki, rozważania różańcowe, dodatek dla dzieci, nieco statystyki misyjnej) na ten czas otrzymuje każda parafia w zapisie elektronicznym. Tegoroczne materiały zostały wzbogacone o krótkie filmy z przesłaniem od misjonarzy, świadectwa misyjnego zaangażowania naszych współpracowników, tekst adoracji Najświętszego Sakramentu, który jest owocem pracy konkursowej „Z Różańcem i Pauliną jesteśmy jedną drużyną” oraz wezwania modlitewne na każdy dzień października.
Organizowane akcje misyjne winny być zorientowane na pomoc w ramach Papieskich Dzieł Misyjnych. Priorytet należy zdecydowanie oddać tym właśnie Dziełom Misyjnym, zwłaszcza Papieskiemu Dziełu Rozkrzewiania Wiary, rezygnując ze wspierania w tym czasie misyjnych dzieł partykularnych, prowadzonych przez zakony czy misjonarzy diecezjalnych.

 

Ks. Paweł Nocko
PRZEWODNICZĄCY
WYDZIAŁU DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO

Ks. Adam Krawczyk 
DYREKTOR DIECEZJALNY 
PAPIESKICH DZIEŁ MISYJNYCH 
 

 

DO POBRANIA:
Materiały na Tydzień Misyjny

KOMUNIKAT

DOTYCZĄCY POGRZEBÓW DZIECI UTRACONYCH

Dnia 15 października br. obchodzimy Ogólnopolski Dzień Dziecka Utraconego. W tym dniu myślimy o dzieciach zmarłych przed swoimi narodzinami i modlimy się za ich rodziców przeżywających ból i żałobę.

Wydział Duszpasterstwa Rodzin informuje, że 15 października br. odbędą się kolejne pogrzeby dzieci utraconych, których ciała nie zostały odebrane ze szpitali znajdujących się na terenie naszej diecezji, bądź rodzice pozostawili je świadomie, aby zostały pochowane w Grobach Dzieci Utraconych.

Pogrzeby Dzieci Utraconych odbędą się w następujących miastach:

  • 15 października br., godz. 10:00 w Grajewie w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym, ul. Pułaskiego,
  • 15 października br., godz. 10:00 w Kolnie w parafii pw. Chrystusa Króla Wszechświata, ul. Ks. Jana Grajewskiego 2,
  • 15 października br., godz. 10:00 w Łomży w parafii pw. Bożego Ciała,

ul. Przykoszarowa 26,

  • 15 października br., godz. 10:00 w Ostrołęce w parafii pw. Nawiedzenia NMP, ul. Szwedzka 2a,
  • 15 października br. godz. 10:00 w Ostrowi Maz. w parafii
    Wniebowzięcia NMP, ul. 3 Maja nr 3,
  • 15 października br., godz. 10:00 w Zambrowie w parafii pw. Ducha Świętego, ul. Papieża Jana Pawła II nr 1.
  • 14 października br., godz. 12:00 w Wyszkowie w Domu Pogrzebowym Czyżak, ul. Pułtuska 177.

Zapraszamy na tę uroczystość Wszystkich, którzy chcą pożegnać Dzieci zmarłe przed narodzeniem oraz wesprzeć ich rodziców.

Uprzejmie prosimy Księży Proboszczów o podanie tej informacji wiernym w ogłoszeniach duszpasterskich w niedzielę 9 października br., w dekanatach oraz w parafiach: Grajewa, Kolna, Łomży, Ostrołęki, Ostrowi Mazowieckiej, Wyszkowa i Zambrowa.

+ Tadeusz Bronakowski

Wikariusz Generalny

 

Ks. Jacek Kotowski

Przewodniczący

Wydziału Duszpasterstwa Rodzin

 

Łomża, dnia 3 października 2022 r.

N. 926/2022

Kalendarz duszpasterski na październik 2022 roku

1 października (sobota) – Diecezjalna Pielgrzymka Żywego Różańca do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Osuchowej,

1 października (sobota) – Ogólnopolska Pielgrzymka Prawników na Jasną Górę,

5 października (środa) – Inauguracja roku akademickiego w Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej w Łomży,

6 października (czwartek) – krąg diecezjalny Domowego Kościoła (DK) w Ostrołęce,

7-9 października (piątek-niedziela) – rozpoczęcie stałej formacji Odnowy,

8 października (sobota) – rekolekcje dla katechetów w Łomży,

8 października (sobota) – dzień skupienia animatorów DK – rejony Ostrołęki,

9 października (niedziela) – dzień skupienia animatorów Ruchu Rodzin Nazaretańskich w parafii pw. św. Rodziny w Wyszkowie,

10 października (poniedziałek) – spotkanie szkoleniowe dla fotografów i operatorów kamer, którzy zajmują się dokumentowaniem uroczystości religijnych w WSD w Łomży,

10-12 października (poniedziałek-środa) – rekolekcje kapłańskie w Domu Wspólnoty Kapłańskiej w Łomży,

14 października (piątek) – inauguracja nowego roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży,

15 października (sobota) – Pogrzeby Dzieci Utraconych w następnych miastach w Grajewie, Kolnie, Łomży, Ostrołęce, Ostrowi Maz., Zambrowie i Wyszkowie,

15 października (sobota) – dzień skupienia animatorów DK – rejony Łomży,

16 października (niedziela) – XXII Dzień Papieski pod hasłem: „Blask Prawdy”,

16 października (niedziela) – rejonowy dzień wspólnoty Ruchu Światło-Życie,

21 października (piątek) – pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę (I tura),

21-22 października (piątek-sobota) – Iskra Nadziei – 20-lecie Radia Nadzieja,

21-23 października (piątek-niedziela) – rekolekcje dla rodzin w Domu Rekolekcyjnym przy WSD w Łomży,

21-23 października (piątek-niedziela) – Oaza Modlitwy dla młodzieży w Ptakach k. Nowogrodu,

22 października (sobota) – Msza św. i modlitwa za wstawiennictwem św. Szarbela w Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP w Łomży,

22 października (sobota) – nadanie imienia biskupa Stanisława Stefanka Studium Życia Rodzinnego w WSD w Łomży,

22 października (sobota) – inauguracja zajęć Studium Życia Rodzinnego w roku formacyjnym 2022/2023,

22 października (sobota) – spotkanie formacyjno-szkoleniowe dla doradców życia rodzinnego w WSD w Łomży,

22 października (sobota) – dzień skupienia liderów i księży opiekunów Odnowy,

22 października (sobota) – dzień skupienia dla animatorów DK – rejony Ostrów Maz. i Wyszków,

22 października (sobota) – XV Turniej Piłki Halowej Szkolnych Kół Caritas w Szumowie pod hasłem: „Najchętniej stał na bramce”,

27 października (czwartek) – Msza św. o beatyfikację ks. Franciszka Blachnickiego w Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP w Łomży,

27-29 października (czwartek-sobota) – rekolekcje ewangelizacyjne dla małżeństw w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Mazowieckiej,

28 października (piątek) – święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza; 97 rocznica powstania diecezji łomżyńskiej; święto patronalne biskupa Tadeusza Bronakowskiego, biskupa pomocniczego łomżyńskiego,

28 października (piątek) – pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę (II tura),

29 października (sobota) – dzień skupienia dla animatorów DK – rejon Wysokie Mazowieckie,

30 października (niedziela) – poświęcenie ołtarza w kościele parafialnym pw. św. Anny w Jelonkach.

 

Ks. Paweł Nocko

Przewodniczący

Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego

 

Łomża, dnia 30 września 2022 r.

N. 920/2022