KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY

X ŚWIATOWEGO SPOTKANIA RODZIN

ORAZ ZAKOŃCZENIA ROKU RODZINY AMORIS LAETITIA

 Przewielebny Księże Proboszczu,               

W dniu 26 czerwca 2022 r. w Rzymie, Papież Franciszek Mszą św. sprawowaną na Placu św. Piotra zakończy trwający w Kościele od 19 marca ubiegłego roku Rok Rodziny Amoris Laetitia. Uroczystość ta zakończy jednocześnie X Światowe Spotkanie Rodzin, które organizują Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia oraz Diecezja Rzymska. Ojciec Święty zachęca, by w każdej parafii w dniach od 22 do 26 czerwca,
w łączności z obchodami rzymskimi, odbyło się zakończenie Roku Rodziny. Materiały duszpasterskie pomocne w zorganizowaniu tych pięciodniowych obchodów, zostały przekazane Księżom podczas ostatniego zabrania Kongregacji Księży Dziekanów
i zamieszczone na stronie internetowej duszpasterstwa rodzin.

Materiały i wytyczne zawierają:

  • przykładowy program, jako sugestię, którą można dostosować w różny sposób do każdej lokalnej rzeczywistości;
  • przewodnik duszpasterski wskazujący tematykę konferencji wraz
    z propozycjami ich

realizacji;

  • przewodnik liturgiczny z propozycjami celebracji Eucharystii ŚSR w parafii,
  • kilka sugestii dotyczących posłania rodzin na zakończenie ŚSR.

Zachęcamy Księży Proboszczów, Wikariuszy oraz małżeństwa należące do ruchów
i wspólnot rodzinnych działających na terenie naszej diecezji do włączenia się
w organizację Światowego Spotkania Rodzin w parafii.

Jednocześnie informuję, że Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski odprawi uroczystą Mszę św. kończącą Rok Rodziny Amoris Laetitia w Katedrze Łomżyńskiej pw. św. Michała Archanioła 26 czerwca br. o godzinie 18:00. Podczas uroczystej Eucharystii Ksiądz Biskup, nie tylko zawierzy opiece Matki Bożej Pięknej Miłości i świętego Józefa Opiekuna Rodzin wszystkie małżeństwa i rodziny naszej Diecezji, ale pośle – podobnie jak Ojciec Święty w Rzymie – 32 pary małżonków, aby szli i dawali innym to, co sami otrzymali od Pana, utwierdzając ich w przekonaniu, że miłość małżeńska jest pięknym powołaniem i drogą do świętości (por. Dykasteria ds. Święckich, Rodziny i Życia, Wytyczne do przygotowania Światowego Spotkania Rodzin w 2022 r.).

Uroczyste posłanie małżeństw i wręczenie im misji kanonicznej, będzie równocześnie inauguracją nowego programu przygotowanego przez Duszpasterstwo Rodzin naszej diecezji w Roku Rodziny. Program ten w sposób szczególny skierowany jest do rodziców dzieci komunijnych i rodziców młodzieży bierzmowanej. Obok katechez ewangelizacyjnych i sakramentalnych, które głoszą ksiądz i katecheta, zawiera on cztery katechezy dotyczące kwestii wiary i religijności oraz inne odnoszące się do kształtowania relacji małżeńskich i rodzinnych. Głosić je będą małżonkowie uroczyście posłani przez Biskupa w Katedrze, posiadający kilkuletni staż małżeński i predyspozycje pozwalające nawiązać dobre relacje ze słuchaczami, cieszący się dobrą opinią, absolwenci Studium Życia Rodzinnego w Łomży i uczestnicy warsztatów prowadzonych przez wydział duszpasterstwa rodzin. Katechezy służące formacji małżonków będą włączone w program spotkań dla rodziców w czasie rocznego przygotowania ich dziecka do danego sakramentu.

Proponowany program jest propozycją duszpasterską, która pozwala towarzyszyć rodzicom w drodze chrześcijańskiego wychowania ich dzieci oraz włącza ich w ciągłą formację małżeńską. Jest także odpowiedzią na wezwanie papieża Franciszka zawarte w adhortacji Amoris Laetitia, aby towarzyszyć małżonkom na różnych etapach rozwoju ich miłości małżeńskiej i w atrakcyjny sposób ukazywać im ideał życia małżeńskiego.

Świętej Rodzinie z Nazaretu, powierzamy X Światowe Spotkanie Rodzin i wszystkie rodziny naszej Diecezji. Prośmy Boga – powtarzając za papieżem Franciszkiem –
by miłość uświęcona przez więź małżeńską, okazywała się silniejsza od wszelkiej słabości
i wszelkiego kryzysu i aby Kościół wypełniał swoją misję dla rodziny i z rodziną we wszystkich narodach ziemi
. (modlitwa na zakończenie Światowego Spotkania Rodzin).

