KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

Rekrutacja do Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Łomży

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Łomży ogłasza nabór na nowy rok akademicki 2022/2023. Przesłuchanie kandydatów odbędzie się w dniu 03.09.2022r. (sobota) o godz. 9.00 w siedzibie DIMK w Łomży (gmach Wyższego Seminarium Duchownego Plac Jana Pawła II nr 1 w Łomży)

Warunkiem przyjęcia do Instytutu jest posiadanie predyspozycji muzycznych – słuchu muzycznego oraz poczucia rytmu. Przesłuchanie obejmuje zaśpiewanie dowolnej pieśni kościelnej oraz powtórzenie podanego schematu melodycznego i rytmicznego.

Wykłady i ćwiczenia odbywają się w środy w godz. 10.00–16.00 od września do czerwca, natomiast zajęcia indywidualne z instrumentu w czasie ustalonym z wykładowcą. Nauka w Instytucie trwa pięć lat. Studenci zdobywają gruntowną wiedzę z teorii muzyki i liturgii oraz praktyczne umiejętności muzyczne. Absolwent DIMK otrzymuje dyplom, który upoważnia do pełnienia posługi organisty.

Wymagane dokumenty: podanie, życiorys, opinia proboszcza o kandydacie, ewentualne świadectwo ukończenia szkoły muzycznej oraz 3 zdjęcia legitymacyjne.

W oczekiwaniu na spotkanie.

Czcigodni Księża Proboszczowie proszeni są o podanie niniejszego komunikatu do wiadomości wiernych w ogłoszeniach parafialnych w niedzielę 28 sierpnia br.

Łomża, dnia 22 sierpnia 2022 r.

N. 789/2022

+ Tadeusz Bronakowski

Wikariusz Generalny

Ks. Kazimierz Ostrowski

Dyrektor DIMK w Łomży    

Zaproszenie na diecezjalne dziękczynienie za beatyfikację
bł. Stefana Wyszyńskiego i
dziękczynienie za plony
w Sanktuarium bł. Stefana Wyszyńskiego w Zuzeli
dnia 11 września 2022 roku

 Drodzy Bracia i Siostry, kochani Diecezjanie!

Od prawie roku w Kościele w Polsce dziękujemy Bogu za wyniesienie
do chwały ołtarzy Stefana Kardynała Wyszyńskiego. W dzień beatyfikacji naszego Rodaka, 12 września 2021 roku, ustanowiłem w Zuzeli Sanktuarium poświęcone Prymasowi Tysiąclecia. Nasza diecezja dzięki Bożej Opatrzności cieszy się tym pięknym owocem ziemi Zuzeli, Andrzejewa i Łomży w osobie błogosławionego Stefana.

            Ubiegłoroczna uroczystość beatyfikacji bł. Prymasa Tysiąclecia z racji trwającej pandemii była skromna. Nie wszyscy, którzy mieli pragnienie wzięcia udziału w tych uroczystościach, mogli to uczynić. Z tej racji w tym roku zapraszam wszystkich Diecezjan: rodziny, młodzież, dzieci, członków grup modlitewnych, ruchów i stowarzyszeń kościelnych, osoby życia konsekrowanego i kapłanów, abyśmy razem jako wspólnota diecezjalna spotkali się na modlitewne dziękczynienie za dar błogosławionego Stefana Wyszyńskiego w Sanktuarium
w Zuzeli. Będzie to także dzień dziękczynienia za tegoroczne plony, za ciężką
i ofiarną pracę rolników. Wielu naszych Diecezjan żyje z rolnictwa. Wspólna modlitwa będzie dla każdego z nas okazją, aby Panu Bogu podziękować za ich wysiłek i prosić, by błogosławił wszystkim pracującym na roli i ich rodzinom.

Z modlitwą wdzięczności wszyscy zwróćmy się do Boga przez przyczynę Matki Bożej, Królowej Polski i bł. Stefana Wyszyńskiego w modlitwie wdzięczności i chwały. Niech niedziela 11 września 2022 roku będzie naszym diecezjalnym świętem. W oczekiwaniu na spotkanie i wspólną modlitwę z serca wszystkim błogosławię.

+ Janusz Stepnowski

Biskup Łomżyński

Łomża, dnia 4 sierpnia 2022 r.

N. 756/B/2022

Zaproszenie na spotkanie „U Babci Anny” dzieci z dziadkami i opiekunami

26 lipca 2022

Z racji liturgicznego wspomnienia św. Joachima i Anny rodziców Najświętszej Maryi Panny, Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski zaprasza dzieci
z ich dziadkami i opiekunami do ogrodów biskupich na spotkanie „U Babci Anny.”

Spotkanie odbędzie się 26 lipca br. (wtorek) w ogrodach biskupich. Początek o godz. 10.00. Wejście na miejsce spotkania bramą od ul. Sadowej 3 oraz bramami wokół Domu Księży Emerytów od ul. Giełczyńskiej i od ul. Polowej.
W programie spotkania: konkursy, gry i zabawy dziecięce.

Uprzejmie proszę Księży Proboszczów o podanie tej wiadomości wiernym w dekanatach łomżyńskich w niedzielę 24 lipca br. w ogłoszeniach parafialnych.

Ks. Jacek Kotowski

Dyrektor Domu Biskupiego

Łomża, dnia 21 lipca 2022 r.

N. 715/2022

Komunikat w sprawie zapisów na 38 Pieszą Pielgrzymkę Łomżyńską na Jasną Górę

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w 38 Pieszej Pielgrzymce Łomżyńskiej na Jasną Górę. Zapisów na pielgrzymkę można dokonać poprzez stronę internetową pielgrzymki: www.pielgrzymkalomzynska.org
lub bezpośrednio na trasie w Sekretariacie Pielgrzymki, w którym odbierzemy karty i znaczki pielgrzyma.

Pielgrzymka rozpoczyna się Mszą świętą w Katedrze Łomżyńskiej
1 sierpnia br. o godz. 6.00 a następnie o godz. 7.15 rusza na trasę jako jedna grupa.

Kto nie może wziąć fizycznie udziału w pielgrzymce, serdecznie zapraszamy do pielgrzymowania duchowego w tzw. Białych Grupach, które gromadzą się w naszych parafiach w godzinie Apelu Jasnogórskiego.

Z wyrazami szacunku

Ks. Wiesław Ołowski

Kierownik Pieszej Pielgrzymki Łomżyńskiej  na Jasną Górę

________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE

Powyższy komunikat proszę odczytać podczas ogłoszeń duszpasterskich w XVII
i XVIII niedzielę zwykłą tj. 24 i 31 lipca br.

+ Tadeusz Bronakowski

Wikariusz Generalny

Łomża, dnia 20 lipca 2022 r.

N. 714/2022