+ Tadeusz Bronakowski

Wikariusz Generalny

 

Ks. dr Jacek Kotowski

Przewodniczący

Wydziału Duszpasterstwa Rodzin

 

Łomża, dnia 21 czerwca 2022 r.

N. 567/2022

D E K R E T

w sprawie dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości
od pokarmów mięsnych dnia 17 czerwca 2022 r.

 

Mając na względzie, że piątek 17 czerwca br. przypadający po Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, sprzyja organizowaniu rodzinnych
i towarzyskich spotkań, po rozważeniu słusznych racji duszpasterskich, udzielam, zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, wszystkim wiernym Diecezji Łomżyńskiej, a także innym osobom przebywającym w tym dniu na terenie Diecezji, dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych.

            Zachęcam jednocześnie do zastąpienia wstrzemięźliwości innymi formami pokuty, zwłaszcza uczynkami miłości i pobożności.

            Proszę o podanie do wiadomości wiernych mojej decyzji o udzieleniu dyspensy w ramach ogłoszeń duszpasterskich.

                                                                                             

+ Janusz Stepnowski

Biskup Łomżyński

Ks. Grzegorz Suchta

Notariusz Kurii

Łomża, dnia 10 czerwca 2022 r.

N. 512/B/2022

List pasterski Biskupa Łomżyńskiego przed
38 Pieszą Pielgrzymką Łomżyńską na Jasną Górę

1-13 sierpnia 2022

Drodzy Diecezjanie

Za kilka tygodni rozpoczną się wakacje, a wraz z nimi sezon urlopów
i wypoczynku. Wielu z Was planuje wyjazdy i różnego rodzaju aktywności związane z wykorzystaniem czasu wolnego od obowiązków szkolnych
i zawodowych. Z pewnością jest to ważny dla naszego życia osobistego, rodzinnego i społecznego okres. Nabieramy w nim zdrowego dystansu do spraw codziennych, odnawiamy nasze siły fizyczne i psychiczne, czasem odzyskujemy zdrowie. Jest to dobry czas, by zregenerować i odnowić także nasze życie duchowe, odświeżyć relację z Bogiem i spojrzeć na siebie i swoje życie
z perspektywy Ewangelii.

Pomocny w dokonaniu tej odnowy będzie Kościół, który zaprasza do wielu form rekolekcyjnych i formacyjnych.

Zachęcam Was, Bracia i Siostry, by wykorzystać piękny letni okres
do umocnienia życia religijnego.

Spośród bogactwa propozycji pogłębiania i rozwijania życia Bożego
w sobie, polecam szczególnie Wam, młodym naszym braciom i siostrom, niezwykłe rekolekcje w drodze wraz z Maryją, naszą najlepszą Matką. Zachęcam do wyruszenia w 38 Pieszej Pielgrzymce Łomżyńskiej na Jasną Górę
do Sanktuarium i domu Królowej Polski. Jest to sprawdzona, głęboka forma doświadczenia bliskości Boga i Jego Matki, a także dynamicznej i pięknej wspólnoty Kościoła w drodze.

Wielu tych, którzy przeszli pątniczy szlak wraca na niego z powodu głębokich przeżyć i wielu łask, jakie otrzymali, zarówno pielgrzymując, jak też już po powrocie do swoich środowisk, w których żyją na co dzień. Są to Ci sami ludzie, ale już nie tacy sami. Przekonują o tym ich liczne świadectwa dawane
w rozmowach czy też w relacjach umieszczanych w mediach społecznościowych.

Przemiana, jaka dokonuje się w człowieku podczas pielgrzymki jest wręcz namacalna. Przekonałem się o tym wielokrotnie rozmawiając z pątnikami
na szlaku. Opowiadali oni o swoim życiu, o uzdrowieniach i zmianach, jakie zaszły w nich samych czy też ich bliskich. Motywy pielgrzymowania są różne. Wielu chciało prosić Boga o zdrowie dla siebie lub kogoś z rodziny, o uwolnienie ojców
i mężów z alkoholizmu, o ratowanie małżeństwa, nawrócenie dzieci, o potomstwo, którego od dawna pragnęli, o pracę czy łaskę przebaczenia w relacjach z innymi. Byli też tacy, którzy podjęli pielgrzymkę z wdzięczności za łaskę kochających rodziców i współmałżonków, uratowania życia czy pomyślnego zakończenia studiów. Nie brakowało również osób, które podjęły trud pątniczy, jako pokutę
za własne błędy i grzechy lub też czynili pokutę w intencji bliskich, zgodnie z tym, do czego wzywała Maryja w swoich objawieniach w Fatimie.

Choć powody były różne, wszystkich łączyła miłość i ufność wobec Jezusa
i Maryi oraz doświadczenie ludzkiej dobroci i życzliwości, jakiej doznawali na szlaku wędrówki zarówno od braci i sióstr pielgrzymów, jak i od gospodarzy goszczących pątników w swoich domach na postojach i noclegach. Motywów
do podjęcia pielgrzymowania jest wiele. Każdy z nas może je znaleźć, jeśli tylko chce przyjrzeć się sobie głębiej z Bożej perspektywy.

W tym roku pielgrzymować będziemy pod hasłem: „Posłani w pokoju Chrystusa” Pragniemy pogłębić tę prawdę, że Jezus jest dawcą pokoju: „Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka”.

To Chrystus przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie wlał w nasze serca nadzieję, że możemy przezwyciężyć wszelkie zło w naszym życiu
i doświadczyć łaski pokoju. Chrystusowy pokój jest owocem zjednoczenia
z Bogiem. W tej relacji bardzo ważną rolę odgrywa wspólnota ludzi wierzących, którzy jednoczą się na wspólnej modlitwie i żyją przykazaniem miłości.

Będziemy prosić przez wstawiennictwo Maryi Królowej Pokoju,
aby na świecie, w naszej ojczyźnie i w naszych sercach panował pokój Chrystusowy.

Zachęcam, więc Was młodzi diecezjanie do odważnego pójścia
na pielgrzymi szlak, nawet na kilka dni pielgrzymki, aby tam zgłębić tajemnicę waszego powołania i poszukać odpowiedzi na najważniejsze pytania nurtujące młode serca. Starszych proszę o dobry przykład dojrzałego pielgrzyma
o głębokiej pobożności i szlachetnym człowieczeństwie, które pociąga młodych poszukujących swego miejsca w świecie i w Kościele.

Wszystkich, którzy z różnych względów nie mają możliwości pójścia
na pielgrzymi szlak, zapraszam do duchowej łączności i wsparcia pątników poprzez uczestnictwo w białych grupach przy Waszych parafiach, które będą
w ciągu dwóch sierpniowych tygodni gromadzić się na modlitwie apelowej, podejmując dzieło pielgrzymowania duchowego. Patronuje im wielki pielgrzym
i wielki Polak św. Jan Paweł II. Niech jego wstawiennictwo przyniesie błogosławione owoce pielgrzymiego trudu, zarówno tym idącym po drogach naszej Ojczyzny, jak i tym którzy duchowo zmierzać będą na Jasną Górę.

Wszystkim pielgrzymom, dobroczyńcom, organizatorom 38 Pieszej Pielgrzymki Łomżyńskiej na Jasną Górę z serca błogosławię.

+ Janusz Stepnowski

Wasz biskup

Łomża, dnia 7 czerwca 2022 r.

N. 476/B/2022

Podstawowe informacje dotyczące pielgrzymki:

  1. Piesza Pielgrzymka Łomżyńska wyrusza z Łomży 1 sierpnia br. jako jedna grupa. Nie będzie grup regionalnych.
  2. Zapisy na pielgrzymkę odbywają się droga internetową poprzez stronę: pielgrzymkalomzynska.org
  3. Wszelkie informacje dotyczące pielgrzymki znajdują się na stronie internetowej.
  4. Aby zachęcić młodych ludzi do uczestnictwa w pielgrzymce, pielgrzymkowy zespół muzyczno-medialny przygotował specjalny film promujący pielgrzymkę łomżyńska, który trwa około 35 minut. Można go znaleźć pod następującym adresem internetowym:

https://www.youtube.com/watch?v=IAL_EzLot4E

Zachęcam i proszę katechetów, którzy uczą w szkołach średnich, aby zaprezentowali młodzieży powyższy film jako zachętę do wzięcia udziału w tegorocznej pielgrzymce.

Z wyrazami szacunku

Ks. Wiesław Ołowski

Kierownik Pieszej Pielgrzymki Łomżyńskiej
   na Jasną Górę

___________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE

            List Pasterski Biskupa Łomżyńskiego przed 38. Pieszą Pielgrzymką Łomżyńską na Jasną Górę 2022 roku, należy odczytać wiernym w XII Niedzielę Zwykłą, w dniu 19 czerwca br. na wszystkich Mszach świętych.      

+ Tadeusz Bronakowski

Wikariusz Generalny

wyszynskiDzisiaj po raz pierwszy od beatyfikacji przeżywamy wspomnienie bł. Stefana Wyszyńskiego. Do dyspozycji duszpasterzom przekazujemy tekst formularza Mszy św. o bł. Stefanie Wyszyńskim, biskupie.

DO POBRANIA:

Wspomnienie bł. Stefana Wyszyńskiego, biskupa